Jobs In Myanmar
Load...

Senior Account Manager M/F  (1)

12.8.2019, အခ်ိန္ၿပည့္ , Consulting / Professional Services
ကုမၸဏီ: Workplace Options
Job Category
Consulting / Professional Services
No of Employees
501-1000
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Drawing from an international network of credentialed providers and professionals, Workplace Options is the world’s largest integrated employee support services and work-life provider. Workplace Options supports more than 58 million employees in over 90,000 organizations, across more than 200 countries and territories.This is an exciting opportunity to join a global company that supports more than 58 million employees in over 90,000 organizations, across more than 200 countries and territories.Workplace Options helps employees balance their work, family and personal life in order to make their lives healthier, easier and more productive. The company’s world-class employee support and work-life services provide information, resources, referrals and consultation on a variety of issues ranging from dependent care, legal and financial issues to stress management and wellness.Our company culture is based upon 7 pillars - commitment, collaboration, responsibility, respect, resourcefulness, playfulness, trust.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
The primary role of the Senior Account Manager is to account manage a portfolio of clients; including business to business, third party and global clients. The position requires proactive customer care, the ability to build strong relationships and to professionally represent Workplace Options. The Account Manager will also be charged with conducting trainings and basic consulting services on human resource management. The role will involve travel throughout Myanmar and minimal throughout Asia. The position is a home based positon and candidates can be located anywhere in Myanmar.

The Senior Account Manager will be charged mainly with supporting Labor Solutions clients. Labor Solutions is a set of mobile phone-based worker voice and worker wellbeing tools designed for minimum wage workers in emerging markets. Labor Solutions’ anchor product, WOVO is a mobile-phone based human resources application, from which workers can access wellbeing training, connect directly and anonymously with their employers, receive their pay slips, participate in surveys and much more. WOVO is a relatively new tool with a promising future ahead, with several major global brands and over 1 million employees already using the service and hundreds of thousands more in the pipeline, stability and scalability across countries is vital to its success.

Responsibilities:
• Developing strong pro-active client relationships, understanding customer business requirements and exceeding customer expectations.
• Provide consulting on best practices in human resources.
• Provide training on using and optimizing WOVO.
• Close liaison between WPO’s internal team and clients.
• Working effectively with WPO account managers in Asia as part of our Regional Account management team.
• Development and implementation of account management plans, including portfolio analysis, client contact, and activity cycles.
• Undertaking planning and launch activity for new clients and supporting existing clients with on-going initiatives.
• Providing clients with utilization reporting, trend analysis and consultation to maximize the value of our services.
• Taking a lead role in responding to requests from clients for contract renewals.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Bachelor’s Degree in management, business or related field required.
• Fluency in English and Burmese.
• Experience working in Account Management, Social Compliance, or Social Sustainability with factories is preferred.
• Able to develop personal excellence, think and act strategically, prepares plan to ensure success
• Excellent communication, interpersonal and professional presentation skills, (both written & verbal). Frequent online and in-person presentations are required as part of the role.
• Excellent time management skills and ability to prioritize and organize tasks to meet multiple deadlines. Basic project management skills and the ability to deal with change. Strong attention to detail.
• Creative problem-solving with ability to think “outside the box” to assist the client.
• Proficient with computers, web technology applications and competent in working with Microsoft Office Suite products.

ဘာသာစကားမ်ား အဂၤလိပ္ (အဆင့္ၿမင့္) ႏွင့္ ၿမန္မာ (အဆင့္ၿမင့္)

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ This is an exciting opportunity to join a global company that supports more than 58 million employees in over 90,000 organizations, across more than 200 countries and territories.

Competitive salary and benefits offered as well as full training.

အလုပ္တည္ေနရာ Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Business Development jobs
Company Industry: Consultancy
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: စာခ်ဳပ္
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 12/8/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

TIP
Senior Account Manager M/F  (1)

Sales & Business Development jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 1 000 - 2 000 $, Consulting / Professional Services

The primary role of the Senior Account Manager is to account manage a portfolio of clients; including business to business, third party and global clients. The position requires proactive customer care, the ability to build strong relationships and to professionally represent Workplace Options. The Account Manager will also be charged with conducting trainings and basic consulting services on human resource management. The role will involve travel throughout Myanmar and minimal throughout Asia. The position is a home based positon and candidate ...
Drawing from an international network of credentialed providers and professionals, Workplace Options is the world’s largest integrated employee support services and work-life provider. Workplace Options supports more than 58 million employees in over 90,000 organizations, across more than 200 countries and territories.

This is an exciting opportunity to join a global company that supports more than 58 million employees in over 90,000 organizations, across more than 200 countries and territories.

Workplace Options helps employees balance their work, family and personal life in order to make their lives healthier, easier and more productive. The company’s world-class employee support and work-life services provide information, resources, referrals and consultation on a variety of issues ranging from dependent care, legal and financial issues to stress management and wellness.

Our company culture is based upon 7 pillars - commitment, collaboration, responsibility, respect, resourcefulness, playfulness, trust.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
IT Operator (Securities) (Yangon) F  (5)
Dagon Glory Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Senior Account Manager M/F  (1)
Workplace Options
Yangon (Rangoon)
201 ေန႔မ်ား
Senior Sales Manager
NTT DATA Myanmar Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
Today
Key Account Manager
Access Spectrum Co., Ltd.
Yangon Region
Today
Admin Manager
Eternal Co,. Ltd.
Yangon (Rangoon)
Today
Sr.Accountant
Amazing One Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Today
Accountant
Pioneer Special Poly Bag Industrial Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Today
Sales & Marketing Manager
Shwe Aung Naing Industrial Company Limited
Yangon (Rangoon)
Today
Sales Manager
Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd
Yangon Region
1 ေန႔
Chief Accountant
Super light Trading & Logistics Services
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS