Jobs In Myanmar
Load...

0 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသအားလံုး Diebold Nixdorf Myanmar Ltd ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2497
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

ဝမ္းနည္းပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ လူၾကီးမင္း၏ စံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အလုပ္မ်ားမရွိေသးပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ မတူညီေသာ filter ကုိ အလုပ္ရွာေဖြရန္အတြက္ ျပန္လည္းၾကိဳးစားပါ။

CV Builder တြင္ လူၾကီိးမင္း၏ CV ကုိျဖည့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူၾကီးမင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အလုပ္မ်ားကုိ လူၾကီးမင္း၏ အီးေမလ္းသုိ႔ ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ CV ကုိ ဖန္တီးပါ။ အသစ္ရွာေဖြမႈကုိ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ကုမၸဏီ သတင္းအခ်င္အလက္: Diebold Nixdorf Myanmar Ltd

With a population of nearly 54 million people, Myanmar has huge growth potential in the banking sector as it expands its services outside of Yangon to more rural areas where it is estimated that more than 95 percent of the population is unbanked2. Diebold Nixdorf has worked with a number of banks in other countries across the Asia Pacific region to help them reduce the number of unbanked consumers and bring more customers on board. For example, in India the company has helped a number of local banks by providing low-energy ATMs which can work beyond the limited daily power and maintain them through its extensive services and logistics network. Diebold Nixdorf, which has already a team of 30 service staff in Myanmar, can help banks address these needs. Now, by establishing an in-country presence the company can cater to the growing needs of Myanmar banks as they expand their products and services in and beyond the main cities. In addition, Diebold Nixdorf plans to help established or new retailers who wish to enter the Myanmar market with its automation, omni-channel and lifecycle management solutions.

We are a services-led organization, supported by more than 17,000 local service professionals across the globe, who work strategically with you to offer insight, innovations and solutions through every interaction. Our holistic approach to your organization’s operational excellence, paired with an end-to-end suite of service offerings, is shaped by the desire to drive cost savings and process improvements at every step of the way. We view our relationship with our customers as a true partnership that goes far beyond a vendor engagement, and we support your organization’s individual strategic objectives with services that range from analysis, consulting and installation to monitoring, maintenance and multi-vendor solutions.

Diebold Nixdorf is a world leader in enabling connected commerce for millions of consumers each day across the financial and retail industries. Its software-defined solutions bridge the physical and digital worlds of cash and consumer transactions conveniently, securely and efficiently. As an innovation partner for nearly all of the world’s top 100 financial institutions and a majority of the top 25 global retailers, Diebold Nixdorf delivers unparalleled services and technology that are essential to evolve in an ‘always on’ and changing consumer landscape. Diebold Nixdorf has a presence in more than 130 countries with approximately 25,000 employees worldwide. The organization maintains corporate offices in North Canton, Ohio, USA and Paderborn, Germany. Shares are traded on the New York and Frankfurt Stock Exchanges under the symbol ‘DBD’. Visit www.DieboldNixdorf.com for more information.

We’re a global company with a local presence. In our “always on” world, we’re shaping the future of transactions, so while our solutions are driven by universal themes, they come to life through unique regional collaborations with our customers. In the Asia Pacific region, our team includes experts located in more than 11 countries, all working to make your business run more efficiently and help you deepen relationships with your consumers. As the world leader in connected commerce, our organization has the breadth, scale and expertise to deliver the right solutions, at the right times, in the right place.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS