Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 75 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Mandalay City

Filter by:
  3316
  930
  292
  88
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  445
  367
  21
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  30
  133
  76
  100
  38
  398
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  75
  168
  29
  254
  41
  17
  26
  212
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  97
  35
  7
  16
  165
  790
  26
  13
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  25
  52
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Spare Parts Manager(Agriculture)

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

259 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Planning for Sales - Setting monthly/quarterly/annual plan with his team. • To meet monthly, quarterly and annual budgeted sales volumes. • Maintain overall financial discipline and control as per budgeted figure. • Fund Monitoring and Inventory Management. • Monitoring channel partners business health & initiate actions wherever required. • Expand primary and secondary sales distribution network through sales in-charges • Implementation of TS Procedures of the department. • Support new Product Development by Market ...
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

Sales Promoter

Sales & Marketing Jobs

276 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• သတ်မှတ်ထားသော အရောင်း Target ပြည့်မှီအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • စျေးကွက်အခြေအနေများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးသက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်ရမည်။ • Customer များကိုကြိုဆိ ...
We use various channels to distribute our products depending on market size, income and buying trend. Our company has reputation for not only providing the best products but also having a great customer service in the price and incentive driven lubricant market. MJL & AKT Petroleum Company has a leadership team comprised of managing director, U Pye Sone, an University of California, San Diego graduated electrical engineer and the executive director, Daw Yi Mon Aye, a California Polytechnic State University, San Luis Obispo graduated architect. U Pye Sone and Daw Yi Mon Aye had worked several years in the U.S before coming back to Myanmar to expand family businesses.

As Mobil 1 lubricants are the highest OEM recommended oil and one of the top factory filled engine oil, it is very successful to promote and advertise Mobil 1 brand here in a very shop period of time. Our expansion into various countries around Myanmar is the evidence of our success.

MJL & AKT Petroleum Company Limited is proud to be the only authorized distributor of Mobil and Mobil 1, “The World’s Leading Synthetic Motor Oil Brand” Our products are available at many lubricant Stores throughout the country. We have over 250 retails, workshops and wholesalers in Yangon City and well over 597 outlets the country. We are rapidly expanding in our focus sectors.

We are located at 4A, May Kha Road, Mayangone Township Yangon and our main warehouse is located in Shwe Pyi Thar Industrial zone (3). We have a spacious satellite office and warehouse in Mandalay for our distribution network in upper Myanmar. We distribute a whole range of Mobil lubricants throughout Myanmar. We have a team of 21 people with 10 trucks and cars to support our customers. To build a long lasting business, we understand that our asset is our people and training our employee is the main priority for our management team.

Senior Customer Service Officer(Meikhtila)

Customer Service & Call Centre jobs

277 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• ေဖာက္သည္မ်ားအား ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆို၍ ေဖာက္သည္မ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားအား လူခ်င္ေတြ႕၍ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ (သို႔) အီးေမလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေျဖၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန ...
Bagan Capital is a member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association.

At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.

Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.

The firm is also a foundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce.

Cashier ( Mandalay)

Accountancy Jobs

282 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ေစ့စပ္ေသခ်ာ၍ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္နိုင္ရမည္။
Such as “Lwin Oo Htwe always prioritize customers fulfilment” we always served for customers’ satisfication and hope to build the construction materials company into leading the future. 1) To lead the future to construction materials market with reasonable prize, international quality product , unique ( unparallel ) services. 2) To do hope long history of success A To Z By Lwin Oo Htwe Trading CO.,Ltd. 3) To build up the foundation of our company by combining our customers’ trust , satisfaction and agless cooperate. 4) To order to emphasize Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd together with honest labour, and to strive for success in collaboration with the staff that are working to improve life style higher than the high the family (familial –tempered) with psychological. (Or) 4)To improve the life standard of staff who are trying to make success our company , always cooperate familal-tempered .

.

Mingalar Bar, Allow us here with to introduce our company , Lwin Oo Htwe Co.,Ltd.The Company was started as a family business in 1983 and officially established as trading company limited on February 2010. The core business of our company is to manufacture and distribute steel-related products such as zinc sheets and pre-painted galvanized iron sheets for today construction industry.We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan , India , Taiwan , Vietnam and China. We value wholesale and retail as well as consumer markets.We Offer quality products at reasonable prices. Our Brand “Two Stars” was born to better introduce our quality product, Two Star (Red) and Two Star( Black) are producing and distributing in the market. We strive to present our customers the product that is value for money.Also want to introduce our products such as GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) , Four Angle , Colour Coil ,Colour Plain , Colour 4 Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar, Hollow , C- Channel , Angle, I- Beam ,H-Beam , U –Beam , Decking Sheet etc. There are five branches “Royal A To Z Holdings Co.,Ltd” located in Thanlyin , Taung Gyi , Tannguu , Mandalay , Mawlamyine.We always offer the reasonable price and good quality products in the A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd construction materials shops ,any time any where.We strive to present our customers the product that is value for money.

.

Sales Executive (Mandalay Region)

Sales & Marketing Jobs

283 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• မိမိ၏ Sales Performance အားတိုက္ရိုက္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။ • အေရာင္းကားမ်ား အခ်ိန္မွီထြက္ခြာျခင္း ႏွင့္ အေရာင္းမ်ားအခ်ိန္မွန္စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ • ကုန္ပစၥည္းမ်ားခြဲေဝမႈ ႏွင့္ အေႂကြးမ်ားေကာက္ခံရရွိ ...
.

.

CV Maker
Assistant Sale Supervisor

Sales & Marketing Jobs

284 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Meet with customers to provide product presentation . • Build customer service relationship and keep the long-term relationship with customers • Analysis of current market conditions and competitor information • Monitor, Review and Report on daily operation sales Team.
The Company Distribute Global Branded Products Including Panasonic(Dry Cell, Car Battery ,Lighting ,Solar Lantern),IRC Tire ,Pilot Stationary ,Johnson & Johnson , SC Johnson( Mr. Muscle, Glade, Bay Gon).Our Vision is to be the Best & Effective Distribution Company in Myanmar, To Bridge Between World Class Manufacturer and Consumers.

Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd.

Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd is one of top ten Distribution Company in Myanmar Since 1996,with 11 branches and many Key Dealers in all Division and regions of Myanmar.

290 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Good knowledge about Trucks'/Vehicles products
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

291 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ကားအေရာင္းပိုင္းကို စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ကားအေရာင္းပိုင္း အေတြ႕အၾကဳံ ရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

Sales Drive

Sales & Marketing Jobs

291 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ကားအေရာင္းပိုင္းကို စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ကားအေရာင္းပိုင္း အေတြ႕အၾကဳံ ရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

Find a job in Mandalay
Employment trends in Mandalay

Mandalay is the second-largest city and the last royal capital of Burma. Located 716 km (445 mi) north of Yangon on the east bank of the Irrawaddy River, the city had a population of 1,225,553 (2014 census).

Mandalay is the economic hub of Upper Burma and considered the centre of Burmese culture. A continuing influx of Chinese immigrants, mostly from Yunnan, in the past twenty years, has reshaped the city's ethnic makeup and increased commerce with China. Despite Naypyidaw's recent rise, Mandalay remains Upper Burma's main commercial, educational and health center.

Mandalay is the major trading and communications center for northern and central Burma. Much of Burmese external trade to China and India goes through Mandalay.

Among the leading traditional industries are silk weaving, tapestry, jade cutting and polishing, stone and wood carving, making marble and bronze Buddha images, temple ornaments and paraphernalia, the working of gold leaves and of silver, the manufacture of matches, brewing and distilling. Looking further out to the Mandalay region, agriculture is the primary economy for locals. Mandalay has the best educational facilities and institutions, after Yangon, in Burma where state spending on education is among the lowest in the world. Students in poor districts routinely drop out in middle school as schools have to rely on forced "donations" and various fees from parents for nearly everything – school maintenance to teachers' salaries

Useful information about Mandalay

Hot, busy and not immediately beautiful, Mandalay is primarily used by travellers as a transport and day-trip hub. But even amid the central grid of lacklustre concrete block ordinariness lurk many pagodas, striking churches, Indian temples and notable mosques. West of centre towards the fascinating Ayeyarwady (Irrawaddy) riverside, shadier backstreets link countless little-visited monasteries. And there's plenty of fascination to be found delving into a range of craft workshops and arts performances.Like most former (and present) capitals of Burma, Mandalay was founded on the wishes of the ruler of the day. On 13 February 1857, King Mindon founded a new royal capital at the foot of Mandalay Hill.
Mandalay International Airport is one of the largest and most modern airports in Burma Today, Mandalay lies at the end of the Lashio Road and it is, by Burmese standards, relatively prosperous as a centre for trade with China and as a centre for the growing trade with India. It has wide lanes filled with bicycles and motorcycles and is known for its cultural diversity. Half of Burma's monks reside in Mandalay and the surrounding areas).

What job are in Mandalay?

The city is a hot tourist destination so job opportunities in Mandalay will arise dramatically around hotel and tourism industries.So go and search a new vacancies being added daily to Jobless.com.mm. New development have risen the demand for people with experience working in telecommunication, construction and production. If you’re a skilled worker and are qualified, Mandalay might have something to offer you, especially if you’re specialty is in Engineering, Finance or even IT these days.  Many careers don’t require to hold University degrees.
If you’re looking for a job in Mandalay, you should consider Jopbless.com.mm as your bridge to better life and future which can intermediate you all job opportunities in Mandalay.See what opportunities are available to you here.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS