Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 292 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Mandalay Region

Filter by:
  3316
  930
  292
  88
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  445
  367
  21
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  30
  133
  76
  100
  38
  398
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  75
  168
  29
  254
  41
  17
  26
  212
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  97
  35
  7
  16
  165
  790
  26
  13
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  25
  52
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

277 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Support Sales Manager in overseeing the B2C (PVL-Pessenger Vehicle Lubricant) Sales Department. • Manage the team, manage the customers’ needs, and manage the business to achieve sales growth and hit sales targets effectively. • Analyze current and potential customers based on their requirements and relationship conditions to expand the business. • Design and implement business plans, strategically that could lead strong business presence. • Support SM in recruiting, setting up periodic performance targets, coaching and monito ...
We use various channels to distribute our products depending on market size, income and buying trend. Our company has reputation for not only providing the best products but also having a great customer service in the price and incentive driven lubricant market. MJL & AKT Petroleum Company has a leadership team comprised of managing director, U Pye Sone, an University of California, San Diego graduated electrical engineer and the executive director, Daw Yi Mon Aye, a California Polytechnic State University, San Luis Obispo graduated architect. U Pye Sone and Daw Yi Mon Aye had worked several years in the U.S before coming back to Myanmar to expand family businesses.

As Mobil 1 lubricants are the highest OEM recommended oil and one of the top factory filled engine oil, it is very successful to promote and advertise Mobil 1 brand here in a very shop period of time. Our expansion into various countries around Myanmar is the evidence of our success.

MJL & AKT Petroleum Company Limited is proud to be the only authorized distributor of Mobil and Mobil 1, “The World’s Leading Synthetic Motor Oil Brand” Our products are available at many lubricant Stores throughout the country. We have over 250 retails, workshops and wholesalers in Yangon City and well over 597 outlets the country. We are rapidly expanding in our focus sectors.

We are located at 4A, May Kha Road, Mayangone Township Yangon and our main warehouse is located in Shwe Pyi Thar Industrial zone (3). We have a spacious satellite office and warehouse in Mandalay for our distribution network in upper Myanmar. We distribute a whole range of Mobil lubricants throughout Myanmar. We have a team of 21 people with 10 trucks and cars to support our customers. To build a long lasting business, we understand that our asset is our people and training our employee is the main priority for our management team.

280 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Forecast monthly, quarterly and annual results • Approve or reject budgets • Conduct risk management • Evaluate and decide on investments • Supervise a team of Accountants • Allocate resources and manage cash flows • Conduct profit and cost analyses • Develop secure procedures to maintain confidential information • Ensure all accounting activities and internal audits comply with financial regulations • Consult board members about funding options • Recommend cost-reducing solutions
Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Manager Business Development

Business Management Jobs

280 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Contacting potential clients to establish rapport and arrange meetings. • Planning and overseeing new marketing initiatives. • Researching organizations and individuals to find new opportunities. • Increasing the value of current customers while attracting new ones. • Finding and developing new markets and improving sales. • Attending conferences, meetings, and industry events. • Developing quotes and proposals for clients. • Developing goals for the development team and business growth and ensuring they are met. • T ...
Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Manager Sales & Marketing

Sales & Marketing Jobs

281 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Candidate have to perform marketing & sales promotion activity for the region allocated to him • Candidate need to make plan of all activities and make linkage with business plan • Support dealers in making secondary sales • Make sales & growth strategy as per plan • Make frequent travel to the location allocated to him • Shall able to guide new joiners in the group about marketing and simillar activities
Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Regional Sales Supervisor

Sales & Marketing Jobs

281 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Support existing dealer and create new dealers • Plan and execute different marketing and promotion activities • Find out out of the box ideas of sales • Can able to travel to different parts of Myanmar
Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

CV Maker
282 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Forecast monthly, quarterly and annual results • Approve or reject budgets • Conduct risk management • Evaluate and decide on investments • Supervise a team of Accountants • Allocate resources and manage cash flows • Conduct profit and cost analyses • Develop secure procedures to maintain confidential information • Ensure all accounting activities and internal audits comply with financial regulations • Consult board members about funding options • Recommend cost-reducing solutions
Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Regional Sales Manager

Sales & Marketing Jobs

282 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Support existing dealer and create new dealers • Plan and execute different marketing and promotion activities • Find out out of the box ideas of sales • Can able to travel to different parts of Myanmar
Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Precision Auto Engineering Co.,Ltd

Head Marketing & Sales

Sales & Marketing Jobs

282 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive
282 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Separate internal site cash book, Advance claim. • Cash balance report, book entry, summary prepare. • Receive & Payment voucher prepare. • Good personality positive attitude, good personal grooming.
Such as “Lwin Oo Htwe always prioritize customers fulfilment” we always served for customers’ satisfication and hope to build the construction materials company into leading the future. 1) To lead the future to construction materials market with reasonable prize, international quality product , unique ( unparallel ) services. 2) To do hope long history of success A To Z By Lwin Oo Htwe Trading CO.,Ltd. 3) To build up the foundation of our company by combining our customers’ trust , satisfaction and agless cooperate. 4) To order to emphasize Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd together with honest labour, and to strive for success in collaboration with the staff that are working to improve life style higher than the high the family (familial –tempered) with psychological. (Or) 4)To improve the life standard of staff who are trying to make success our company , always cooperate familal-tempered .

.

Mingalar Bar, Allow us here with to introduce our company , Lwin Oo Htwe Co.,Ltd.The Company was started as a family business in 1983 and officially established as trading company limited on February 2010. The core business of our company is to manufacture and distribute steel-related products such as zinc sheets and pre-painted galvanized iron sheets for today construction industry.We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan , India , Taiwan , Vietnam and China. We value wholesale and retail as well as consumer markets.We Offer quality products at reasonable prices. Our Brand “Two Stars” was born to better introduce our quality product, Two Star (Red) and Two Star( Black) are producing and distributing in the market. We strive to present our customers the product that is value for money.Also want to introduce our products such as GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) , Four Angle , Colour Coil ,Colour Plain , Colour 4 Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar, Hollow , C- Channel , Angle, I- Beam ,H-Beam , U –Beam , Decking Sheet etc. There are five branches “Royal A To Z Holdings Co.,Ltd” located in Thanlyin , Taung Gyi , Tannguu , Mandalay , Mawlamyine.We always offer the reasonable price and good quality products in the A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd construction materials shops ,any time any where.We strive to present our customers the product that is value for money.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS