Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 38 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Naypyitaw City

Filter by:
  2503
  856
  237
  87
  42
  41
  38
  28
  25
  23
  21
  17
  17
  8
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  359
  289
  17
  1
  8
  2
  27
  58
  59
  106
  1
  68
  16
  1
  27
  110
  66
  72
  35
  283
  13
  1
  75
  31
  3
  6
  156
  16
  14
  9
  83
  82
  138
  22
  203
  28
  13
  36
  157
  42
  73
  18
  3
  3
  12
  4
  24
  27
  6
  79
  32
  6
  13
  118
  577
  9
  9
  17
  27
  18
  1
  1
  1
  5
  18
  42
  25
  54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Good communication and interpersonal skills.
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , 1 - 2 Ks, Recruitment / Employment Agency

Accounting & Finance Manager Salary - 1,500,000 to 2,500,000 MMK Mon to Fri / 9 AM to 5 PM Location - Naypyitaw (Accommodation Provided) Industry - Manufacturing & Export Job Description - Establish and maintain accounting and financial policies and procedures for the company. - Prepare financial report, taxation report and P&L statement. - Supervise and oversee all cash flow management and ensure all accounting and bank transactions. - Monitors day-to-day accounting and financial operations to run smoothly. - Can deal ...
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

M&E Assistant Manager

Electrical Engineering Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Good interpersonal, negotiation, problem solving and presentation skills
VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our best... • To inspire moments of optimism and happiness... • To create value and make a difference. MISSION Our vision serves as the framework for our Road-map and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth. • People: Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be. • Portfolio: Bring to the world a portfolio of quality products and services that anticipate and satisfy people's desires and needs. • Planet: Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities. • Profit: Maximize long-term return, while being mindful of our overall responsibilities. • Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving organization.

Nilar has since evolved. It has 35 restaurants all over Yangon. It now specializes in the manufacture and sales of a State of the art technology wide range of very affordable high quality food products including the signature biryani. Production is carried out in a modern factory and high-end technology and stringent quality control measures ensure that the exacting standard, that is synonymous with the Nilar brand, is consistently achieved. All production processes and facilities are certified to have met Halal standards. Having brought to where it was, Mr. Tin Hla realized then that he needed to diversify his business. It was then (1995) that he started “Innwa Cold Drinks And Confectionary” fast food outlet and today there are three bakery houses which now markets its wide range of baked products. In 1998, Mr.Tin Hla introduced his eldest son, Mr.Tin Myint Ni, in the business arena to help him bring the business to another level. Fresh ideas and innovative marketing strategies, in sync with changing consumer trends, were implemented. A pivotal decision regarding diversification of business was made .Though the food industry was the upbringing of the Company, it decided to venture into other industries. In 2000, the company set up a paper mill under the name “Nilar Paper Mill” which produces recycled paper for the local market. International trading was at its boom during 2000’s, Nilar Company decided to follow the trend and registered itself under “Nilar Star International Co. Ltd”. The company entered into export & import trading business with a wide range of products right from car parts, iron for construction to consumer products. The company also exported beans, rice and fishery products. In 2003, the Company started the trial production for making virgin pulp for rice straw. After doing a year long research for the same, the Company started the commercial production of high quality unbleached rice strawpulp. The havoc created by 2006 Cyclone Nargis did not leave the Mill untouched. The Company had to spent a fortune to rebuilt the Mill. It was then the company decided to stop the local paper production and focus only on pulp production for Export The Company’s focus shifted towards the “Agro-products”. Import of Urea was started in 2005 but by 2008 the Company started producing Straw Pulp on large scale. In 2015, Company had over 1000 full time and 200 part time-project based employees. The Company started farming in 2010, currently it does farming on 7000 hectare of land. To handle day to day operations, separate offices were opened. Group of companies were formed and their names were altered according to the respective sector they dealt with.

The Nilar Group Of Company is a well known diversified group in Myanmar. The Group's activities span from exploration and production of pulp and paper to food and beverage to international trading to agriculture to Saw Timber to Plywood. Major Group Companies are Myanmar Nilar Foodstuff Company, Nilar Pulp And Paper Company, CO2 Solutions and United Nilar Agribusiness.

Nilar has its humble beginnings in 1960 in a small leased shop on Anawrahta Street, Yangon, Myanmar. People from every corner of Yangon would travel to this shop to savor the perfect biryani. People have fond memories of the pleasure of every bite of the biryani. They loved the delicious biryani, painstakingly made with specially selected spices and herbs. The unmistakable aroma of Nilar biryani has since won the hearts of many Yangonites, both young and old.

Production Manager M/F  (2)

Engineering & Technical jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , 500 000 - 800 000 Ks, Trading

Production Manager Job Descriptions - Managing and evaluation machine resources to ensure productivity and minimal downtime. - Checking and ensuring all employees follow industry standard health and safety guidelines. - Making and checking Product Rate such as Reject (%) & Yield (%), according to production process report and recording systematically. - Setting and managing the estimate production costs and budgets and implementation cost control programs. - Arranging the manpower as per operational requirements. Education and Qu ...
VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our best... • To inspire moments of optimism and happiness... • To create value and make a difference. MISSION Our vision serves as the framework for our Road-map and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth. • People: Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be. • Portfolio: Bring to the world a portfolio of quality products and services that anticipate and satisfy people's desires and needs. • Planet: Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities. • Profit: Maximize long-term return, while being mindful of our overall responsibilities. • Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving organization.

Nilar has since evolved. It has 35 restaurants all over Yangon. It now specializes in the manufacture and sales of a State of the art technology wide range of very affordable high quality food products including the signature biryani. Production is carried out in a modern factory and high-end technology and stringent quality control measures ensure that the exacting standard, that is synonymous with the Nilar brand, is consistently achieved. All production processes and facilities are certified to have met Halal standards. Having brought to where it was, Mr. Tin Hla realized then that he needed to diversify his business. It was then (1995) that he started “Innwa Cold Drinks And Confectionary” fast food outlet and today there are three bakery houses which now markets its wide range of baked products. In 1998, Mr.Tin Hla introduced his eldest son, Mr.Tin Myint Ni, in the business arena to help him bring the business to another level. Fresh ideas and innovative marketing strategies, in sync with changing consumer trends, were implemented. A pivotal decision regarding diversification of business was made .Though the food industry was the upbringing of the Company, it decided to venture into other industries. In 2000, the company set up a paper mill under the name “Nilar Paper Mill” which produces recycled paper for the local market. International trading was at its boom during 2000’s, Nilar Company decided to follow the trend and registered itself under “Nilar Star International Co. Ltd”. The company entered into export & import trading business with a wide range of products right from car parts, iron for construction to consumer products. The company also exported beans, rice and fishery products. In 2003, the Company started the trial production for making virgin pulp for rice straw. After doing a year long research for the same, the Company started the commercial production of high quality unbleached rice strawpulp. The havoc created by 2006 Cyclone Nargis did not leave the Mill untouched. The Company had to spent a fortune to rebuilt the Mill. It was then the company decided to stop the local paper production and focus only on pulp production for Export The Company’s focus shifted towards the “Agro-products”. Import of Urea was started in 2005 but by 2008 the Company started producing Straw Pulp on large scale. In 2015, Company had over 1000 full time and 200 part time-project based employees. The Company started farming in 2010, currently it does farming on 7000 hectare of land. To handle day to day operations, separate offices were opened. Group of companies were formed and their names were altered according to the respective sector they dealt with.

The Nilar Group Of Company is a well known diversified group in Myanmar. The Group's activities span from exploration and production of pulp and paper to food and beverage to international trading to agriculture to Saw Timber to Plywood. Major Group Companies are Myanmar Nilar Foodstuff Company, Nilar Pulp And Paper Company, CO2 Solutions and United Nilar Agribusiness.

Nilar has its humble beginnings in 1960 in a small leased shop on Anawrahta Street, Yangon, Myanmar. People from every corner of Yangon would travel to this shop to savor the perfect biryani. People have fond memories of the pleasure of every bite of the biryani. They loved the delicious biryani, painstakingly made with specially selected spices and herbs. The unmistakable aroma of Nilar biryani has since won the hearts of many Yangonites, both young and old.

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Investment

Hotel manager are responsible for managing employees and for planning, marketing , coordinating and administering hotel services such as catering and accommodation facilities. General Responsibilities 1) Supervising all Front of House Activities 2) Assisting all Front of House Areas as required: 3) Maintaining a high level of morale within the department by assisting and supporting the team and processes put into place. 4) Manage the day to day Front Desk and support overall Front Office department operation ensuring standard are adhered ...
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA Interesting Candidate can send the resume to : hrd1@yigmmyanmar.com

.

CV Maker
3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 800 000 - 1 300 000 Ks, Trading

The Management Secretary primary responsibility is to provide logistical support and office coordination to the organization and tools for the team’s success. Specifically, the position is responsible for providing assistance to the Management, providing general office management, and meeting and event coordination. Writes error-free, eloquent emails and letters for various events and announcements. Updates and maintains phone lists for the Management. Prepares for meetings including ordering lunch, booking conference rooms, setting up pr ...
Our Mission To deliver Professional Services that meet and exceed Clients expectations. To maintain a high level of professional Standing and Integrity that is above reproach. To establish a mutually beneficial long –term relationship with our Valued Clients and our Busniess Associates. Our Vision We envision that Client Satisfaction has always been the Driving Force and our Principle Policity. To be the leading service provider in a socially, thatically and enviromentally responsible manner and with high professionalism. To provide advanced technology with high quality services at reasonably affordable proce.

Our organization is a leading provider of Project Engineering & Engineering Supply based in Myanmar.

Supreme group of companies is a leading provider of Project Engineering and Engineering Supply based in Myanmar. Supreme is in collaboration with and develops joint venture with MNCs in Power Sector (Power Transmission, Power Generation), Real Estate, Hotels, Dairy Farm and Agriculture Sector. We are also trading commodities, machineries, chemicals and general products. Our mission is to deliver quality products and professional services that meet and exceed client’s expectation, to maintain a high level of professional standing and integrity that is above reproach and to establish a mutually beneficial long-term relationship with our valued clients and our business associates. Organizational development Manager of Supreme Trading Co; Ltd, Myanmar having deep expertise in Organizational Development and who can adopt internal and external best practices to design and develop a specific HR product, processes needed to deliver the culture , capability , behaviors and performance along with hands on knowledge on strategic business agenda and competitive advantage.

We are in collaboration and develop joint venture with MNCs in Power Sectors, Water & Waste Water Treatment Projects, Real Estate Development, Dairy Farm, Hotel Project and Agriculture Sectors.

Planning & Development Manager M/F  (3)

Electrical Engineering Jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 1 500 000 - 1 800 000 Ks, Trading

• To succeed in planning and monitoring departments in planning. (Management Plan, Marketing & Sales Plan, Operation & Development Plan, Business Development Plan, PR Plan, etc.) • Effective use of Management Systems, Co-od, and Upgrade to drive departments and coordinate activities. • To use Database as most effective and to perform Planning-related Research &Development. a) Checking data from Sale &Marketing and PR and setting up guidelines to operate research & development activities properly. b) Arranging Revie ...
Our Mission To deliver Professional Services that meet and exceed Clients expectations. To maintain a high level of professional Standing and Integrity that is above reproach. To establish a mutually beneficial long –term relationship with our Valued Clients and our Busniess Associates. Our Vision We envision that Client Satisfaction has always been the Driving Force and our Principle Policity. To be the leading service provider in a socially, thatically and enviromentally responsible manner and with high professionalism. To provide advanced technology with high quality services at reasonably affordable proce.

Our organization is a leading provider of Project Engineering & Engineering Supply based in Myanmar.

Supreme group of companies is a leading provider of Project Engineering and Engineering Supply based in Myanmar. Supreme is in collaboration with and develops joint venture with MNCs in Power Sector (Power Transmission, Power Generation), Real Estate, Hotels, Dairy Farm and Agriculture Sector. We are also trading commodities, machineries, chemicals and general products. Our mission is to deliver quality products and professional services that meet and exceed client’s expectation, to maintain a high level of professional standing and integrity that is above reproach and to establish a mutually beneficial long-term relationship with our valued clients and our business associates. Organizational development Manager of Supreme Trading Co; Ltd, Myanmar having deep expertise in Organizational Development and who can adopt internal and external best practices to design and develop a specific HR product, processes needed to deliver the culture , capability , behaviors and performance along with hands on knowledge on strategic business agenda and competitive advantage.

We are in collaboration and develop joint venture with MNCs in Power Sectors, Water & Waste Water Treatment Projects, Real Estate Development, Dairy Farm, Hotel Project and Agriculture Sectors.

HR Manager (Policy & Remuneration) F  (1)

HR,Training & Recruitment jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

- Assess, control and update HR budget performance to ensure that all HR activities are cost effective and done within the approved limits. - Strategies to implement Job Evaluation/Job Management process for Operations in collaboration with line department, HRI and PPOD to comply with HRM’s policies and procedures and be in line with business requirement. - Monitor the maintenance of data pertaining to HRM in Operations including HRIS updating to ensure the integrity and reliability of data for reporting purpose. - Act as a consultant to m ...
Our Mission To deliver Professional Services that meet and exceed Clients expectations. To maintain a high level of professional Standing and Integrity that is above reproach. To establish a mutually beneficial long –term relationship with our Valued Clients and our Busniess Associates. Our Vision We envision that Client Satisfaction has always been the Driving Force and our Principle Policity. To be the leading service provider in a socially, thatically and enviromentally responsible manner and with high professionalism. To provide advanced technology with high quality services at reasonably affordable proce.

Our organization is a leading provider of Project Engineering & Engineering Supply based in Myanmar.

Supreme group of companies is a leading provider of Project Engineering and Engineering Supply based in Myanmar. Supreme is in collaboration with and develops joint venture with MNCs in Power Sector (Power Transmission, Power Generation), Real Estate, Hotels, Dairy Farm and Agriculture Sector. We are also trading commodities, machineries, chemicals and general products. Our mission is to deliver quality products and professional services that meet and exceed client’s expectation, to maintain a high level of professional standing and integrity that is above reproach and to establish a mutually beneficial long-term relationship with our valued clients and our business associates. Organizational development Manager of Supreme Trading Co; Ltd, Myanmar having deep expertise in Organizational Development and who can adopt internal and external best practices to design and develop a specific HR product, processes needed to deliver the culture , capability , behaviors and performance along with hands on knowledge on strategic business agenda and competitive advantage.

We are in collaboration and develop joint venture with MNCs in Power Sectors, Water & Waste Water Treatment Projects, Real Estate Development, Dairy Farm, Hotel Project and Agriculture Sectors.

Manager (Planning)

Engineering & Technical jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Support and coordinate to prepare and review company & client business plan, growth plan, budget plan and etc., • Support and coordinate in planning process to win all bids of high voltage power transmission project or power generation project and related. • Support and coordinate to review client business plans, budget plans and understand their requirements • Lead and develop core planning meetings with necessary agenda. As per meeting results, to ensure effective planning and effective considerations of decisions. • Suppo ...
Our Mission To deliver Professional Services that meet and exceed Clients expectations. To maintain a high level of professional Standing and Integrity that is above reproach. To establish a mutually beneficial long –term relationship with our Valued Clients and our Busniess Associates. Our Vision We envision that Client Satisfaction has always been the Driving Force and our Principle Policity. To be the leading service provider in a socially, thatically and enviromentally responsible manner and with high professionalism. To provide advanced technology with high quality services at reasonably affordable proce.

Our organization is a leading provider of Project Engineering & Engineering Supply based in Myanmar.

Supreme group of companies is a leading provider of Project Engineering and Engineering Supply based in Myanmar. Supreme is in collaboration with and develops joint venture with MNCs in Power Sector (Power Transmission, Power Generation), Real Estate, Hotels, Dairy Farm and Agriculture Sector. We are also trading commodities, machineries, chemicals and general products. Our mission is to deliver quality products and professional services that meet and exceed client’s expectation, to maintain a high level of professional standing and integrity that is above reproach and to establish a mutually beneficial long-term relationship with our valued clients and our business associates. Organizational development Manager of Supreme Trading Co; Ltd, Myanmar having deep expertise in Organizational Development and who can adopt internal and external best practices to design and develop a specific HR product, processes needed to deliver the culture , capability , behaviors and performance along with hands on knowledge on strategic business agenda and competitive advantage.

We are in collaboration and develop joint venture with MNCs in Power Sectors, Water & Waste Water Treatment Projects, Real Estate Development, Dairy Farm, Hotel Project and Agriculture Sectors.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS