Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 34 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Sagaing Region

Filter by:
  3318
  898
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  441
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  86
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  211
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  254
  41
  17
  24
  209
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

281 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Delivery Express Services (Local) • Contributes information, ideas, and research to help develop marketing strategies • Helps to detail, design, and implement marketing plans for each product or service being offered • Answers questions from clients about product and service benefits • Maintains excellent relationships with clients through superior customer service • Develop and implement internal marketing procedures and processes
.

.

Myintthukhanadi co.ltd was found on 2005 with Reg No:125/2005.It was started with Trade and Logistic and later on divided into more branches.Now, we set up our Head office in 8 mile, Mayangone tsp,Yangon, Myanmar whereas we have other branch offices locally and subsidiary company in Singapore and Bangkok.

.

Regional HR Officer (Saggaing)

HR,Training & Recruitment jobs

285 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Preparing Vacancy Announcement and sourcing • Collecting application, arranging for interviewing together with HR Manager. • Maintain and update candidates information and personal profile • Call shortlisted candidates. • Collect requirement documents in personal profile. • Background checking for candidates who passed interview. • Able to handle SSB process and employment contract process. • Perform other responsibilities when required. • Maintaining Attendance and Leave
.

.

LOLC Myanmar.

.

292 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္းရရွိေစသည့္ source, supplier မ်ားေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူျခင္း • ရက္သတၱပတ္တိုင္းအတြက္ ေဈးကြက္ဆင္းကာ ခန႔္မွန္းကုန္က်စရိတ္ေရးဆြဲျခင္း
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

Supervisor(Tamu)

Admin, Secretarial & PA jobs

292 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• ဆီအေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ား၏ လက္လီ/လကၠားေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ဝန္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ပစၥည္း(ဆီ)/ေငြစာရင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ ...
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

Junior Accountant(Tamu)

Accountancy Jobs

293 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• ဆီအေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ား၏ ဆီအေရာင္းစာရင္း၊ေငြစာရင္း၊ပစၥည္းစာရင္းနင့္ ဆက္စပ္စာရင္းမ်ားအားလုံး အား စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ Report မ်ား ေပးပို႔ျခင္း။ • စီမံေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင ...
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

CV Maker
Management Trainee(Tamu)

Admin, Secretarial & PA jobs

293 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• ဆီအေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ ဆီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံမွစတင္လုပ္ကိုင္သင္ယူေစၿပီး • အစမ္းခန႔္ကာလၿပီးေျမာက္ပါက သက္ဆိုင္ရာဆီအေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ေသာရာထူးျဖင့္တာဝန္ခ်ထ ...
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

296 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ငွေကြေး၊စာရင်းပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျမှန်စွာ စီမံဆောင် ရွက်နိုင်ရမည်။ • ရုံးချုပ်မှ တောင်းသော Report များအား အချိန်မီ တင်ပြနိုင်ရမည်။ • စေ့စပ်သေချာ၍ အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ...
Such as “Lwin Oo Htwe always prioritize customers fulfilment” we always served for customers’ satisfication and hope to build the construction materials company into leading the future. 1) To lead the future to construction materials market with reasonable prize, international quality product , unique ( unparallel ) services. 2) To do hope long history of success A To Z By Lwin Oo Htwe Trading CO.,Ltd. 3) To build up the foundation of our company by combining our customers’ trust , satisfaction and agless cooperate. 4) To order to emphasize Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd together with honest labour, and to strive for success in collaboration with the staff that are working to improve life style higher than the high the family (familial –tempered) with psychological. (Or) 4)To improve the life standard of staff who are trying to make success our company , always cooperate familal-tempered .

.

Mingalar Bar, Allow us here with to introduce our company , Lwin Oo Htwe Co.,Ltd.The Company was started as a family business in 1983 and officially established as trading company limited on February 2010. The core business of our company is to manufacture and distribute steel-related products such as zinc sheets and pre-painted galvanized iron sheets for today construction industry.We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan , India , Taiwan , Vietnam and China. We value wholesale and retail as well as consumer markets.We Offer quality products at reasonable prices. Our Brand “Two Stars” was born to better introduce our quality product, Two Star (Red) and Two Star( Black) are producing and distributing in the market. We strive to present our customers the product that is value for money.Also want to introduce our products such as GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) , Four Angle , Colour Coil ,Colour Plain , Colour 4 Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar, Hollow , C- Channel , Angle, I- Beam ,H-Beam , U –Beam , Decking Sheet etc. There are five branches “Royal A To Z Holdings Co.,Ltd” located in Thanlyin , Taung Gyi , Tannguu , Mandalay , Mawlamyine.We always offer the reasonable price and good quality products in the A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd construction materials shops ,any time any where.We strive to present our customers the product that is value for money.

.

299 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Chemicals / Petrochemicals

• Preparing to Route Plan by daily and to develop your market (Assign territory Area ) • Communication & Relationship with customer (FMCG and Beverages MARKET) • Preparing for daily plan (Price, Car, routing, Stock, Merchandising, tools, etc.) • Daily target, Sales per outlet, Stock Check for all SKU & Competitor • Distribution Coverage & increases (Outlet, Sales Volume, and potential market area) • Weekly, Monthly Sales Volume of MBE & Competitor • Cash Collection by credit outlet • Observe competitor inf ...
.

.

Company vision and mission OUR VISION To be the one of the top performing and an inspiration of Myanmar., by way of execution in delivering optimal results for partners, employees and customers. OUR MISSION Performance base, by way of execution in delivering optimal results for partners, employees and customers. What we do Win Brothers Group of Co., Ltd is one of the most dynamic conglomerates in Myanmar. The company was established in 1990 by Win family in Mandalay. Win Brothers Group integrated operations have diversified into strategic sectors such as Alcoholic Beverages Products, Industrial Gas, Agriculture, Sugar, Building Material, Mining and FMCG Retailing and Distribution. Our approach for sustainability is delivered by our commitment to implement the appropriate policies, practices, products, and programs towards optimum success. Having more than twenty years business experience in Myanmar’s economic landscape, the company is well positioned to lead the continued growth of Myanmar. Our workplace and culture OUR CORE VALUE Trust: Holding ourselves accountable for customers, employees and partners Integrity: We act with high integrity, enthusiasm and resolve. Excellence: Result driven and the ability to adapt, improve and met the expectation of customers, employees and partners

.

Senior Sale Executive (tractor)

Sales & Marketing Jobs

310 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Monthly, Quartly Sales Plan ရေးဆွဲနိုင်ပြီး Target နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး လုမှူဆက်ဆံရေး က္ဈမ်းကျင်ရမည်။
.

.

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံအနွံ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ Company ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS