Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 23 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Sagaing Region

Filter by:
  2497
  814
  238
  79
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  73
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  271
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  154
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  37
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Loan Officer - Kawhmu

Sales & Marketing Jobs

65 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုသူများနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမည်။ • ဈေးကွက် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ချေးငွေနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲသူထံသို့ ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ ...
Hayman Capital is an investment company based in Singapore and now expanding Myanmar for establishing Microfiance Institution ( MFI ). To be the leading capital company, delivering world-class service through the blending of state-of-the-art technology and visionary management in partnership with competent and committed staff, to achieve sound financial health with sustainable value addition to all our stakeholders. We are committed to do this mission while ensuring the highest levels of ethical standards, professional integrity, corporate governance and regulatory compliance.

NA

NA

Branch Manager (Monywa)

Logistics & Supply Chain Jobs

534 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Experience in Warehouse / Distribution / Logistics or related business fields. • Ensure satisfaction of all internal/external customers, as well as corporate interactions. Develop strong partnerships with all suppliers. • Manage and drive Sales target achievement of the Branch. • Build and maintain client relations. • Build and promote strong, long-lasting customer & Supplier relationships by partnering with them and understanding their needs. • Managing and controlling day to day operations of all sales divisions. • A ...
We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan, India, Taiwan, Vietnam and China.

We value wholesale and retail as well as consumer markets. We offer quality products at reasonable prices.

Royal A to Z Holdings Co., Ltd. was started as a fimily business in 1983 and officially established as trading company limited on February 2010. The core business of our company is to manufacture and distribute steel-related produces such as zine sheets and pre-painted galvanized iron sheets for today construction industry. We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan, India, Taiwan, Vietnam and China. We vale wholesale and retail as well as consumer markets. We offer quality products at reasonable prices. A fresh new brand " Two Stars " was born to better introduce our quality products in the market. We strive to present our customers the product that is value for money.

A fresh new brand " Two Stars" was born to better introduce our quality products in the market. We strive to present our customers the product that is value for money.

Branch Manager(Sagaing)

Financial Management Jobs

594 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Develop and execute work plans to deliver on BCF’s strategic goals in the branch, in coordination with the Yangon principal office of BCF ("YPO"), to meet business plan targets and ensure appropriate relations with our local governmental regulators (“Financial Regulatory Department"/FRD) when they visit the branch. • Ensure smooth branch functioning in operations, business development, systems and processes. • Handle a percentage of active borrowers of branch as instructed by YPO from time to time. • Analyze cred ...
Bagan Capital is a member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association.

At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.

Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.

The firm is also a foundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce.

615 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Maintaining and monitoring cash flow of branch with Branch manager • ႐ုံးခြဲရွိ ေငြစီးဆင္းမႈကို ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္ • Preparing, checking and recording all receipts and payments for all Account Receivables and Account Payables • All Account Receivables and Account Payables မ်ား၏ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ ေပ ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

616 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

1) Management of IL Team in Branches and Regions • Lead and supervise IL Team in Branches in respective Region to have growth and quality of business with specific targets for IL. • Assist to set the targets for IL in Branches, together with DILM. • Monitor and supervise IL Team in Branches to achieve targets of IL activities with quality. • Assist DILM to set organizational performance targets regarding IL. • Assess and monitor to ensure IL products meet demand, stay competitive and are effectively rolled-out in the region. • ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

CV Maker
Branch Manager - Kalay (Tractor Sales)

Sales & Business Development jobs

631 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Must be self motivated, talented. • Must be able to do annual sales plan, budget & target. • Must be familiar with Heavy Machinery or Agricultural Machinery.
.

.

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံအနွံ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ Company ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

.

Branch Manager (Monywa)

Sales & Marketing Jobs

633 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Build and maintain client relations. • Able to handle all sales and marketing. • Knowledge in Distribution Management System. • Managing and controlling day to day operations of all sales divisions. • Able to manage sales targets achieve monthly and yearly. • Coordination and Collaboration with related departments. • Manage to Area Distribution to be growth. • Manage and ensure the personal development of all subordinates. • Negotiation Skills, Problem Solving Skills, Influencing Skills, De ...
Such as “Lwin Oo Htwe always prioritize customers fulfilment” we always served for customers’ satisfication and hope to build the construction materials company into leading the future. 1) To lead the future to construction materials market with reasonable prize, international quality product , unique ( unparallel ) services. 2) To do hope long history of success A To Z By Lwin Oo Htwe Trading CO.,Ltd. 3) To build up the foundation of our company by combining our customers’ trust , satisfaction and agless cooperate. 4) To order to emphasize Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd together with honest labour, and to strive for success in collaboration with the staff that are working to improve life style higher than the high the family (familial –tempered) with psychological. (Or) 4)To improve the life standard of staff who are trying to make success our company , always cooperate familal-tempered .

.

Mingalar Bar, Allow us here with to introduce our company , Lwin Oo Htwe Co.,Ltd.The Company was started as a family business in 1983 and officially established as trading company limited on February 2010. The core business of our company is to manufacture and distribute steel-related products such as zinc sheets and pre-painted galvanized iron sheets for today construction industry.We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan , India , Taiwan , Vietnam and China. We value wholesale and retail as well as consumer markets.We Offer quality products at reasonable prices. Our Brand “Two Stars” was born to better introduce our quality product, Two Star (Red) and Two Star( Black) are producing and distributing in the market. We strive to present our customers the product that is value for money.Also want to introduce our products such as GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) , Four Angle , Colour Coil ,Colour Plain , Colour 4 Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar, Hollow , C- Channel , Angle, I- Beam ,H-Beam , U –Beam , Decking Sheet etc. There are five branches “Royal A To Z Holdings Co.,Ltd” located in Thanlyin , Taung Gyi , Tannguu , Mandalay , Mawlamyine.We always offer the reasonable price and good quality products in the A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd construction materials shops ,any time any where.We strive to present our customers the product that is value for money.

.

Assistant Branch Manager (Sagaing)

Financial Management Jobs

662 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Develop and execute work plans to deliver on BCF’s strategic goals in the branch, in coordination with the Yangon principal office of BCF ("YPO"), to meet business plan targets and ensure appropriate relations with our local governmental regulators (“Financial Regulatory Department"/FRD) when they visit the branch. • Ensure smooth branch functioning in operations, business development, systems and processes. • Handle a percentage of active borrowers of branch as instructed by YPO from time to time. • Analyze cred ...
Bagan Capital is a member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association.

At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.

Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.

The firm is also a foundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce.

712 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• ရိတ္ေႁခြစက္အေၾကာင္းႏွင့္ အေရာင္းပိုင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။ • ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ေရႊေညာင္၊ ဟသၤာတ၊ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။ • CV ေလၽွာက္သည့္အခါ ထမ္းေဆာင္လိုသည့္ ၿမိဳ႕ကို ( ) ျဖ ...
.

.

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံအနွံ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ Company ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS