Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 38 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Shan State

Filter by:
  2497
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

POS Cashier (Taungyi)

Accountancy Jobs

781 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်၍ စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Such as “Lwin Oo Htwe always prioritize customers fulfilment” we always served for customers’ satisfication and hope to build the construction materials company into leading the future. 1) To lead the future to construction materials market with reasonable prize, international quality product , unique ( unparallel ) services. 2) To do hope long history of success A To Z By Lwin Oo Htwe Trading CO.,Ltd. 3) To build up the foundation of our company by combining our customers’ trust , satisfaction and agless cooperate. 4) To order to emphasize Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd together with honest labour, and to strive for success in collaboration with the staff that are working to improve life style higher than the high the family (familial –tempered) with psychological. (Or) 4)To improve the life standard of staff who are trying to make success our company , always cooperate familal-tempered .

.

Mingalar Bar, Allow us here with to introduce our company , Lwin Oo Htwe Co.,Ltd.The Company was started as a family business in 1983 and officially established as trading company limited on February 2010. The core business of our company is to manufacture and distribute steel-related products such as zinc sheets and pre-painted galvanized iron sheets for today construction industry.We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan , India , Taiwan , Vietnam and China. We value wholesale and retail as well as consumer markets.We Offer quality products at reasonable prices. Our Brand “Two Stars” was born to better introduce our quality product, Two Star (Red) and Two Star( Black) are producing and distributing in the market. We strive to present our customers the product that is value for money.Also want to introduce our products such as GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) , Four Angle , Colour Coil ,Colour Plain , Colour 4 Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar, Hollow , C- Channel , Angle, I- Beam ,H-Beam , U –Beam , Decking Sheet etc. There are five branches “Royal A To Z Holdings Co.,Ltd” located in Thanlyin , Taung Gyi , Tannguu , Mandalay , Mawlamyine.We always offer the reasonable price and good quality products in the A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd construction materials shops ,any time any where.We strive to present our customers the product that is value for money.

.

Sales Representative (Taungyi)

Sales & Marketing Jobs

783 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Chemicals / Petrochemicals

• Preparing to Route Plan by daily and to develop your market (Assign territory Area ) • Communication & Relationship with customer (FMCG and Beverages MARKET) • Preparing for daily plan (Price, Car, routing, Stock, Merchandising, tools, etc.) • Daily target, Sales per outlet, Stock Check for all SKU & Competitor • Distribution Coverage & increases (Outlet, Sales Volume, and potential market area) • Weekly, Monthly Sales Volume of MBE & Competitor • Cash Collection by credit outlet • Observe competitor inf ...
.

.

Company vision and mission OUR VISION To be the one of the top performing and an inspiration of Myanmar., by way of execution in delivering optimal results for partners, employees and customers. OUR MISSION Performance base, by way of execution in delivering optimal results for partners, employees and customers. What we do Win Brothers Group of Co., Ltd is one of the most dynamic conglomerates in Myanmar. The company was established in 1990 by Win family in Mandalay. Win Brothers Group integrated operations have diversified into strategic sectors such as Alcoholic Beverages Products, Industrial Gas, Agriculture, Sugar, Building Material, Mining and FMCG Retailing and Distribution. Our approach for sustainability is delivered by our commitment to implement the appropriate policies, practices, products, and programs towards optimum success. Having more than twenty years business experience in Myanmar’s economic landscape, the company is well positioned to lead the continued growth of Myanmar. Our workplace and culture OUR CORE VALUE Trust: Holding ourselves accountable for customers, employees and partners Integrity: We act with high integrity, enthusiasm and resolve. Excellence: Result driven and the ability to adapt, improve and met the expectation of customers, employees and partners

.

785 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Provides career and academic counseling, planning, and advising to potential students • Participates in the development of student recruitment and planning assigned by Manager • Visit colleges, speaks to groups and individual students, and meets with school counselors to promote outreach activities; coordinates community workshops and retreats; arranges visits from prospective students and parents. • Creates a database of prospective and current students and/or potential degree candidates. • Creates and distributes resource mate ...
.

.

Seezar Soesan Group of Companies

.

Cashier (Taunggyi)

Accountancy Jobs

786 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Preparing day to day bank / cash vouchers, cheques, obtaining approval for those and withdrawing and depositing cash to/from bank • Recording Cashbook in excel for all income and expenses • Maintaining the petty cash in office • Recording fixed assets and inventory list and ensure they are updated • Recording and keeping letters and reports files • Preparing Monthly Bank reconciliation statements • Reporting Daily and Monthly CB report and Cash denomination count to Accountant • Obtaining the registered students list fr ...
.

.

Seezar Soesan Group of Companies

.

Sales Admin

Sales & Marketing Jobs

810 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering
CV Maker
HP Staff (Taunggyi)

Purchasing/Material Management Jobs

815 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive
HP Staff (Shwe Nyaung)

Purchasing/Material Management Jobs

815 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive
Junior Executive - Tachileik Branch

Banking & Insurance jobs

835 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Insurance / Pensions
Junior Executive - Lashio Branch

Banking & Insurance jobs

835 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Insurance / Pensions

Shan State job opportunities

Seriously looking for job in shan state? It is challenging and exciting at the same time. Shan State is located in the Middle Eastern part of Myanmar.  It is bounded on the northeast by the People's Republic of China, on the southeast and south by Laos and Thailand, on the north by Kachin State, Sagaing and Karen State on the south. There are many ethnics in Shan such as Paos, Palaungs, Dhanu, Was, Kaws, Lahus, Inthas, Myaungzi, Lishaws, Taungpyoes, Maingthas and many other. The population is about 4 mil. The area is 60,155 square miles and the Capital is Taunggyi. 
The State is organized into 52 Townships and 1932 Wards. Here you the list of townships in Shan state.

Hopang Township
Hopong Township
Hsenwi Township
Hsi Hseng Township
Hsipaw Township
Kalaw Township
Kengtung Township
Konkyan Township
Kunhing Township
Kunlong Township
Kutkai Township
Kyaukme Township
Kyethi Township
Lai-Hka Township
Langhko Township
Lashio Township
Laukkaing Township
Lawksawk Township
Loilem Township
Mabein Township
Mantong Township
Mawkmai Township
Mong Hpayak Township
Mong Hsat Township
Mong Hsu Township
Mong Khet Township
Mong Kung Township
Mong Nai Township
Mong Pan Township
Mong Ping Township
Mong Ton Township
Mong Yang Township
Mong Yawng Township
Mongmao Township
Mongmit Township
Mongyai Township
Mu Se Township
Namhkam Township
Namhsan Township
Namtu Township
Nansang Township
Nawnghkio Township
Nyaungshwe Township
Panglong, Southern Shan State
Pekon Township
Pindaya Township
Pinlaung Township
Tachileik Township
Tangyan Township
Taunggyi Township
Ywangan Township

The State Day is 7th February. The main area of economic activity is around Agriculture. Principal crops being paddy, wheat, chili, cotton, potatoes, groundnut, sesame, pulses, tea and Virginia tobacco. Compare to other states cold climate also allows cultivation of oranges, peaches, pears, damsons, apples, grapes, onions, pineapples, vegetables and Thanatphet Trees. 
In order to further develop agriculture in Shan State, Heho Valley Irrigation Canal, Banyin Irrigation Canal, and many more irrigation systems work in the region. Shan state is rich of natural resources such as silver, lead iron, zinc, copper, tin, antimony, coal, tungsten and precious stones as well.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS