Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 339 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Sales & Business Development jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

  4556
  3112
  400
  88
  84
  57
  51
  46
  45
  39
  28
  27
  26
  22
  15
  3
  2
  1
  0
  6
  716
  505
  29
  12
  2
  6
  68
  103
  70
  13
  3
  155
  11
  25
  89
  8
  9
  2
  1
  1
  58
  52
  118
  14
  269
  130
  1
  163
  120
  13
  47
  1
  5
  449
  22
  3
  18
  23
  136
  28
  36
  3
  106
  9
  12
  329
  99
  2
  132
  242
  41
  9
  87
  92
  1
  22
  189
  50
  3
  18
  29
  149
  148
  441
  1
  41
  115
  28
  7
  7
  49
  16
  2
  2
  10
  1
  12
  97
  9
  6
  31
  57
  13
  4
  30
  339
  708
  14
  3
  22
  64
  118
  99
  6
  5
  7
  62
  91
  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
Channel Development Manager

Sales & Business Development jobs

Today

• Channel Development Manager (Tea shop) • Ensure well-trained people are on field with right material/ activities for conversion program • Develop current outlets professional and loyal tea shop (New Look of Tea shop) • Manage Loyalty programs, tea shop promotion • Develop joint business plan with key tea shop chain by dealing trade ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

FrieslandCampina Myanmar

FrieslandCampina’s purpose – nourishing by nature – stands for better nutrition for the world’s consumers, a good living for our farmers, now and for generations to come.

FrieslandCampina offers not only a competitive salary but also training and education on the job because it’s important for our people to continue to grow. After all, your development is not only good for your career; our products also benefit from it. The mutual exchange of knowledge between colleagues is also evident on the work floor. It is, after all, the most effective way to learn. Your salary is based on the weighting of your job, your experience and your training. We offer a competitive salary and package which includes: medical insurance and personal accident insurance for both employee and immediate families include children under age of 18 years and annual variable bonus based on KPI achievement as per policy. Employee is entitled the leave & holiday according to existing Law in Myanmar.

For thousands of people every day, we are more than just a dairy company. To our farmers, the communities we serve, the businesses we work with and the people to whom we bring happiness, FrieslandCampina means something more. For them it’s not just about what we do, but who we are. We are unique because our suppliers, the farmers, are also our owners. We have grown into one of the largest dairy companies in the world and have been operating in many countries in Africa and Asia for over 50 years. We own many strong local brands that are considered iconic by the communities we operate in. Our products are being shipped to over 100 countries all over the globe. The company is still owned by strong cooperative of almost 20,000 farmers. It’s your commitment and your passion that has helped us become a truly global company.

We value talented people from any background who want to contribute to something bigger than themselves. Every impact you make starts with you. Your passion, your drive and your individual strengths make us who we are. We encourage all of our 22,000 employees to make decisions that benefit our entire company. At FrieslandCampina we own our own career and act accordingly. We trust you to make a difference in your job and influence the bigger picture. Working at FrieslandCampina means you are contributing to a better world and try to become a little better each day.

Sales

Sales & Business Development jobs

Today

• လႈိုင္သာယာတြင္ အလုပ္ဆင္းနိုင္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Vivo Group Of Companies

-

We are looking for motivated and talent individuals to work under our company. We believe in teamwork and recruiting the best people to achieve a strong sales and operation team.

Vivo Group was founded in 1995 as a privately-owned trading company. We have three main business divisions. The first division specializes in manufacturing noodles, soybeans, canned food etc. The second division was started in 2004. In 2004, we expanded local food distribution unit of our own that supply international FMCG products such as 100Plus, Lipo, Vitasoy etc to local customers. In 2010, we commenced our third business division that specializes in distributing personal care segments mainly skincare, cosmetics, haircare etc. Since then, we have become a solution provider for overseas principals looking to commercialize their beauty & personal care brands in Myanmar. We bring in worldwide recognized brands from mainly USA and Europe that offer great quality under affordable price. So far, our brands portfolio includes Petal Fresh (USA), Luscious Colored Cosmetics (London, Dubai), Crazy Rumors (USA), Byphasse (Spain).

VIVO Company Limited was established in 1995. We are first to introduce vermicelli 0.25 vss packaing in the market. We, then, started new business line of noodle and specialed in local food distribution chain. We are FMCGs distribution companies which have more than 50,000 dealers network all over the myanmar. We specialized in production and distribution of FMCGs products to myanmar market and exporting the commodities.

Assistant Sales Executive

Sales & Business Development jobs

Today

• Conduct sales planning and generate sales strategies to provide accurate and competitive cost estimations in order to achieve sales annual target and growth. • Arrange customer visits to obtain customer feedback and analyse, weekly report. • Seek opportunities for product enhancements and new inquires/sales leads. • Analy ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Myanmar Jardine Schindler

Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators and related services. Its innovative and environmentally-friendly access and transit-management systems make an important contribution to mobility in urban societies. Behind the company’s success are over 54,000 employees in more than 100 countries.

We provide Career Development for every employee with local and overseas trainings. We have different benefit package for our employee including Annual Medical Checkup, Insurance, Education Allowance, Medical Allowance and Marriage Allowance etc.

Myanmar Jardine Schindler Ltd., is one of the top companies in the engineering and machinery industry. The company is considered as one of the leading providers of elevators, escalators, and other related services in the country. The Schindler Group is known for delivering innovative and environment-friendly products and services. Currently, there are various job openings in the company.

levators - and escalators - made tall buildings possible, and tall buildings gave rise to the cities that house over half the world’s population today. More than 140 years ago, Robert Schindler founded a small family engineering company and built his first elevator. It was powered by water. Much has changed. Today, Schindler elevators and escalators are powered using Power Factor 1 inverters and permanent magnet gearless hoisting machines, with microprocessors assuring optimum passenger handling capacity. We operate in over 100 countries and manufacture our equipment through a global network of latest-technology production facilities. Yet despite the many changes of the past 140 years, our values and ambitions remain constant. Schindler is still a family-run company, built on family values and principles. And we still have the same unerring commitment to using the skills, resources and exceptional abilities of our worldwide family of experts to make tomorrow’s world of megacities not just possible, but better every day. Who are we? We are Schindler: engineers, pioneers, innovators and visionaries – a very large family of urban mobility specialists dedicated to make tomorrow’s world a better place to live in. We are always at your service, and we will never stop trying to be Your First Choice.

CATEGORY DEVELOPMENT ASSISTANT

Sales & Business Development jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အဖြဲ႕စည္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီးရ ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

City Mart Holding Co., Ltd.

It pioneers, spearheads and continuously sets the standards in the supermarket and retail environment through the introduction of innovative and superior concepts that others have emulated.

City Mart Supermarket is the market leader in food retailing in Myanmar.

City Mart Holding Co., Ltd., a respected institution for seven years now, has been in the forefront of the Myanmar retail industry.

City Mart Holding Co., Ltd.

National Sales Manager(Consumer-Food)

Sales & Business Development jobs

Today

 အသင္းအဖြဲ႔နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နို္င္သူျဖစ္ရမည္။  ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Mega Lifesciences Ltd.

Mega Lifesciences is committed to provide quality products & services to our customers & consumers through constant improvement and innovation. Mega Lifesciences is a Thinking Organization that changes before it is forced to change & endeavor to grow beyond each of us. Our manufacturing facilities located in Thailand & Australia, have received international accreditation from reputed health authorities around the world with respect to good manufacturing practices. Currently we operate in more than 50 countries from Asia – Pacific, Middle East, Africa, CIS-countries, Latin America and Europe. The four pillars of the Mega values consist of; respect for the individual’s differences; freedom in work and the personal life; trust in people; and truth in whatever we do

.

MEGA LIFESCIENCES LTD. is a part of a large Thailand based conglomerate. The company specializes in marketing and distribution of healthcare brands of its own and also works in partnership with some of the leading multinational healthcare/ pharmaceutical companies.

.

Supervisor

Sales & Business Development jobs

Today

• Coordinate with Sales & Marketing and IT team daily basic for smooth operation • Responsible for addressing and responding to customer service issues • Responsible to supervise quality assurance team for smooth operation • Responsible to monitor random call for improving operator's performance • ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Blue Ocean Operating Management Co., Ltd.

Our vision, to be number one customer choice company.(Partners)...To provide you a good services we do partner with Myanmar Post and Telecommunication (MPT) and Yantanapon Teleport Co., Ltd.(YTP) who support as with their telecom infrastructure facility.

Blue Ocean Operating Management Co., Ltd.

As our short nick name, BOOM, our business is booming again and again. BOOM started run the business by 9 employees and employed over 400 employees today. We are serving enterprises customer from various industries such us, financial, mass media, travel and tours, hotel and health care services.

Corporate Sales Executive

Sales & Business Development jobs

Today

• Must be covered all the corporate accounts in Yangon and other division. (Visit at least 15 Account per week). • Submit sales plan a week ahead before visit to customers. • Seeking out new project & contract with corporate to meet sales goals. • Prepare report by analyzing and summarizing information daily & weekly. • Regula ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Flymya Tech Company

If South East Asia has been at the centre of your adventure dipped dream trip, the rich heritage, colonial charm and heavily steeped geographical diversity of Myanmar will no doubt have pulled at your senses. It’s a country whose doors have been opened widely in recent years and one which here with FlyMya, we hope to open even further as it continues to boom as a must-visit hub on the traveller’s trail. FlyMya sets its sights on removing the muss and fuss from the process by bringing you a newly revamped one-stop shop for domestic bookings online and placing this beautiful country alongside its South East Asian neighbours, and the rest of the world. From the hotspots to the remote, FlyMya gives travelers the choice of flights, tours and transport rental to over 20 destinations. And after just few clicks of the mouse, within minutes you have yourself what we hope will be the trip of a lifetime. We’ve sent customers on their way to lose themselves within the vibrant city hustles of Yangon, explore the pagodas, monasteries and the sacred hilltop of Mandalay, to stare up at the world’s biggest standing Buddha image in Monywa and embark on the trekking pilgrimages in Kyaing Tong. Than Tun Win Flymya.com CEO

Sales Operation Manager

Sales & Business Development jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အဖြဲ႕စည္းႏွင့္ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

City Glory Company

City Glory Company

CV Maker
Head Of Sales & Distribution Manager

Sales & Business Development jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိ္ုင္သူျဖစ္ရမည္။

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Unlimited Channel Co., Ltd.

Mobile Hand Set ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေသာ အရည္အခ်င္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ဘားအံ၊ ျမိတ္ စသည့္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ Distribution Point မ်ား ထားရွိကာ SAMSUNG Hand Set မ်ားျဖန္႕ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈထိပ္ဆုံးသုိ႕ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအားေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

Unlimited Channel Co., Ltd သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ကာ SAMSUNG Mobile Hand Set မ်ားအား ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ တရားဝင္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Unlimited Channel Co., Ltd.

Sales & Distribution Manager

Sales & Business Development jobs

Today

• Sales Plan ႏွင့္ Sales Target ျပည့္မွီေအာင္ ရွာေဖြနိုင္ရမည္။ • Distribution Plan ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေရးွဆြဲ နိုင္ရင္ အထူးလိုအပ္သည္။ • ေစ ်းကြက္သစ္ ရွာေ ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Dragon Wing Co., Ltd.

Customer Satisfaction is Our Goal. We always try to give best possible services to our valuable customers and maintain product quality in future.

The company was established in 2010 with few staffs. However, now a day, the company became growth in a short period and popular as a market leading position of manufacturing and supplying. At first, mobile phones are one of the distributed materials of the company. Later on, the company can distribute other materials such as construction materials and computer accessories in 2011. Right now, the demands from the whole Burma become increased and customers feel satisfaction for our services and products.

Dragon Wings Co., Ltd is a successful company of doing export and import in Myanmar. The company mainly focuses on distribution of computer accessories, construction materials and mobile phones in the areas of lower and upper Myanmar. Most products are imported from Taiwan and Thailand. So, all brands at Dragon Wings Company are 100% guarantees and produced by high quality with reasonable prices. Having lead by well-experienced and international leaders, all staffs at Dragon Wings Company emphasis on customers-centered services in order to fulfill customer’s needs. Now, the company is welcome to all international companies making partnership for any kinds of business. If international company interests to do partnership with Dragon Wings Company, make contact hurry for becoming long-term partners of Dragon Wings Company.

At first, mobile phones are one of the distributed materials of the company. Later on, the company can distribute other materials such as construction materials and computer accessories in 2011. Right now, the demands from the whole Burma become increased and customers feel satisfaction for our services and products. We manufacture quality fashion products for customers as reasonable prices, comfortable apparel and qualitative products. We are trying to get 100% customer satisfaction upon our products.

Sales Manager (Retail Banking)

Sales & Business Development jobs

Today

• Identify the market and formulate marketing strategy for the retail products • Drive Branch sales teams to achieve their targets • Developed marketing plan for each regions • Conduct special campaigns and sales drives • Reporting to Director • Providing sales training to Sales Staff • Coaching and Taking Responsible sale team ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

UNITED AMARA BANK Co., Ltd

On 27 th December 2012, the Bank began inbound money remittance through its partnership with Western Union Payment Inc and in 2013, a principal license was obtained from VISA and MasterCard for the acquiring business.

“လံုၿခံဳစိတ္ခ်၊ အားထားယံုၾကည္ UAB"

United Amara Bank was established in 2010 as a full fledged Domestic private bank. On 16th August 2010, we opened our first branch in Nay Pyi Taw and the branch network has since grown to 22 branches. It is envisaged that the network will further expand to 30 branches by end -2014. In 2011, an Authorised Dealer License was obtained allowing the Bank to do foreign exchange transactions through its Money Changer Counters and subsequently on 9th July 2012, a Foreign Banking License was obtained which enabled the Bank to perform foreign banking transactions. The Bank is now fully licensed to make International money transfers and issue Letters of Credit.

UNITED AMARA BANK Co., Ltd

Assistant Sales Manager

Sales & Business Development jobs

Today

• Assistant Sales Manager (Performance Chemicals) • Promote the company’s products and maintain service standards to the assigned industries and customers as agreed upon. Continually improve the relationship with our AB customers and project accounts by providing technical and commercial support and innovative solutions. • Develop new cus ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

JJ-PUN Co., Ltd.

A joint venture between Jebsen & Jessen (South East Asia) Pte Ltd and Serge Pun & Associates Group. engages in ten specialized business units including Cable Technology, Chemicals, Construction Materials, Material Handling, Healthcare, Communications, Lighting Solutions, Turf & Irrigation, Pumps, and Agrochemicals. Jebsen & Jessen (SEA), ASEAN focused engineering, manufacturing & distribution group was established in 1963 to concentrate on serving the emerging consumer and industrial markets of South East Asia. For more information please visit www.jjsea.com.

.

A joint venture between Jebsen & Jessen (South East Asia) Pte Ltd and Serge Pun & Associates Group. engages in ten specialized business units including Cable Technology, Chemicals, Construction Materials, Material Handling, Healthcare, Communications, Lighting Solutions, Turf & Irrigation, Pumps, and Agrochemicals. Jebsen & Jessen (SEA), ASEAN focused engineering, manufacturing & distribution group was established in 1963 to concentrate on serving the emerging consumer and industrial markets of South East Asia.

.

Sales Supervisor

Sales & Business Development jobs

Today

• Sales Supervisor (Modern Trade) • Prefer to sales Supervisor experience in Modern Trade • Good at Sales and competitor analysis • More Focus on Modern Trade Channel • Knowledge about sales and customer service, market awareness • Develops and/or maintains and improves business relations with customers • Ab ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Sales Supervisor

Sales & Business Development jobs

1 ေန႔

• ဆိုင္ခြဲ၏ Sales Target ႏွင့္ Sales Promoter/ Sr. BA မ်ား၏ Sales Target မ်ားျပည့္မွီေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ • Sales Promoter/ Sr. BA မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိ ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Beauty Diary

PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.

Beauty Diary ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဦးဦးျဖားျဖား ထူးထူးျခားျခား၊ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ အၾကီးမားဆံုး Beauty & Health Care Speciality Chain Store ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ 100% Authentic Cosmetics & Skin Care Brand မ်ားစြာ၊ Health & Personal Care ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာကို Beauty Diary တစ္ေနရာတည္းမွာ အဆင္ေျပလြယ္ကူ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါျပီ။

We, Beauty Diary, is the best store for your beauty needs. PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.

သင့္ရဲ႕အလွပဆံုးမွတ္တမ္းကို ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ Beauty Diary ကိုၾကြလွမ္းခဲ့ပါ။

Sales

Sales & Business Development jobs

1 ေန႔

• Team work ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ရိွသူျဖစ္ရမည္။

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Sinma Furnishings Co., Ltd.

Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace.

Sinma Living Mall မွာရွိတဲ့ Sinma Furnishings မွ ေစ်းႏွံုးခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ Office Furniture မ်ား၊ Table မ်ား၊ Sofa Settee မ်ား၊ Dining Set မ်ား၊ Bed Room Set မ်ား၊ Safe Box မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို ေလ့လာဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Sinma Furnishings Co., Ltd. was established back in 1996 as a local furniture business. Sinma Furnishings now deals with furniture retail through 6 showrooms spread over 3 major cities in Myanmar, namely, Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw. Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace. This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices.

This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices. Better Things For Better Living.

Senior Staff Domestic Wholesale

Sales & Business Development jobs

1 ေန႔

 Handing service application  Data management  Document handling  Commercial negotiation  Agreement processing

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Myanma Posts & Telecommunications  - MPT

With over 20 million users, MPT is the first and leading telecommunications company in Myanmar, providing both fixed and mobile telecommunication services to people and enterprises of Myanmar.

At MPT, we welcome all facets of lives to be a part of the family. With our size and scope means we have opportunities to suit almost any skillset. And you’re almost certain to find a uniquely rewarding opportunity in telecommunications with us. Working in MPT provides you a challenging and rewarding career, where sky is the limit to what you can achieve. We are firm believers in innovation and best in class experience in telecommunications which ultimately develops you into leaders of tomorrow in the telecommunications industry.

For over 130 years, the operator has been championing the development of the telecommunications industry in Myanmar. Today, it operates a nationwide network infrastructure, with the widest mobile network coverage of 96% throughout Myanmar. Through its wide network of retail outlets and points of sale, MPT aims to make telecommunications services more accessible nationwide. Together with its workforce of over 8,000 employees and KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) all of whom are intensively supporting MPT’s operation, MPT is committed to continually driving the development of the telecommunications sector, and moving Myanmar forward. MPT was ranked as the most loved Brand in Myanmar amongst 42 key brands on June 30, 2016 according to a brand research in Myanmar by Millward Brown, a British multinational market research firm.

We welcome you to be a part of the MPT family where we can all collaborate and drive success for both MPT & your career.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS