Jobs In Myanmar
Load...

We found 9 job offers Agricultural Jobs in all regions of Myanmar

Filter by:
  2443
  874
  226
  92
  42
  40
  38
  28
  26
  23
  21
  17
  17
  12
  8
  7
  3
  0
  0
  9
  2
  356
  290
  17
  1
  9
  2
  28
  58
  59
  104
  1
  63
  15
  1
  27
  110
  68
  72
  36
  291
  10
  1
  71
  30
  3
  6
  147
  18
  14
  9
  83
  75
  140
  22
  199
  29
  14
  37
  154
  43
  71
  18
  3
  3
  12
  4
  24
  26
  5
  79
  35
  6
  12
  115
  571
  8
  8
  17
  28
  12
  1
  1
  1
  5
  17
  41
  25
  53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Today , Full time ,

The recruitment company is Perennial Crops Manufacturing Company in East Dagon Tsp
Logo
Farming Manager

Agricultural Jobs

Today , Full time , Trading

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present time, MZN has established three factories along the coastal fringe of Myanmar located in Yangon (Hlaing Thar Yar), Sittwe and Myeik respectively.

The company, its proprietors, managers and staff at all levels are committed to working in harmony and with diligence towards elevating the reputation of seafood from Myanmar to the best quality and reliability in the world.

MIN ZAR NI CO., LTD WAS IN CORPORATED in 1993 AND MADE ITS ENTRY INTO SEAFOOD BUSINESS AND OVER THE YEARS EVOLVED INTO A PROFESSIONALLY MANAGED SEAFOOD PROCESSOR & EXPORTER WITH INTERGRATED PROCESSING FACILITIES AND HIGH QUALITY RAW MATERIALS FROM OUR OWN FARMS (FISH).

Our core business is processing Fishery products (Fresh/Sea Water Prawns, Sea Water Fish Fillets, Fresh Water Fish Back/Belly Gutted and Surimi) complying with Department of Fisheries guidelines and our own set standards and as per customer's requirement which is in line with different market requirements worldwide. Our company is an enterprise in a new generation dedicated to top quality, service and utmost reliability in selecting, purchasing, processing and marketing of fishery commodities. With several years of experiences and professional expertise, we are ready to respond any customer's needs in ever increasing cometitive international fishery businesses. To maintain our outstanding track record and high standards, Min Zar Ni has established a network of industry complex and wide range of infrastructures equipped with "State of the Art" technology matching global top enterprises, We aspire to produce fresh, good quality and safe goods for consumers by Producing, Storing and Distributing in accordance with the HACCP and GMP Principles so that all products from Min Zar Ni are free from biological, chemical and physical hazards which is safe for consumers' health.

Senior Geologist M  (1)

Agricultural Jobs

6 Days, Full time , Investment

A geologist studies the composition, structure, and other physical attributes of the earth, including rocks and minerals. They use physics, mathematics, and geological knowledge in exploration for oil, gas, minerals, or underground water. 1. Analyze existing seismic data, well logs, test data and production data, report on findings and refine leads and prospects. Source additional missing data from MOGE and other sources. 2. Contribute to prospect and leads ranking and risking and assist in selecting drilling locations. 3. Prepare well pro ...
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA Interesting Candidate can send the resume to : hrd1@yigmmyanmar.com

.

Seed Specialist M/F  (1)

Agricultural Jobs

136 Days, Full time , Agriculture / Forestry / Fishing

Develop business strategies to grow seed business and oversee the execution of strategies and technical plans. Provide product trials , technology, agronomic and product knowledge and training at meetings, field days , plots ,and one-on-one with seed personnel. Identify new market opportunities and develop seed business strategies for market penetration and to increase seed sales. Organize Seed Growers / Field Staff, training/ field days and demonstrations on seed production technologies of different crops. Plan,coordinate seed production a ...
To become a total solution provider in Myanmar Agribusiness and ultimately uplifting the well-being of every stakeholder in the whole industry. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲကို အဘက္ဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ ေနသူတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ျဖည့္စည္းေပးနိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္။ To become a leading company throughout Myanmar Agriculture Value Chain. စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တိုင္းတြင္ ထိပ္ဆုံးျဖစ္လာေစရန္။

Our Policies Marlarmyaing's Policies Marlarmyaing will always stand for "an entity with politeness, humbleness, family-spirited and social contribution". "မာလာၿမိဳင္" ဟုဆိုလၽွင္ "ယဥ္ေက်းေသာ၊ ရိုးသားေသာ၊ မိသားစုဆန္ေသာ၊ အမ်ားအက်ိဳးျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္" ဟု အမ်ားအျမင္တြင္ ပုံရိပ္ထင္ရမည္။ Marlarmyaing will always encourage "Human Resource Development and Innovation". "လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တိုးတက္ေရးႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အေလးေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္" ျဖစ္ရမည္။ Marlarmyaing will always have "integrity on customers and continuously look for their well-being". "ေဖာက္သည္အေပၚ အျမဲသစၥာရွိၿပီး ယင္းတို႔၏ အက်ိဳးကို အစဥ္ေရွးရႈေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္" ျဖစ္ရမည္။ Marlarmyaing will always "compete in market not based on price-war, but on mindfulness and solution-based". "ေဈးကြက္တြင္း ေဈးႏႈန္းကို ပဓာနထား ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေစတနာႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာအေၿဖ (Solution Base) ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း"ကိုအေျခခံကာ ရပ္တည္မည္။ Marlarmyaing will always guarantee "the quality of its products and services". "တင္သြင္း၊ ထုပ္ပိုး၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံ" နိုင္ရမည္။

Marlarmyaing Public Company Limited consists of Distribution, Retailing, Export, Manufacturing, Plantation and Other Services.

.

1379 Days, Full time , Energy / Utilities

• ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္း ၊ လယ္/ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို စတင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ရမည္။
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

CV Maker
Agricultural Staff

Agricultural Jobs

1395 Days, Full time , Agriculture / Forestry / Fishing

• Under 35 years old • able to travel
.

.

CPP Myanmar Co., Ltd. is one of the leading company of Agriculture Industry in Myanmar since 1996. We are under the Thailand based Charoen Pokphand Group (CP Group), the Largest Business Conglomerate. Over the decades with sustainable growth in Myanmar, we are expanding the business more rapidly in agriculture with high quality products. Our core business leading in Myanmar is Manufacturing Integrated Corn Seed & Fertilizer which are International Standard Quality and very famous among the Myanmar Farmers. “ Farmers are life partners “.

.

1395 Days, Full time , Agriculture / Forestry / Fishing

• Under 35 years old • able to stay at project area ( Farmpro )
.

.

CPP Myanmar Co., Ltd. is one of the leading company of Agriculture Industry in Myanmar since 1996. We are under the Thailand based Charoen Pokphand Group (CP Group), the Largest Business Conglomerate. Over the decades with sustainable growth in Myanmar, we are expanding the business more rapidly in agriculture with high quality products. Our core business leading in Myanmar is Manufacturing Integrated Corn Seed & Fertilizer which are International Standard Quality and very famous among the Myanmar Farmers. “ Farmers are life partners “.

.

1436 Days, Full time , Manufacturing

• Can use computer • Male Only • able to travel
.

.

Great Wall Group of Companies

.

Agriculture QC

Agricultural Jobs

1438 Days, Full time , Manufacturing

• စို္က္ခင္းတ ြင္ က ြင္းဆင္းစစ္ေဆးရႏ္ • လိုအပ္ေသာ အ ေထာက္အပံမ်ားအား ရံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ • ေန႔စဥ္ ၊ အပတ္စစ္ စိုက္ခင္း၏ အ ေျခ အ ေနအား တင္ျပရန္ • စုိက္ခင္းတ ြင္ ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္သူမ်ား စနစ္တက် ...
.

.

Great Wall Group of Companies

.

  

  WHO WE ARE

  Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

  GET IN TOUCH

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS