Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 8 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Agricultural Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2503
  856
  237
  87
  42
  41
  38
  28
  25
  23
  21
  17
  17
  8
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  359
  289
  17
  1
  8
  2
  27
  58
  59
  106
  1
  68
  16
  1
  27
  110
  66
  72
  35
  283
  13
  1
  75
  31
  3
  6
  156
  16
  14
  9
  83
  82
  138
  22
  203
  28
  13
  36
  157
  42
  73
  18
  3
  3
  12
  4
  24
  27
  6
  79
  32
  6
  13
  118
  577
  9
  9
  17
  27
  18
  1
  1
  1
  5
  18
  42
  25
  54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Senior Geologist M  (1)

Agricultural Jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Investment

A geologist studies the composition, structure, and other physical attributes of the earth, including rocks and minerals. They use physics, mathematics, and geological knowledge in exploration for oil, gas, minerals, or underground water. 1. Analyze existing seismic data, well logs, test data and production data, report on findings and refine leads and prospects. Source additional missing data from MOGE and other sources. 2. Contribute to prospect and leads ranking and risking and assist in selecting drilling locations. 3. Prepare well pro ...
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA Interesting Candidate can send the resume to : hrd1@yigmmyanmar.com

.

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Farming Manager

Agricultural Jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present time, MZN has established three factories along the coastal fringe of Myanmar located in Yangon (Hlaing Thar Yar), Sittwe and Myeik respectively.

The company, its proprietors, managers and staff at all levels are committed to working in harmony and with diligence towards elevating the reputation of seafood from Myanmar to the best quality and reliability in the world.

MIN ZAR NI CO., LTD WAS IN CORPORATED in 1993 AND MADE ITS ENTRY INTO SEAFOOD BUSINESS AND OVER THE YEARS EVOLVED INTO A PROFESSIONALLY MANAGED SEAFOOD PROCESSOR & EXPORTER WITH INTERGRATED PROCESSING FACILITIES AND HIGH QUALITY RAW MATERIALS FROM OUR OWN FARMS (FISH).

Our core business is processing Fishery products (Fresh/Sea Water Prawns, Sea Water Fish Fillets, Fresh Water Fish Back/Belly Gutted and Surimi) complying with Department of Fisheries guidelines and our own set standards and as per customer's requirement which is in line with different market requirements worldwide. Our company is an enterprise in a new generation dedicated to top quality, service and utmost reliability in selecting, purchasing, processing and marketing of fishery commodities. With several years of experiences and professional expertise, we are ready to respond any customer's needs in ever increasing cometitive international fishery businesses. To maintain our outstanding track record and high standards, Min Zar Ni has established a network of industry complex and wide range of infrastructures equipped with "State of the Art" technology matching global top enterprises, We aspire to produce fresh, good quality and safe goods for consumers by Producing, Storing and Distributing in accordance with the HACCP and GMP Principles so that all products from Min Zar Ni are free from biological, chemical and physical hazards which is safe for consumers' health.

1058 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္း ၊ လယ္/ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို စတင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ရမည္။
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

Agricultural Staff

Agricultural Jobs

1074 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Agriculture / Forestry / Fishing

• Under 35 years old • able to travel
.

.

CPP Myanmar Co., Ltd. is one of the leading company of Agriculture Industry in Myanmar since 1996. We are under the Thailand based Charoen Pokphand Group (CP Group), the Largest Business Conglomerate. Over the decades with sustainable growth in Myanmar, we are expanding the business more rapidly in agriculture with high quality products. Our core business leading in Myanmar is Manufacturing Integrated Corn Seed & Fertilizer which are International Standard Quality and very famous among the Myanmar Farmers. “ Farmers are life partners “.

.

CV Maker
1074 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Agriculture / Forestry / Fishing

• Under 35 years old • able to stay at project area ( Farmpro )
.

.

CPP Myanmar Co., Ltd. is one of the leading company of Agriculture Industry in Myanmar since 1996. We are under the Thailand based Charoen Pokphand Group (CP Group), the Largest Business Conglomerate. Over the decades with sustainable growth in Myanmar, we are expanding the business more rapidly in agriculture with high quality products. Our core business leading in Myanmar is Manufacturing Integrated Corn Seed & Fertilizer which are International Standard Quality and very famous among the Myanmar Farmers. “ Farmers are life partners “.

.

1115 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing
Agriculture QC

Agricultural Jobs

1117 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• စို္က္ခင္းတ ြင္ က ြင္းဆင္းစစ္ေဆးရႏ္ • လိုအပ္ေသာ အ ေထာက္အပံမ်ားအား ရံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ • ေန႔စဥ္ ၊ အပတ္စစ္ စိုက္ခင္း၏ အ ေျခ အ ေနအား တင္ျပရန္ • စုိက္ခင္းတ ြင္ ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္သူမ်ား စနစ္တက် ...
.

.

Great Wall Group of Companies

.

  

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

  Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

  ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS