Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 9 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Science & Research jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Research & Analysis Specialist

Science & Research jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• Devise and evaluate methods for collecting data, such as surveys, focus groups, questionnaires, and opinion polls. • Present their findings to executives and clients through charts, graphs, and other visual means to help them make better-informed decisions about product introductions, modifications, and marketing campaigns. • Interpret the data they've collected, organizing this information into statistical tables and reports. • Create a visual of industry trends and of competitors so organizations can predict how products and ser ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Senior Industrial Researcher

Science & Research jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Advertising / Public Relations

• Must be strategic, creative and good in public relations
What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Services. As the country opens up, a key issue for both foreign and local organizations is the lack of readily-available and reliable data. Since 1992, our teams have accumulated a wealth of knowledge and data on Myanmar through thousands of interviews, focus groups or surveys across all major industries and communities. MMRD has unrivaled capabilities when it comes to data collection, processing and analysis in order to provide our clients with unique insights on Myanmar business and social environment.

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Who we are: At MMRD we are proud to support Myanmar business since 1992. We strive to be the best information provider and enable local SMEs, global businesses, and social organizations in Myanmar.

Secondary Level Science

Science & Research jobs

733 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Develop and present lesson by using a variety of techniques, including lectures, group discussions, projects, exhibits, field trips, audiovisual and library resources, computers, and the internet • Attend and participate in all school functions, and staff meetings as requested • Maintain accurate and complete student records, and prepare reports on children and activities, as required by administrative regulations • Prepare teaching materials for class activities • Perform other duties as assigned • Regarding Academic skills
.

EMPS was established in 2014 starting with International Preschool and Primary school teaching both Government Curriculum and edexcel International Primary Curriculum. EMPS is also a primary exam center of edexcel IGCSE exam board. Now passed 3 academic years growing and gaining progressive trust and belief from parents and students, having over 200 students during 3 years Journey. EMPS now has one main campus in Bahan Township and two branches in Thingangyun and Dagon Townships. Board of Education consists of Executive director, Founder, the Principal, the Vice Principal, Head of schools, Level Leaders governing the academic and admin departments of EMPS. In preschool branch of EMPS, teaching International Preschool Curriculum covering all 5 areas of learning mixed with ECCD methods and Montessori methods starting from age 2 and half to 5 years. In primary school of EMPS, teaching both Myanmar Government Curriculum with well experienced teachers and edexcel International Primary Curriculum with foreign teachers and local teachers for Literacy, Maths & Science subjects. In addition, we also teach CCA like Art, Music (singing and playing instruments such as violin and recorder), IT, PE and Sports. EMPS also emphasize on religious affair. Every morning, the students need to say prayers and meditate. The students also offer Waso robes and Kahtein robes to Sangha in order to preserve Myanmar Culture & Tradition. For seasonal festivals, EMPS has Christmas Function, Fun Fair , Sports day activity, Annual camps and excursions. As an approved exam center of edexcel, focusing a quality education, EMPS offers School Based Tests during whole academic year and International Progression Test for higher primary students in every May with the questions from England IGCSE Board in order to gain academic achievements. EMPS also offers Weekend classes including International Primary Curriculum and Young Learners English classes.

.

Chief Analyst

Science & Research jobs

789 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Produce weekly/monthly/quarterly security reports and Threat Risk Assessments • Record all information related to safety and security in the Exera GIS (Geographic Information System) database daily • Update Crime and Traffic statistics monthly • Assist Head of Risk Management and Investigators with any research projects as required • Collect information for Flash News reports from Exera’s Regional Security Managers and ECC (Emergency Control Centre) • Review sources daily for events, issues and articles regarding safety and ...
To be the best English Language schools for adults in Myanmar measured by how quickly and conveniently our students speak English with confidence and reach their dream

We have over 450 Wall Street English centers in 29 different countries across the globe. Our centers offer a new immersion experience: • English is the only language spoken in the centers • We have native English-speaking teachers • Through planned Social Club activities students can practice their new language in a fun environment with other people going through the same journey • We offer a global online student community where students can find additional language exercises and have the ability to chat with friends from around the Wall Street English global family

The new way for adults to speak English is now in Myanmar. The world is full of people who have dreams – dreams of a successful career, dreams about moving abroad, dreams about traveling to far off places. At Wall Street English Myanmar, we help people realize their dreams. By learning English, a door of opportunity opens to a new future. We have 20 different levels of English language courses ranging from beginner to advanced. Throughout the courses students learn to properly use English in real-life situations. Included in these levels are three unique business-oriented levels that focus on how to apply the language learned to professional situations.

- Curious - Innovation - Brave - Decent - Result Oriented

Research & Development Manager

Science & Research jobs

790 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Electronics / Electrical Equipment

Report to the production director. A research and development (R&D) manager performs a number of highly important roles within an organization. They are responsible for research, planning, and implementing new programs and protocols into their company or organization and overseeing the development of new products. The industry in which a research and development manager works will likely have an impact on their specific duties, as these professionals often find employment in fields like healthcare, technology, business, and pharmaceuticals. ...
Proven Group of Compaies

.

.

Proven Group of Compaies

.

CV Maker
Research Development Officer

Science & Research jobs

790 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Producing and disseminating research data and report. • Writing research paper specifications. • Carrying out quantitative data analysis through the utilization of Microsoft Excel and / or SPSS. • Conducting qualitative analysis of data conducted through interviews, focus groups or workshops. • Analyzing data. • Making sure that assigned project deadlines are met. • Writing/editing questionnaires and reports. • Keeping up-to-date with research/policy development. • Providing guidance on ethical issues in research ass ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

812 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering
825 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Good communication & interpersonal skills.
.

.

KSH Co., Ltd. is a young and fast growing company managed by a group of young and energetic people who shared the same goals and spirits. We are continuously seeking for excellence to provide the best products and reliable services to our customers. We keep learning, improving and innovating ourselves, our staffs, our operation systems and our organization to become one of the leading trading companies in Myanmar Market.

Kaung Swann Htet (KSH) Company Limited is a trading company. Since 2007, we started as the tyre supplier for jade mining in Hpakant, Kachin State, Myanmar. We officially registered the company on May 2010. We expanded our business to rigid dump trucks as well as spare parts business. Started from 2013, we set up our branches in Mandalay and Yangon to supply truck and bus tyres. Our goal is to provide high quality products with least amount of prices. In 2010 •We imported and sold over 1000 units of 60 tons Chinese rigid dump truck (model: TAS3600). •Since then, we had become partner with WeiChai Power’s Engines and Gensets. KSH is the sole distributor and Service Partner in Myanmar market. In 2013 •We started to expand our tyre business in Mandalay and Yangon focused on Truck and Bus Tyres and we became one of the main suppliers in the field within two years of time. In 2014 •We had become partner with Fast Gear Company. KSH is the sole distributor and Service Partner in Myanmar market. •We also become a sole agent of the SENTA (T90) [90 tons dump truck] for Myanmar market. •We imported over 300 units of used KOMATSU dump truck HD785 and HD465 from Indonesia coal mine. •We also started partnership with Carlisle friction disc. In 2015 •We expanded our business to lubricant. We partner with TA Resources Myanmar to found the Joint Venture (KSH-TA Company to distribute the Shell lubricant in Hpakant area for jade mining customers). •We found the Joint venture with Multico Singapore based company to establish United Treasure Myanmar Company Limited to distribute Michelin Off the Road Tyre •KSH Co., Ltd. is the distributor of Advance, Aeolus Techking and Michelin on Off the Road Tyres, Samson and Techking on Truck&Bus Tyres, Weichai Power for Dump Trucks, Engines and Gendsets and Carlisle friction disc.

835 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Develop new technologies, processes and product formulations for solid and liquid dosage form of pharmaceuticals. Projects can range from new product development, current product improvement, and ingredient evaluation. • Write, generate and review protocols, development reports, and master batch records. • Help and develop the process of the plant and assist in evaluating new equipment. • Responsible for creating, evaluation, and formatting the product image to commercialization. • Validate processes, procedures and fo ...
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

  

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

  Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

  ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS