Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 12 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Science & Research jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3319
  900
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  441
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  86
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  255
  41
  17
  24
  210
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Senior Industrial Researcher

Science & Research jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Advertising / Public Relations

• Must be strategic, creative and good in public relations
What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Services. As the country opens up, a key issue for both foreign and local organizations is the lack of readily-available and reliable data. Since 1992, our teams have accumulated a wealth of knowledge and data on Myanmar through thousands of interviews, focus groups or surveys across all major industries and communities. MMRD has unrivaled capabilities when it comes to data collection, processing and analysis in order to provide our clients with unique insights on Myanmar business and social environment.

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Who we are: At MMRD we are proud to support Myanmar business since 1992. We strive to be the best information provider and enable local SMEs, global businesses, and social organizations in Myanmar.

Research & Analysis Specialist

Science & Research jobs

69 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• Devise and evaluate methods for collecting data, such as surveys, focus groups, questionnaires, and opinion polls. • Present their findings to executives and clients through charts, graphs, and other visual means to help them make better-informed decisions about product introductions, modifications, and marketing campaigns. • Interpret the data they've collected, organizing this information into statistical tables and reports. • Create a visual of industry trends and of competitors so organizations can predict how products and ser ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

R & D Manager

Science & Research jobs

69 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• Leading R&D efforts of company from its inception to develop a range of protein-based medical device products • Building and implementing a detailed biochemical laboratory research work plan to fulfill company's research objectives • Working to improve and expand company's novel protein cross linking formulation • Developing prototypes for range of products based on company's technology • Collaborating with medical professionals to run pre-clinical and clinical testing of prototypes • Managing multi-disciplinary and ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Data Scientist

Science & Research jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• DATA ANALYSIS (Data mining and data analysis) o Discover patterns within large data sets, to assist the business in strategic development. • DATA MODELLING (Developing and assessing data models and algorithms) o Develop the most suitable algorithm to build a data model that will assist the business with complex problem solving. o Measuring the effectiveness of the data model and improving the efficiency • DATA GATHERING (Using different data gathering techniques) o Deploying the most effective data collecting technique to col ...
.

.

Royal De Heus Group is an international organization with a leading position in the animal feed industry. De Heus was founded in 1911 and has its roots in the Netherlands. After more than a 100 years the company is still owned and managed by the De Heus family. Since its founding Royal De Heus has expanded from a regional feed company to a feed conglomerate with activities in more than 50 countries in Europe, Asia, Middle East, Africa and Latin America. Due to the rapid growth outside the Netherlands the De Heus Group is a global top-15 feed supplier. De Heus is in the process of establishing their first production facility in Myanmar. Prior to the grand opening we will already be in need of talented and ambitious people to join our company. If you think you are the right person to join our team, do not hesitate to apply and we would be happy to meet you soon in our office in Yangon!

.

Secondary Level Science

Science & Research jobs

204 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Develop and present lesson by using a variety of techniques, including lectures, group discussions, projects, exhibits, field trips, audiovisual and library resources, computers, and the internet • Attend and participate in all school functions, and staff meetings as requested • Maintain accurate and complete student records, and prepare reports on children and activities, as required by administrative regulations • Prepare teaching materials for class activities • Perform other duties as assigned • Regarding Academic skills
.

EMPS was established in 2014 starting with International Preschool and Primary school teaching both Government Curriculum and edexcel International Primary Curriculum. EMPS is also a primary exam center of edexcel IGCSE exam board. Now passed 3 academic years growing and gaining progressive trust and belief from parents and students, having over 200 students during 3 years Journey. EMPS now has one main campus in Bahan Township and two branches in Thingangyun and Dagon Townships. Board of Education consists of Executive director, Founder, the Principal, the Vice Principal, Head of schools, Level Leaders governing the academic and admin departments of EMPS. In preschool branch of EMPS, teaching International Preschool Curriculum covering all 5 areas of learning mixed with ECCD methods and Montessori methods starting from age 2 and half to 5 years. In primary school of EMPS, teaching both Myanmar Government Curriculum with well experienced teachers and edexcel International Primary Curriculum with foreign teachers and local teachers for Literacy, Maths & Science subjects. In addition, we also teach CCA like Art, Music (singing and playing instruments such as violin and recorder), IT, PE and Sports. EMPS also emphasize on religious affair. Every morning, the students need to say prayers and meditate. The students also offer Waso robes and Kahtein robes to Sangha in order to preserve Myanmar Culture & Tradition. For seasonal festivals, EMPS has Christmas Function, Fun Fair , Sports day activity, Annual camps and excursions. As an approved exam center of edexcel, focusing a quality education, EMPS offers School Based Tests during whole academic year and International Progression Test for higher primary students in every May with the questions from England IGCSE Board in order to gain academic achievements. EMPS also offers Weekend classes including International Primary Curriculum and Young Learners English classes.

.

CV Maker
Plant Microbiologist

Science & Research jobs

240 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Support implementation of Colgate Global Quality Standards and Guidelines & the International Norm related to Cosmetic GMPs with particular focus on some area. • Provide annual Quality targets and goals to all individuals from the Micro Lab team (Individual Objectives) • Lead the Microbiological Control Quality Standard QS 023 implementation in the plant including compliance of Micro Lab and guidance on new or modified equipment layout & design in accordance to corporate guidelines. • Develop and implement an on-site microb ...
.

In Myanmar, we focus on Oral Care and Personal Care and have been selling brands such as Colgate and Palmolive for 15 years. In 2014, we added Laser Toothpaste to our portfolio of great brands.

Colgate-Palmolive Company is a $17.3 billion global company serving people for more than 200 years with consumer products that make lives healthier and more enjoyable. We are among the world’s most trusted and recognized brands, serving hundreds of millions of consumers across over 220 countries.

Colgate-Palmolive’s strong culture of collaboration, inclusion and excellence is rooted in our core values of: Caring: The Company cares about people, as well as being committed to protecting the global environment, enhancing the communities where Colgate people live and work, and to be compliant with government laws and regulations. Global Teamwork: All Colgate people are part of a global team, committed to working together across countries and throughout the world. Continuous Improvement: Colgate is committed to getting better every day in all it does, as individuals and as teams.

Chief Analyst

Science & Research jobs

260 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Produce weekly/monthly/quarterly security reports and Threat Risk Assessments • Record all information related to safety and security in the Exera GIS (Geographic Information System) database daily • Update Crime and Traffic statistics monthly • Assist Head of Risk Management and Investigators with any research projects as required • Collect information for Flash News reports from Exera’s Regional Security Managers and ECC (Emergency Control Centre) • Review sources daily for events, issues and articles regarding safety and ...
To be the best English Language schools for adults in Myanmar measured by how quickly and conveniently our students speak English with confidence and reach their dream

We have over 450 Wall Street English centers in 29 different countries across the globe. Our centers offer a new immersion experience: • English is the only language spoken in the centers • We have native English-speaking teachers • Through planned Social Club activities students can practice their new language in a fun environment with other people going through the same journey • We offer a global online student community where students can find additional language exercises and have the ability to chat with friends from around the Wall Street English global family

The new way for adults to speak English is now in Myanmar. The world is full of people who have dreams – dreams of a successful career, dreams about moving abroad, dreams about traveling to far off places. At Wall Street English Myanmar, we help people realize their dreams. By learning English, a door of opportunity opens to a new future. We have 20 different levels of English language courses ranging from beginner to advanced. Throughout the courses students learn to properly use English in real-life situations. Included in these levels are three unique business-oriented levels that focus on how to apply the language learned to professional situations.

- Curious - Innovation - Brave - Decent - Result Oriented

Research & Development Manager

Science & Research jobs

261 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Electronics / Electrical Equipment

Report to the production director. A research and development (R&D) manager performs a number of highly important roles within an organization. They are responsible for research, planning, and implementing new programs and protocols into their company or organization and overseeing the development of new products. The industry in which a research and development manager works will likely have an impact on their specific duties, as these professionals often find employment in fields like healthcare, technology, business, and pharmaceuticals. ...
Proven Group of Compaies

.

.

Proven Group of Compaies

.

Research Development Officer

Science & Research jobs

261 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Producing and disseminating research data and report. • Writing research paper specifications. • Carrying out quantitative data analysis through the utilization of Microsoft Excel and / or SPSS. • Conducting qualitative analysis of data conducted through interviews, focus groups or workshops. • Analyzing data. • Making sure that assigned project deadlines are met. • Writing/editing questionnaires and reports. • Keeping up-to-date with research/policy development. • Providing guidance on ethical issues in research ass ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS