Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 429 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Accountancy Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3245
  742
  289
  84
  70
  57
  49
  43
  33
  30
  26
  20
  20
  12
  8
  5
  3
  1
  1
  5
  7
  429
  361
  16
  1
  14
  31
  87
  67
  90
  1
  1
  75
  13
  2
  43
  127
  74
  96
  27
  386
  12
  1
  82
  31
  3
  1
  208
  18
  19
  8
  94
  61
  164
  29
  240
  41
  16
  9
  200
  52
  85
  21
  4
  9
  15
  6
  12
  35
  5
  89
  27
  5
  14
  140
  762
  20
  10
  18
  38
  18
  1
  1
  2
  24
  48
  29
  66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sr.Accountant

Accountancy Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Understanding the sales transactions and data entry. • Prepare sales report in weekly, monthly. • Deal with suppliers and customer. • Updates accounts receivable and issue invoice. • Updates accounts payable and perform. • Assit in processing of balance sheet, income statements. • Assits with reviewing of expense, cash book etc., as assigned. • Prepare and submit weekly, monthly reports. • Able to work under pressure.
.

Elegant in style. Unique in designs. Serviced by professionals. Your most satisfying experience to decorate your home. All at Amazing One.

Cashier

Accountancy Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Good communication and interpersonal skills. • Can able to work under pressure
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

The Recruitment is Trading Company Located in Hlaing Township;
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

Cashier F  (1)

Accountancy Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• ဘဏ္ေငြသြင္း ေငြထုတ္ကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း • Customer မ်ားအားဖုန္းဆက္၍ ေပးရန္က်န္ရွိသည့္ ေငြမ်ားေတာင္းခံျခင္း • အပတ္စဥ္တင္ျပရမည့္စာရင္းမ်ားေရးသြင္းျခင္း • အထက္လူၾကီး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ ...
Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stakeholders) with dignity, respect, and be honest. - We will make sure to provide all who work with us a pleasant and safe work place with friendly atmosphere, rewarding system, necessary support and empathy.

.

Polymer Co., Ltd was established in November, 1991 and one of the leading developer and distributor in polyurethane foam (PU), spring mattresses, foam mattresses, molded foams and sofa settees which are made locally.

.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Post and process journal entries to ensure all business transactions are recorded • Update accounts receivable and issue invoices • Update accounts payable and perform reconciliations • Assist in the processing of balance sheets, income statements and other financial statements according to legal and company accounting and financial guidelines • Assist with reviewing of expenses, payroll records etc. as assigned • Update financial data in databases to ensure that information will be accurate and immediately available when nee ...
Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stakeholders) with dignity, respect, and be honest. - We will make sure to provide all who work with us a pleasant and safe work place with friendly atmosphere, rewarding system, necessary support and empathy.

.

Polymer Co., Ltd was established in November, 1991 and one of the leading developer and distributor in polyurethane foam (PU), spring mattresses, foam mattresses, molded foams and sofa settees which are made locally.

.

CV Maker
Senior Accountant

Accountancy Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ျပီး သြက္လက္ထက္ျမတ္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ • အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။
Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancing the good quality of life of the people in Myanmar.

Authorized distributing Brand 1.Palmer’s brand, Made in USA 2.Borges brand, Made in Spain 3.Starke brand, Made in Pakistan 4.Parisvally brand, Made in UAE 5.Dorall Collection, Made in UAE 6.Nocilla brand, Made in Spain Branch Office 1.Office in Mandalay Shop 1.Blue Ribbon in Mingalar Market (Wholesale+Retail) 2.Perfume City in Tawin Centre (Retail) 3.Perfume City in Adin Street (Retail) 4.Perfume City in Gamone Pwint (Hledan) (Retail) 5.Perfume City in Mandalay (Retail)

Establish Wholesales Channel in Minglarmarket, and Incorporated with Twin Brothers Company in 1991. Started as an import & distribution of Pharmaceutical and Cosmetic Products. Diversified to Perfume and Cosmetic products of focusing on the area of nationwide products. Distributed from Major Wholesales life. Expanded business to include FMCG products: Personal Care, Skin Care, Food Supplement, Households in 2001. Incorporated a sister company ‘Shine Khant. Co, Ltd.’ to support our rapidly growing business. Started new Head Office room and warehouses for better services and efficiency with all brands and products managed under one roof in Yangon in 2010. Appointed by the following brand as Authorized distributor in Myanmar.

Product Lines Branded, Prestige & Mass Perfumes, Personal Care, Cosmetics, Skin Care, Juice, Olive Oil, Sunflower Oil. Above all various items are imported and selling them all over Myanmar in retail and Wholesale too. Our Blue Ribbon Company established on 2011 with 45 staffs.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Kone Myint Thar Restaurantတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.

Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon.

.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိုင္ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Kone Myint Thar Restaurant တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.

Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon.

.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• Cost Control ပိုင္းကိုတြက္ခ်က္စစ္ေဆး ႏိုင္ရမည္။ • Kone Myint Thar Restaurantတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.

Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS