Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 217 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Accountancy Jobs ရွိ Yangon (Rangoon)

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Chief Accountant

Accountancy Jobs

696 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Handle full set of Account, Reporting Financial and relevant reports by monthly basic • Preparing financial statement with IFRS and submitting of annual return to IRD (MTO) • Preparing also quarterly tax return • Preparing full set of accounts and bank reconciliations and daily cash flow • Handle accounts receivable and account payable and monthly closing balance • Inventory control and fixed assets control • Checking the cash payments, receipts, and advance • Ad Hoc duties assigned by Management
Its telecommunication products offerings range from fiber optic cables, to transmission materials, and two way radios. For their services in engineering, Fortune supplies heavy machinery for use in the industrial sectors of the country, ranging from tractors, to water pumps, turbines, to diesel engine parts and equipment for marine communication. Fortune also cares for people’s health, so aside from engineering services, they also deal devices for measuring blood glucose, and radiological equipment such as x-ray films.

As Myanmar is undergoing unparalleled socio-economic changes, Fortune has established itself as one of the country's leading companies. Now, Fortune is providing more than just service for elevators. It has made his mark in the real estate industry by developing a luxury residential complex in Yangon. The company also has dipped into telecommunications, and is one of the leading communications equipment provider in the country.

Fortune had its humble beginnings in the year 1991 with the vision to become an integral part of Myanmar's development. Starting with the installation and servicing of elevators as its core business, Fortune has matured into a diversified organization focused on the proper infrastructure development in Myanmar.

Apply for any of the available jobs at Fortune and join our many divisions! As one of the country's top companies, we have numerous well-rounded opportunities available for the taking. If you're hardworking, knowledgable, a go-getter, and someone who cam get things done, then we'd love to have you on our team. Inquire now!

Junior Accountant

Accountancy Jobs

697 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Computerized ကၽြမ္းက ်င္စြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ရမည္။ • Accounting Software တစ္ခုခုကၽြမ္းက ်င္စြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္သူကို ဦးစားေပးမည္။ • စကားေျပာေျပျပစ္သူ၊ တိက ်စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ ်က္အရ အခ ်ိန္ပို ...
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

Financial Controller

Accountancy Jobs

701 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

Reporting directly to the Group CFO with a dotted line to the Head of Business Unit, this role will be responsible for the implementation and continuous improvement of the Business Unit’s financial performance including business partner support to the operations team • Main Tasks: Lead and support the BU’s budgeting, forecasting and target setting process including risk and opportunity assessments • Drive cost efficiency, bench-marking, and value-generating initiatives • Provide weekly / monthly/ quarterly financial and managem ...
.

EAC was founded during the rise of Myanmar market. Due to the changes of the market trend, the business model of trading outside of the country transformed into production and distribution of products within the country.

EAC Company is one of the biggest FMCG companies in Myanmar. The beginning of EAC was at the turning point around 1990, where Myanmar’s business started developing. As a trading company we transport grains to china and in return consumer goods such as battery cells, soft drinks were imported back to Myanmar.

.

706 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• မိမိ႐ုံးခြဲရွိဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းမ်ားကို Software ေငြစာရင္းစာအုပ္တြင္ Teller transaction စာရင္းသြင္းရမည္။ • ေန႔စဥ္ Cash Transaction မ်ား ကို ေငြစာရင္းစာအုပ္ (Excel Sheet) တြင္ စာရင္းသြင္းရမည္ • ေငြေခ်းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ ျပန္လည္ေပး ...
Bagan Capital is a member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association.

At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.

Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.

The firm is also a foundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce.

706 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• ေခ်းေငြအရာရွိမ်ားသည္ မိမိတာဝန္က်ရာ႒ဌာနခြဲတြင္ BCF ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ ပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္။ • မိမိတာဝန္က်ရာ႒ဌာနခြဲရွိ Loan and Saving Target ျပည့္မွီေစရန္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြ ...
Bagan Capital is a member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association.

At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.

Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.

The firm is also a foundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce.

CV Maker
Finance Associate

Accountancy Jobs

713 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Bank Reconciliation for all Business • Perform credit review of Accounts Receivable • Prepare AR Statement , Assisting with budget, Manage day to day Treasury Dept., • Liaise with Internal Audit Dept., • Additional items related to above designated by HOD
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

Senior Tax Accountant

Accountancy Jobs

713 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• Minimum Qualification: Diploma • Experience Level: Executive level • Experience Length: 3 years
.

.

BaobaBed Group Profile Established in 2017 ,BaobaBed Hostel Group is a team of young Burmese travelers that grouped together to help travelers from all over the world in Myanmar. Situated in most of the Myanmar prime locations, BaobaBed Hostels offer travelers with comfortable, convenient, trendy and social stay in Myanmar. Currently operating in Yangon , Bagan- Nyaung U & Nyaung Shwe – Inle Lake. BaobaBed Hostel , Mandalay & My Place Hotel , Bagan will be open soon in winter of 2019. Stay tuned for many more properties (Yangon, Bagan, Hsipaw , Hpa-an , Ngwe Saung Beach, etc.) BaobaBed Hostel Chinatown , Yangon Opened in September 2017 Situated in Yangon Chinatown, BaobaBed Hostel Yangon offers convenient ,comfortable & trendy accommodation for world travelers in Myanmar. Yangon downtown/ China Town area is a great choice for travelers who are interested in street culture, city walks and street food and markets. The Yangon International Airport, 14 km from the accommodation. With café bar , restaurant & common area BaobaBed Hostel , Bagan @ Bagan May • Opened in June 2018 • Perfectly nested in the heart of Old Bagan and 15 minute e-bike to almost all the famous pagodas. • Nyaung U Airport and Bus Terminal are only 15 minutes drive form the property. • With very spacious & trendy bar , restaurant , common area and roof top swimming pool BaobaBed Hostel , Nyaung Shwe • Opened in December 2018 • Nyaung Shwe is the main access point for the marvelous Inle Lake of Myanmar. • Located at the northern end of the lake, the town was once the capital of an important Shan kingdom. • Heho Airport and Bus Terminal are 45 minutes drive form the property. • With café bar , restaurant, common area and roof top bathtub spa WH Hotel & Service Apartment - Thanlyin • Opened in Novermber 2014 • Situated in Thanlyin • WH Hotel is suitable for guests with a variety of needs, including business travelers, honeymooners, leisure and long stay. • WH Hotel will make you feel like home with its exceptional service, beautiful big trees, garden and waterfall. • The Yangon International Airport, 26 km from the accommodation. • With Swimming Pool , Gym & Spa , Tennis Court, bar & restaurant , Meeting Room BaobaBed Hostel Group Future Expansion Focusing on Myanmar’s Major Cities BaobaBed Hostel , Mandalay ( Opening Soon in Winter of 2019 ) My Place Hotel , Bagan( Opening Soon in Winter of 2019 )

.

722 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Develop and maintain internal control and effective accounting system and policies for the set up • Responsible for managing and controlling the Charts of Accounts. • Establish finance and accounting team and ensure all finance and accounting activities comply with financial regulations. • Responsible for day to day finance and accounts operations • Prepare the financial plan, forecast monthly, quarterly and annual results, control and analyze reports as require by Management. • Work with local authorities to make sure the ac ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

Senior Accountant

Accountancy Jobs

723 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Payment and settlement process and bookkeeping into core banking system. • Monitoring and control of monthly budget consumption per branches. • Inter-branch transaction control and overhead charge calculation. • Support branches' end of day/month/year process and checking the branch financial transactions accuracy. • Keep track on prepayment, accrued expense, advance payment ,Fixed Asset register, payroll. • Close monitoring on bank account balance and transactions, and perform bank reconciliation. • Liquidity and funding ...
Bagan Capital is a member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association.

At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.

Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.

The firm is also a foundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, Yankinကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS