Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 34 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Architecture & Design jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3311
  932
  293
  88
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  444
  367
  21
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  30
  133
  76
  100
  38
  398
  15
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  75
  168
  29
  255
  41
  17
  26
  213
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  97
  35
  7
  16
  165
  788
  26
  13
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  25
  52
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

JOB DESCRIPTION: The position is an entry to mid-level position, where the individual must have experience in commercial or industrial Architectural CAD drafting. Immediate responsibilities include: •Perform highly detailed Architectural drawings using specialist computer-aided design (CAD) applications as directed by the Director or Team Leader. •Preparing As-Built drawing, coordinating with team leaders. •Support the team leader in the documentation process. •Support material and product research for projects. •Ensure that all ...
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

Senior Architect (Code-40910) M/F  (5)

Architecture & Design jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

The recruitment is Engineering Company located in Hlaing Townships;
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

Architecture

Architecture & Design jobs

36 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• able to produce own construction drawings. • work with consultants and site engineers • deal with client's project brief • able to use email professionally
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Interior Design Drafter M/F  (.)

Architecture & Design jobs

118 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 100 000 - 300 000 Ks, Design / Decoration

To draw the specified Project Assignment Drawings given by superiors, support & actively provide a cooperative with respective superiors. • To be present on sites & collect drawings of as built conditions on ground, if necessary. • To support Design Engineer in logging of Quality Comments, Technical Comments coming from Client, internal customers or drawing committee.
.

.

.

.

Architect M/F  (2)

Architecture & Design jobs

118 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 200 000 - 400 000 , Design / Decoration

In charge of architecture and interior projects from schematic design to construction drawings. • lead junior architects to complete project • prepare for building permit application • work with consultants and site engineers • deal with Client's requirements This job requires a qualified and experienced architect with knowledge in dealing with YCDC and HIC authorities. We are looking for an enthused and hard working architect who is passionate for design and environment. Will need to have experience in working drawings, constru ...
.

.

.

.

CV Maker
Senior Design Coordinator

Architecture & Design jobs

177 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• Attend client, consultants meetings and assist with the determination of project requirements. • Assist the SPM/ GM in the drafting and issuance of project proposals and preliminary drawing schedules. • Track the progress (ie. RFI / RFA) and quality of work being performed by design disciplines/trades and site progress. • Use project scheduling and to issue approved shop drawing/ coordination drawing at least one month ahead of the construction stage. • Effectively and accurately communicate relevant project information to the C ...
Building/ Construction/ Engineering

Haven Group of Companies

Building & Construction Project Management Engineering & Construction Consultancy Services Mechanical & Electrical Services

Architect

Architecture & Design jobs

180 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• To produce detail working drawings and specifications • To do regular site visits to check on progress and can solve problems that arise during construction • Added advantage: creative ideas, Proficiency with Email and Microsoft Office Application, Computer literacy
.

.

The dramatic change of Myanmar political & economic policy create huge demand in urgent completion of high quality buildings especially in commercial and Industrial sectors. To meet the recent heated construction demand in Myanmar and respond flexibility and in a timely manner to diverse client needs, National Steel & Construction Co.,Ltd was incorporate under the laws of Myanmar, with the vision of providing total building solution in Myanmar market. We are committed to providing our valued customers with construction services of the highest quality.

.

Architecture Designer

Architecture & Design jobs

209 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Can handle the responsibilities under pressure
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Site Finishing Engineer

Architecture & Design jobs

229 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• Good communication skills and interpersonal skills
With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.

Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon. Our current businesses include Best Western Green Hill Hotel, Best Western Chinatown Hotel, Grand Palace Hotel and upcoming Service Residence in Shwe Taung Kyar.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS