Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 34 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Architecture & Design jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3312
  932
  292
  88
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  444
  367
  21
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  30
  133
  76
  100
  38
  398
  15
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  75
  168
  29
  255
  41
  17
  26
  213
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  97
  35
  7
  16
  165
  788
  26
  13
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  25
  52
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Project Site Architect

Architecture & Design jobs

310 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Consulting / Professional Services

• To review, check and coordinate all drawings (architecture/structural/MEP/Interior Design). • To ensure all construction materials at site are following the design and meeting the specifications. • To check and ensure quality of works done. • To manage and coordinate among contractors and to resolve any technical/construction disputes. • To ensure all drawings, checklists, project correspondence, inspection forms, test certificates are properly documented.
.

Eastern Foundation’s business structure is made up of four divisions: mining, PET packaging, beverage and real estate. Eastern Foundation is in leading position in each of the business. The company is founded and led by a group of local elite businessmen and ambitious overseas returnees. The company is on its transformation journey to cope with some of the greatest challenges and competitions in the changing time of the country. Our goal is to grow and transform Eastern Foundation into a top-tier company in terms of operating a business and creating new value for our investors and the society. We are now expending and constantly seeking for passionate talents to join.

Assistant Architect

Architecture & Design jobs

317 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Providing architectural assistance to architects in developing construction plans • Producing and making detail design drawing for projects • Marking in Tender Design work ,Conceptual Design work , Schematic Design work and Detail Design work • Providing Architecture design drawing
Its diverse construction portfolio and specialized divisions ensure that each project is matched with appropriate resources and expertise. No matter how challenging a project or how remote its location, chances are KTEC Group can handle it. KTECG brings an unmatched combination of manpower, knowledge, skill, experience, and commitment to every project. Through technical skill, preconstruction knowhow, and self-performance capability, KTC anticipate project challenges, develop solution that meet client’s objective, and deliver award winning projects.

yaw Thar Engineering and Construction Group (KTECG) was established in 1992 as a domestic and international trading firm. Since then, Kyaw Thar Engineering and Construction Company Limited has steadily grown into one of the nation’s most experienced providers and respected of construction services, manufacturing, distribution, and sales.

Visualizer

Architecture & Design jobs

347 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• High Attention and focus to detailing. • Not only able to work independently and but also good team player. • Good time management skill and effectively meet deadlines. • Knowledge of building codes is an advantage. • An awareness of the specific environmental and social impact of all projects • Good communication skills and preparing and presenting design proposals to clients. • Can apply English language.
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Senior Architect

Architecture & Design jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Accounting/Audit/Tax Services

• Attend techinical meeting/site meetings with consultants, and provide technical solutions; • Study drawings and coordinate architectural works with the consultants and sub-contractors to resolve any technical / site issues; • Ensure architectural works are carried out according to specifications / drawings; • Inform Project Director / Project Manager on any technical / site problem spertaining to architectural works; • Supervise the progress of architectural works on site; • Coordination of sub-contractor's architectural work ...
Myanmar Golden Wing Construction Co., Ltd သည္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္ မၾကာမီေဆာက္လုပ္မည့္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အထပ္ၿမင့္အေဆာက္အဦးစီမံကိန္း မ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာက္လုပ္မည့္ ကုမၸဏီၿဖစ္ပါသည္။

.

.

.

Architect Desginer

Architecture & Design jobs

358 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing
CV Maker
Assistant Architect

Architecture & Design jobs

372 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Consult with client to determine functional and spatial requirements of projects. • Ensure that the project complies with all current legislation and codes of practice. • Lead production of schematic design, design development and construction documents. • Supervise project team including Assistant Architect and Junior Architects. • Coordinate and maintain project schedule. • Coordinate with other contractors, and other professionals. • Conduct periodic on-site observation of work during construction to monitor compliance ...
We invest heavily to improve on the productivity of our business as this is the niche for the construction industry to grow steadily. It allows us to enjoy significant and sustainable cost benefits as compare to our peers in this industry.

We provide quality sustainable construction together with good project management and innovative construction ideas for both private and public projects. Our projects comprise of Port Extension project (Earthworks), Dams and Reservoirs, Residential, Upgrading, Institutional, Commercial, Industrial, Residential Development Projects, High-Rise Building, Infrastructures, Factories, Educational, Social, Health, Recreational, Office Buildings and Hotels. Construction is also gaining a strong foothold in land redevelopment and infrastructure investment opportunity as a developer.

Max Myanmar Construction Co., Ltd was incorporated in 1997 and has successfully built and accomplished diversity of construction projects. Our business includes design, build and management of construction projects.

This achievement is testament to our company’s effort to push for sustainability via the inclusion of specific energy and environmental-friendly features and practices.

Senior Architect

Architecture & Design jobs

374 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Creating building design and highly detailed drawings both by hand and by using Auto CAD. • Choosing the materials to be used and specify requirements for the projects. • Liaising with construction professionals about the feasibility of potential projects. • Making sure the project is running according to schedule and budget. • Playing a part in project and team management. • Responsible to check the drawing of junior subordinate
We invest heavily to improve on the productivity of our business as this is the niche for the construction industry to grow steadily. It allows us to enjoy significant and sustainable cost benefits as compare to our peers in this industry.

We provide quality sustainable construction together with good project management and innovative construction ideas for both private and public projects. Our projects comprise of Port Extension project (Earthworks), Dams and Reservoirs, Residential, Upgrading, Institutional, Commercial, Industrial, Residential Development Projects, High-Rise Building, Infrastructures, Factories, Educational, Social, Health, Recreational, Office Buildings and Hotels. Construction is also gaining a strong foothold in land redevelopment and infrastructure investment opportunity as a developer.

Max Myanmar Construction Co., Ltd was incorporated in 1997 and has successfully built and accomplished diversity of construction projects. Our business includes design, build and management of construction projects.

This achievement is testament to our company’s effort to push for sustainability via the inclusion of specific energy and environmental-friendly features and practices.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS