Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 279 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Admin, Secretarial & PA jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Electronics / Electrical Equipment

• Good communication & interpersonal skills. • 2years contract with company
.

.

.Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the leading lighting specialist in Myanmar for value-added highest quality lighting products and services, we offer to develop active, energetic, competent and dedicated candidates to participate growing and expending our business.

.

Executive Secretary To Director

Admin, Secretarial & PA jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Investment

•Arranging travel tickets, hotel booking, visas and accommodation for inbound and outbound travel for BOD or Management. •Arranging and organizing meeting schedules and take note the meeting minutes. •Meeting, greeting and arranging the accommodation for a visitor. •Screening phone calls, enquiries and requests on behalf the BOD & YIG, handling & screening all the incoming email, faxes and mail. •Devising and maintaining office systems, including data management and filing. •Work closely with Senior Leadership Team thro ...
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA Interesting Candidate can send the resume to : hrd1@yigmmyanmar.com

.

Admin

Admin, Secretarial & PA jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Ensure the smooth and adequate flow of information within the company to facilitate other business operations • Prepare schedules and deadlines & report to manager • Monitor inventory of office supplies and the purchasing of new material with attention to budgetary constraints • Site,Building and Acquisition and Cleaning • Building and decoration for new showroooms & new buildings • Ensure operations adhere to policies and regulations • Organizing meeting and managing databases • Organizing company events or con ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Cashier(Yangon) (Code-41169) M/F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Overall Job Purpose Receive and disburse money in establishments other than financial institutions. Usually involves use of electronic scanners, cash registers, or related equipment. Often involved in processing credit or debit card transactions and validating checks. Key Responsibilities: • Managing all the cash and bank transactions in workplace • Maintaining daily account of the daily transactions • Balancing the daily account at the end of each day • Checking the daily cash and bank balance • Interacting with the customer ...
Logo
Admin Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

* Organize travel arrangements (hotel and ticket booking) for the business trips of employees; * Handle office and vehicle maintenance and others facilities management of SBU; * Arrange necessary security management and monitor the security of SBU office building; * Manage the housekeeping activities (cleaning, food services, others); * Arrange necessary printed materials and forms for SBU; * Coordinate meeting room bookings and teleconference bookings as required; * Monitor vehicle usage, arrange ferry services for employees and handle r ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

CV Maker
Secretary (Code-39564) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Trading Company located in Kyee Myin Daing Townships. -Demonstration of "presence" and excellent communication skills -Experienced in preparing meeting Resolutions and legal contracts - Computer literacy (MS Word, Excel, PowerPoint, Using Internet & E-mail) -Can work with under pressure and detail-oriented
Logo
Office Cashier (Code-36732) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

-Monitoring the inventory of office supplies and purchasing the stationary and materials -Maintain and update office service contracts such as outsourced security, office ferry, renew car licenses and insurance -Maintain an up to date fixed asset list and report when fixed assets are requested -Perform payment such as YCDC bill, water bill, electricity bill & Phone bill etc. -Conduct and manage office cars usage in order to support daily operations -Proper dealing and handling of the documentation process with Government Offices -Chec ...
Logo
3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Description Interpreter & Translator (Japanese - Myanmar)} If necessary, required to make long trips to Japan. other : Must be able to travel abroad for long periods Experience of studying and working in Japan is more desirable Need to be familiar with insurance and IT field, so should be comfortable with that and eager to learn
Logo


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS