Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 57 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Admin, Secretarial & PA jobs ရွိ Yangon Region

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Operations Manager (Code-40454) M/F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Mobile Games Service Co.,ltd Located in Kamayut Tsp. Job Responsibilities - Lead the operation team; - Responsible for publishing of apps from Micro Play and draw up an overall promotion plan (including channels, purchases, packages, brands, etc.) based on the company’s budget and drive sales; - As per promotion plan, lead social media activities and engage marketing campaigns at each stage of game operation; - Carry out event management both online and offline and the content advertising of the apps; - Real-time ...
Logo
Labour Supervisor (Code-37922) M  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Secretary(Yangon) (Code-39311) M/F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Job Description - The Secretary shall work closely with respective Japanese staff and Senior Myanmar Officers and be responsible for:- - Assisting in preparation of official documents, filing and registration of corporate documents - Assisting in organizing seminars and workshops - Performing logistic arrangements for experts and mission such as accommodation, car arrangement, flight booking - Other duties assigned by the office occasionally - Note; Depending on management reasons, staff responsibility may be changed.
Logo
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
CV Maker
Page Admin (Code-39964) M/F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Merchandiser (Code-36427 ) M/F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
CEO Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

● Assist General Manager to coordinate with all functional heads for business objective and company plan alignment. ● Monthly track achievements vs targets in dashboard and consolidate evaluation summaries from all functions and departments. ● Consolidate projects initiated by all department heads and help General Manager arrange weekly management meeting to update project progress and results. ● Assist General Manager in business document compiling and translation such as routine business report, correspondence letter and company an ...
Our Company aspires to achieve the largest broadband access network and integrated content services provider. Promoting physical, mental, and spiritual satisfaction of all employees, while promoting and leading the development of Myanmar Internet industry.

.

Unilink(Myanmar Unilink Communication Co., Ltd)is a new established company that providing Broadcasting Network and Media Services to all Myanmar nationwide. Our Management are coming from global leading operators with rich experience in running internet service in South Asia. We strive to be a leading Internet Service provider and make our contributions to Myanmar Information Industry development. This is an exciting opportunity to work with us.

.

Operation Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Agriculture / Forestry / Fishing

• Operation Manager (Hotel & Restaurant) • Candidate with management degree will be preferred.
We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.

Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, business center, mining and rubber plantation.

Eastern Group of Companies originally started with Hotel business in the early 1994.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS