Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 103 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ IT/Computing Jobs ရွိ Yangon (Rangoon)

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

744 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Work independently in client facing situations as well as part of larger project teams in the design, development and implementation of new and improved business processes and enabling technology. • Develop and maintain key client relationships with key accounts in the local territory through professional and personal networks, market leading forums, iconic point of view activities, and thought leadership to build new business or deepen existing engagements. • Interacts with senior management levels at a client and/or within the firm ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

Assistant IT Manager

IT/Computing Jobs

745 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Ensure network capacity meets existing and future requirement • Local Computer and Network Security • Preparation of IT Infrastructure and network & security report • Co-ordinate and support affiliate companies • Supervising network Support & Helpdesk staff • Securing network systems by establishing and enforcing security policies.
.

.

.

.

746 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

• Understands and assists with enhancing IT customer communication and collaboration migrations in accordance with agreed upon service agreements. • Designs, plans and performs Microsoft Technology. • Design, planning and implementation experience with Miscrosoft Platform • Experience in other messaging solutions such as anti-virus/anti-spam appliances and or applications, archiving solutions, mobility solutions or real-time collaboration solutions a plus • Responsible for leadership and delivery of project based assignments that ...
Strategic ICT Solutions provide not only competitive necessities but also competitive advantages to the organizations.

MIT provides a comprehensive range of solutions by leveraging our domain and business expertise and strategic partnerships with leading technology providers in the world.

MIT was founded in 1997 with the objective of promoting ICT industry in Myanmar. Since then, MIT has become a leading software house in Myanmar by providing reliable strategic ICT solutions through highly innovative state-of-the-art technologies for banking, retail, trading, hospitality, manufacturing, healthcare industries as well as government sectors.

Myanmar Information Technology Pte Ltd.

IT Officer

IT/Computing Jobs

747 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Provide fast and efficient IT support to employees • Provide IT support on-site, telephone and online supports to offices and stores • Keep IT related documents as ITM standards, Asset Management • Coordinate and update with local IT team • Keep records of issue resolutions for: printers, UPS’s, networks and end users. • Able to work in non-business hours and weekends, Shift and on-call work may be required. • Prepare new workstations, printers, UPS’s and communications devices including POS system setup, maintenance, ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

IT Project Executive

IT/Computing Jobs

748 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Develop project plans, goals, and budgets; identify resources needed • Develop schedules and methods for measuring results • Guide and perform strategic analysis for the project • Organise and manage all phases of the project to ensure on-time completion and successful deployment of the system • Assemble and coordinate project team members; assign individual responsibilities • Prepare requests for proposals and conduct all necessary meetings to facilitate selection of project services and p ...
We are a leading Consumer and Food Products Distribution Company and we urgently need energetic, hardworking & honest candidate for the following posts. Delievering Quality products nationwide, improving the lifestyle and health standards of the myanmar people.

.

Established in 1997 , Pahtama Group is one of the largest and fastest growing distributors for FMCG in Myanmarwith the vision of delivering quality products nationwide, today we have over 30,000 accountswith 1000+ employees nationwide.

.

CV Maker
IT Support Engineer

IT/Computing Jobs

749 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Installing and configuring computer hardware, software, systems. • Monitoring and maintaining computer systems and networks. • Responding in a timely manner to service issues and requests. • Properly escalate unresolved issues to appropriate internal teams (e.g. software developers) • Ensure all issues are properly logged • Document technical knowledge in the form of notes and manuals • Diagnose and troubleshoot technical issues. • Provide prompt and accurate feedback to customers. • Prepare accurate and timely repo ...
Myanmar Golden Rock International Co., Ltd.

World wide No - 1 branded products distribution and servicing

Distribution the electronic products such as - Canon (copier,scanner,printer,camera,..),WINCOR NIXDORF ,NEC,Glory,3M,Intimus,Kodak,THALES,NORITSU,AkzoNobel,Dulux,NALCO, REMACO

IT Officer

IT/Computing Jobs

749 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Must be handling & maintenance Creating/Deleting Email acc, Domain User acc, File Server access, Database access for all client. • Upgrading & maintenance Database Microsoft SQL Server 2012/2005 for accounting Software & HR Software. • Installation and configuring computer hardware, software system, networks, printers and scanners • Responding in a timely manner to service issues and requests • Must be contacting with Suppliers/contractors regarding purchasing IT equipment / getting quotation. • Managing and handl ...
Constructive Engineers Ltd. (OTIS, Carrier Air-con, Heating Products) is located in 310(# 701, 703), 7th Flr, Anawrahta Rd., Corner of War Dan St., Win Shwe War Tower, Ward (1), LMDW, Myanmar. Company is working in Electrical goods, Air conditioning business activities.

Main Products and Achievements - Chillers - Air Handling Units and Fan Coil Units - Split Systems - Super MMS VRF Systems - Cooling Towers, Pumps, Mechanical Fans, etc - System Controls - Energy Management Systems ( EMS/ BMS )

Constructive Engineers Ltd ( formally known as Number One Air- Conditioning ) Celebrated 40 years of air conditioning & Engineering Established in 1973

Constructive Engineers Ltd. (OTIS, Carrier Air-con, Heating Products)

IT Assistant

IT/Computing Jobs

750 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Handling Router/Firewall/Switch/AP/PABX/CCTV/Door Access/Cable installation/network configuration. • Must be handling & maintenance Creating/Deleting Email acc, Domain User acc, File Server access, Database access for all client. • Provide orientation and guidance to users on how to operate new software and computer equipment • Monitoring network issues and some other software/hardware issues. • Updating direct report to departmental HOD • Supporting IT for all projects and field offices, inclusive of HQ in Myanmar. • ...
Constructive Engineers Ltd. (OTIS, Carrier Air-con, Heating Products) is located in 310(# 701, 703), 7th Flr, Anawrahta Rd., Corner of War Dan St., Win Shwe War Tower, Ward (1), LMDW, Myanmar. Company is working in Electrical goods, Air conditioning business activities.

Main Products and Achievements - Chillers - Air Handling Units and Fan Coil Units - Split Systems - Super MMS VRF Systems - Cooling Towers, Pumps, Mechanical Fans, etc - System Controls - Energy Management Systems ( EMS/ BMS )

Constructive Engineers Ltd ( formally known as Number One Air- Conditioning ) Celebrated 40 years of air conditioning & Engineering Established in 1973

Constructive Engineers Ltd. (OTIS, Carrier Air-con, Heating Products)

IT Manager

IT/Computing Jobs

752 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

Direct English – A world leader in English Education, is a global English language training franchise, already delivering high quality training to over 25 countries worldwide. We are looking for a qualified and experience IT Manager to help set up and run our systems. They should be efficient, organized, confident in their abilities, able to work under pressure. As an IT Manager you will be a vital part of our team to make sure all students are provided the highest of standards in their experience of learning English with us. Responsib ...
.

.

Direct English Myanmar

.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, Yankinကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS