Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 111 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Customer Service & Call Centre jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2497
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Office Cashier (Code-37980) F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Head of Call Center

Customer Service & Call Centre jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• Flexible to work on-shift assignment if required. • Analysis of Customers Satisfaction vs. Dissatisfaction. • Create an inspiring team environment with an open communication culture. • Set clear team goals. • Delegate tasks and set deadlines. • Oversee day-to-day operation. • Monitor team performance and report on metrics. • Motivate team members. • Discover training needs and provide coaching • Agents level Monitoring and site by site feedback • Listen to team members’ feedback and resolve any issues or conf ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Bilingual Chinese Customer Support

Customer Service & Call Centre jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

We are looking for full-time bilingual Chinese customer support agents or Happiness Officers who will provide professional and friendly service through our email and live-chat channels. Your role is to support and understand our users' demands. You have to assist them in creating and publishing their websites, setting up their own URL, fixing the errors, or checking for bugs. You also have to answer their questions about getting student discounts, making their page look great, e-commerce and form solutions, and more. You'll also do other ...
Strikingly is a modern, mobile-optimized website builder that’s extremely easy to use.
Customer Service(Automotive) (Code-41811) M/F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Receptionist(Kone Myint Thar Restaurant)

Customer Service & Call Centre jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိုင္ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Kone Myint Thar Restaurant တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.

Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon. Our current businesses include Best Western Green Hill Hotel, Best Western Chinatown Hotel, Grand Palace Hotel and upcoming Service Residence in Shwe Taung Kyar.

.

CV Maker
4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Receptionist (Code-38890) F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Customer Service Manager

Customer Service & Call Centre jobs

308 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• Be responsible for the overall continuous service improvement throughout customer journey. (SOPP & workflow establishment included.) • To provide Training for all business call center agents in timely manner which are not limiting to New Product launch, Product Knowledge, SOPP and so on. • To establish the centralize Call center by collecting the individual contact point of each department. • To support business call center daily operation which are not limiting to managing and tracking attendance of call center agents, gran ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Assistant General Manager - VIP Club M/F  (1)

Customer Service & Call Centre jobs

375 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Responsible for managing the setup, operations • Must be proactive, self-motivated, organized and the ability to prioritize as needed • Provide a high level of customer service experience during all events with a solutions-oriented approach • Receive, respond to, resolve, and track customer complaints through the development of a service • Assist in the creation and development of a Program, including hiring, scheduling, training, supervising and evaluating Concierge staff • Establish highly effective working relationships ...
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS