Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 20 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Health & Medicine jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3319
  900
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  441
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  86
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  255
  41
  17
  24
  210
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

The recruiting company is Service Industry mainly Healthcare service located in Tarmwe townships. - Any Graduate (B.Sc Industrial Chemistry/ B.Sc Chemistry/Biochemistry/Biotechnology)
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

Laboratory Executive

Health & Medicine jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile

• Generating strategy and business plan for laboratory service • Building fruitful relationships with different laboratories • Managing the daily investigation request forms • Tracking daily referral process • Managing the appointment time between laboratories and clients if needed • Receiving the test results sent from laboratories and sending them back to doctors • Making sure with the accuracy of results and these results match with clients • Reporting daily transactions • Collaborating with team members to impro ...
.

.

Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

.

Japanese Interpreter M/F  (3)

Health & Medicine jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 500 - 600 $, Recruitment / Employment Agency

Job Description : > Translate for Japanese patients in hospital > Training for medical term will be provided. > Basic paper work/admin work to report. Job Requirement : > Basic daily communication is needed >Candidates need to have medical background > Over N2 level > Basic english needed > Age : 28 to 35 years (Female) > Experience of working in japan will be considered Working Hours : Monday to Friday (9:30 a.m. to 6:00 p.m.) Only Myanmar nationals can apply..
.

.

We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We are providing the excellent services between Employees and Employers.

.

The Elderly Care F  (7)

Health & Medicine jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 1 100 - 2 600 $, Recruitment / Employment Agency

**WORK and STUDY in JAPAN** **Good news for students(Female) who want to study in Japan and work as Elder Care Assistant. Interview will be on 14th May 2020 ( we will call the shortlisted candidates only) Working place : Japan (Kyoto nearby Osaka) Salary : ▪︎In 1st year, you can get between 1100 USD to 1400 USD per month as part time worker (you can earn 9 USD/hour and you can work between 120 and 160 hours per month) ▪︎ In 2nd year, you can get about 2600 USD per month as permanent worker Job Description : ▪︎S ...
.

.

We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We are providing the excellent services between Employees and Employers.

.

Veterinary Doctor

Health & Medicine jobs

78 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Examine animals to diagnose their health problems • Treat and dress wounds • Perform surgery on animals • Test for and vaccinate against diseases • Operate medical equipment, such as X-ray machines • Advise animal owners about general care, medical conditions, and treatments • Prescribe medication
Our Vision and Values are what we describe our Way of Life at Focus Star - Striving to be Myanmar’s leading Trading, Distribution and Services company while attaining Trust, Mutual Respect and Recognition globally.

Focus Star ventured into Automotive Repairs and Detailing business in 2017, bringing the very first specialist and state of the art facility from Singapore and started Optima Werkz Yangon and in 2018. 2018 saw Focus Star diversifying into packaged water distribution and launched WavePlus. Initially launched and distributed in Yangon and in Mandalay, Focus Star plan to distribute and make the packaged water available all over Myanmar.

We began in Yangon as Central Myanmar in 1974 when we began in Shipping Services, as an agent, freight handler, import – exporter and later on specializing in importing motor vehicles and high-speed diesel. In 2007 we helped import super specialty cars and high-end luxury cars. It was then the name was changed to Focus Star Company Limited. With our Vision and Values, and led by the people who manage our business, we are stepping into our Future. In 2007 we entered into a distributor agreement with Japan Tobacco International and started distributing its products across Myanmar. Today we are present across the length and breadth of Myanmar and in over 21 towns

Focus Star is over 300 people strong and growing. We are head quartered in Yangon and have a regional office in Mandalay. We are adding many more services and products into our portfolio and aim to be a leading business house in the new and emerging Myanmar.

CV Maker
179 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Medical / Hospital

- Regular sales visit for presenting products information to orthopedic doctors at hospitals and clinics - Technical training of the products to customers - Assisting technically during operations - Activities planning - Filing, recording, tracking of customer data - Execute, monitor, review and report regularly on marketing activities
.

.

.

.

Technical Support Officer

Health & Medicine jobs

215 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

• Conducting medical outreach activities effectively for provider behavior change to increase their productivity and to improve in Quality of clinical practice • Regular monitoring/supportive visit to all assigned Sun clinics in assigned area to distribute social franchising products, to deliver new updated forms, to collect MCRs (including TB data collection), financial transaction of provider’s incentive payment, Clinic assistance fees and clients incentive (Providers’ incentive and demand side incentive) • Ensure all social franc ...
PSI’S MISSION PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire. PSI’S VALUES Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices. Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect. Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail. Collaboration: Active partnering drives impact. Trust: We have confidence in our people to make good decisions. Commitment: We build local capacity and programs that last.

PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.

PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide. One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government. Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.

PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.

Medical Officer(Team Leader)

Health & Medicine jobs

216 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

• Co-operate with NTP, township health department, consortium partners, WHO project staff and local administrative authority for planning, implementation, training, management and supervision of mobile team activities. • Ensure to operate mobile team activities in accordance with approved work plan and to achieve the target number for screening. • Provide TB screening, refer for sputum examination and treatment according to NTP guidelines and in line with project objectives. • Must attend at least one-week X-ray training provided by ...
PSI’S MISSION PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire. PSI’S VALUES Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices. Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect. Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail. Collaboration: Active partnering drives impact. Trust: We have confidence in our people to make good decisions. Commitment: We build local capacity and programs that last.

PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.

PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide. One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government. Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.

PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.

216 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

• Assist Technical Support Officer(TSO) in monitoring / supportive supervision visits to Sun Clinics • Assist Technical Support Officer(TSO) in stock issuing and distributing of products and promotional materials in Sun network • Assist Technical Support Officer(TSO) for Sun providers to meet social franchising and clinical practice minimum criteria • Assist Technical Support Officer(TSO) in advocacy, area mapping and clinic auditing for new recruitment of Sun network • Assist Technical Support Officer(TSO) in organizing CME activ ...
PSI’S MISSION PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire. PSI’S VALUES Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices. Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect. Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail. Collaboration: Active partnering drives impact. Trust: We have confidence in our people to make good decisions. Commitment: We build local capacity and programs that last.

PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.

PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide. One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government. Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.

PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS