Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 154 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ HR,Training & Recruitment jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  238
  79
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  73
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  271
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  154
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  36
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Investment

Recruiting specialists work with department managers to find the best employees for an organization. They evaluate candidates, assessing their resumes and credentials, conduct interviews, and build a network of potential employees. Responsibilities Build and report on quarterly and annual hiring plans Create and publish job ads in various portals Network with potential hires through professional groups on social media and during events Collaborate with hiring managers to set qualification criteria for future employees Screen resumes and ...
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA Interesting Candidate can send the resume to : hrd1@yigmmyanmar.com

.

HR Supervisor (Recruitment & Selection)

HR,Training & Recruitment jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Screen CVs and select applicants within deadline • Schedule interview appointments with relevant interviewers. • Coordinate and communicate with candidates and schedule interviews • Interview shortlisted applicants and record cancel or apply. • Report recruitment status to management weekly. • Record monthly new employee list in excel and report to HR management. • Record monthly resign and termination list and report to HR management. • Update and record the employee information. • Define employee ID numbers and con ...
Our Vision and Values are what we describe our Way of Life at Focus Star - Striving to be Myanmar’s leading Trading, Distribution and Services company while attaining Trust, Mutual Respect and Recognition globally.

Focus Star ventured into Automotive Repairs and Detailing business in 2017, bringing the very first specialist and state of the art facility from Singapore and started Optima Werkz Yangon and in 2018. 2018 saw Focus Star diversifying into packaged water distribution and launched WavePlus. Initially launched and distributed in Yangon and in Mandalay, Focus Star plan to distribute and make the packaged water available all over Myanmar.

We began in Yangon as Central Myanmar in 1974 when we began in Shipping Services, as an agent, freight handler, import – exporter and later on specializing in importing motor vehicles and high-speed diesel. In 2007 we helped import super specialty cars and high-end luxury cars. It was then the name was changed to Focus Star Company Limited. With our Vision and Values, and led by the people who manage our business, we are stepping into our Future. In 2007 we entered into a distributor agreement with Japan Tobacco International and started distributing its products across Myanmar. Today we are present across the length and breadth of Myanmar and in over 21 towns

Focus Star is over 300 people strong and growing. We are head quartered in Yangon and have a regional office in Mandalay. We are adding many more services and products into our portfolio and aim to be a leading business house in the new and emerging Myanmar.

Assistant Recruitment Manager

HR,Training & Recruitment jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• We are looking for candidates on behalf of our clients • Achieve staffing objectives by recruiting and selection process effectively in order to maintain, attract and hire the right candidates in the right place in the right time to ensure well-utilized workforce growth for the company. • Responsible for to attracting, screening, selecting and on-boarding qualified and suitable personnel to fill job openings within the set time period in order to efficient timetrack record and recruitment efficiency analysis etc. • Organize the com ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• To manage recruitment process including coordination with JO HR recruitment team and Mobile Money's related members and preparation of job description • To provide welcome onboarding training and necessary arrangement for new employees • To manage consultant agreements including internal approval process • HR budget control and headcount planning • To update organizational design and structure (Teams responsibility, reporting line) • To manage appraisal, bonus, promotion process with support for JO HR team • TO manage empl ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 2 000 - 3 000 $, Recruitment / Employment Agency

Job Purpose - To provide advice and leadership on the overall provision of HR policies and operation in line with Myanmar Labor Law and HR procedures of the company Responsibilities HR Management - Provide HR advice and support to all departments of the company - Review and revise rules and regulations, contracts and remuneration policy and ensure compliance to local labor laws and other employment-related regulations - Perform recruitment, selection, placement process and on-boarding - Oversee position changes, induction of new staffs i ...
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

CV Maker
4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

Job Scope · Plant Assistant Human Resources Managers oversee recruitment and retention, onboarding, employee relations, compliance, training, payroll, compensation, safety, and benefits in the plant. He/She is responsible for the development and administration of HR policies and procedures to be in line with Labour Law. The Plant HR (Assistant Managerial Role) to ensure that his/her plant has the right number and type of talent to execute plant strategy and achieve desired business results; ensures plant establishes and maintains a positive ...
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

Admin & HR Manager (Code-39849) M/F  (5)

HR,Training & Recruitment jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

The recruitment company is Freight Forwarding Services company located in Botahtaung Tsp (Now for Hlaing Tharyar) Job Descriptions : -Regular HR Functions(Leave, Attendance, EC Contracts, SSB, Income tax, Overtime Calculation etc) - Maintain and update employee records/Files - Cooperate with others Adm/HR Team under control of Management Team - Manage KPT Process and Report to Management Team - Ensure legal compliance throughout HRM - Daily Factory Management Issues - Handle Office/Factory Vehicle Management including Petrol Issue - ...
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

HR Officer (Code-41712) F  (5)

HR,Training & Recruitment jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

The recruitment company is Manufacturing company is located in Hlaing Thar Yar Tsp;
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy • Develop and monitor overall systems, tactics and procedures across the organization • Developing, revising, and recommending personnel policies and procedures • Maintaining and revising the company’s handbook on policies and procedures • Creating and revising job descriptions and specifications • Manage the recruitment and selection process • Support current and future business needs through the development, engagement, motiv ...
M9 Public Co., Ltd.’s 21st Century Vision is ‘’To be the best distributor for promoting customer living standards by offering high quality and modern products, together with great customer service, and the commitment to building the knowledge of all staff.’’

Previously, our company focus mainly on Mobile Phones and Consumer Electronics, importing, retailing and distribution spread out through the whole country.

M9 Public Co., Ltd. was established with the great purpose in 2012, started with the great partners who share the same passion in Electronics and Mobile industry, across the whole country.

Distributionကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS