Jobs In Myanmar
Load...

We found 21 job offers Marketing & PR jobs in Yangon Region

Filter by:
  3968
  997
  393
  95
  59
  59
  58
  53
  46
  42
  40
  39
  35
  24
  7
  4
  4
  3
  1
  14
  8
  588
  549
  11
  4
  15
  50
  53
  76
  65
  118
  19
  2
  63
  134
  133
  80
  58
  441
  17
  1
  76
  57
  3
  2
  260
  38
  21
  45
  244
  49
  127
  1
  19
  273
  25
  24
  14
  221
  53
  70
  20
  2
  122
  20
  3
  29
  72
  7
  64
  15
  3
  2
  146
  909
  67
  17
  31
  61
  15
  9
  7
  2
  28
  1
  54
  38
  2
  62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Marketing Executive

Marketing & PR jobs

2 Days, Full time , Service

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
.

.

Mo Mo Play was founded in 2016 and designed to provide excellent value by raising heart and the body training emotion intellectual & social skills.

.

2 Days, Part time , Education / Training

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးရရွိေရးႏွင့္ ေက်ာင္း၏အမည္ဂုဏ္သတင္းျပန္႔ပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုး ကုိ ၾကိဳတင္ျပင ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

4 Days, Full time , Education / Training

• Managing all marketing for the company and activities within the marketing department and co-coordinating marketing campaigns with sales activities such as education fair, seminar, current events and etc, • Developing Brain- storming to set up the marketing strategy for the company in line with company objectives. • Overseeing the company’s marketing budget. • Creation and publication of all marketing materials in line with marketing plans. • Planning and implementing promotional campaigns. • Manage and improve lead generat ...
Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

Marketing Coordinator

Marketing & PR jobs

4 Days, Full time , Clothing / Garment / Textile

• Assisting team members with day to day marketing tasks and coordinating marketing projects and activities as requested • Supporting the in-house marketing team by coordinating and collating content • Setting up tracking systems for marketing campaigns and online activities • Track competitor activity by keeping abreast of market changes and the marketing mix used by competitors • Produce clear and concise written correspondence in the form of letters and emails • Execute and Analyze results of marketing campaigns and advertis ...
.

Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

.

Marketing Manager

Marketing & PR jobs

5 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Managing current customer accounts. • Actively seeking new accounts and represent the company to potential customers. • Developing and maintaining a thorough knowledge of products and services to provide accurate information to customers. • Selling company supported products and services. • meeting established sales and gross profit goals. • Evaluating customer needs and making recommendation utilizing the "marketing approach to selling". • Preparing weekly sales plans and completing all call ...
.

Eternal Co., ltd is the business of importing and distribution of oil and lubricant products, Battery, Chemicals, Spare Parts and K2 car care products for automotive sector. Eternal has 5 Offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw, Pharkant and Lashio with over 200 employees. We aims to develop the most advance distribution system and network to be a leader in channel distribution.

.

CV Maker
Marketing Executive

Marketing & PR jobs

12 Days, Full time , Advertising / Public Relations

• ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ရွိရမည္။ • စကားေျပာေျပျပစ္သြက္လက္ရမည္။
Zillion Media & Advertising

..

..

Marketing Executive

Marketing & PR jobs

13 Days, Full time , Business Service

• လုပ္ငန္းမ်ားကို နိုးၾကားတက္ၾကြစြာ သင္ယူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လူအမ်ားႏွင္႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရမည္။ Marketing Executive ( ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္)
We take pride in the fact that the company has been growing steadily since the establishment just after the introduction of market oriented economic policy by the Government of Myanmar.

We have earned enormous trust of our customers because of timely and efficient execution of handling the outgoing and incoming merchandise by our employees.

We, Golden Hawks International Limited, initiated trading business in 1991. Our company is one of the leading business enterprises and we concentrate mainly on items of imports has been essential pharmaceuticals . We are a distributor of reputed pharmaceuticals. We have put utmost emphasis on essential drugs importation and on its Distribution throughout the nation ensuring to reach remotest an difficult to reach areas where our underserved brethren inhabit. Our colleagues and dedicated staffs have been pivotal in bringing success through their persistent efforts.

Golden Hawks International Limited.

16 Days, Full time , Trading

• IEM Co.,Ltd. ကျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Marketing Functions မ်ားအားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
.

.

.

.

Trade Marketer

Marketing & PR jobs

29 Days, Full time , Manufacturing

• Work in close collaboration with Supervisor and branch office to ensure alignment, integrated activities and timely target achievement through the most efficient & effective utilization of cycle materials & allocated budgets. • Visit all assigned MT, GT & Horeca Outlets. - Persuasively conduct retailer briefings on new brand extension, LEP introduction, trade programs & cycle activities. Achieve target outlet coverage, call rate, outlet call frequency, distribution & visibility by SKU. Perform all assigned sales cycle ...
JTI is a member of the Japan Tobacco Group of Companies. Our 40,000 people come from around the world, representing more than 100 nationalities. We market world-renowned brands in more than 130 countries with 400 offices, 27 factories, 5 research & development centers and 5 tobacco processing facilities. Are you looking discover a world of opportunities, to develop in a dynamic culture that gives you the freedom to make a difference and create your own career path? We can offer you all this and more. We value enterprising minds and recognize that new ideas can come from anyone, anywhere and everyone is encouraged to innovate and challenge the status quo. It’s our people and their unique qualities that are at the heart of all that we achieve. Together, we create a culture where everyone can shine. For more information, please visit; Website http://jti.com

JTI is a member of the Japan Tobacco Group of Companies. Our 40,000 people come from around the world, representing more than 100 nationalities. We market world-renowned brands in more than 130 countries with 400 offices, 27 factories, 5 research & development centers and 5 tobacco processing facilities. Are you looking discover a world of opportunities, to develop in a dynamic culture that gives you the freedom to make a difference and create your own career path? We can offer you all this and more. We value enterprising minds and recognize that new ideas can come from anyone, anywhere and everyone is encouraged to innovate and challenge the status quo. It’s our people and their unique qualities that are at the heart of all that we achieve. Together, we create a culture where everyone can shine.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS