Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 272 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Engineering & Technical jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
TIP
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

 24x7 Proactive monitoring the Passive Infra alarms in COC Platform and Client RMS Tools.  Fault handling and escalation (identifying and responding to faults on COC systems as per SLA)  Centrally coordinating with Customer as well as Field team to maintain Network performance as well as stability at the customer end.  Development of knowledge and skills in network and system administration, particularly with regard of COC platforms.  Fault management, troubleshooting & Problem resolution by raising CSR(Customer Ser ...
OUR MISSION: In an extremely dynamic technological environment, we help telecom actors to efficiently build and optimize their networks development by integrating traditional telecom technologies with the most innovative know-how from adjoining fields. Our mission goes beyond the technological field: we are also committed to promoting our employees'​ safety & well-being; reducing our environmental impact and investing in development & recognition within Camusat host communities. OUR VISION: We became a key partner for our customers through our expertise in the development of fix & mobile networks. Our leadership is undisputed today. Building partnerships is the key principle that guides us and it's the only approach in establishing and developing long-term business relationships. Continuous R&D in innovative solutions, integration of quality-proofed technologies & services, proficient project management skills & flexibility to adapt are the key assets which differentiate and define Camusat as a highly competitive reference on the market.

5 good reasons to join Camusat (among many others) Joining us means joining an international group: - Providing the most innovative solutions to the telecom industry - Driven by the cultural diversity of its +2,700 employees - Offering its people unlimited opportunities to develop themselves, grow their network and offering international mobility - Ensuring a safe-working environment - Committed to give back to its host communities Learn more about our activities: https://www.linkedin.com/company/camusat?trk=top_nav_home Learn more about our business: http://www.camusat.com/our-solutions/energy-managed-services/

Camusat is one of the market leaders in the implementation of telecom infrastructures and one of the most experienced network developers.

OUR PEOPLE: Diversity is the key to success. Nothing would be possible without diversity of know-hows, cultures and individual richness of our 2,750 employees. Diversity combined with motivating incentive plans, strong team spirit, training & international mobility are our strengths in achieving our client’s high standard requirements.

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Engineering Company located in Hlaing Townships. Job Description -Supervise the shift team to perform maintenance of beverage production machine, and operation & maintenance of Utility Machines; Boilers, Chillers, Air Compressor, Generators, HVAC system, etc. -Prepare maintenance plan and generate reports -Prepare technical report, lesson learnt based on the details of machine issue -Prepare SOP, maintenance procedure and check list -Assign team to monitor utility consumption and report data accordingly -Fabricat ...
Logo
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 3 000 - 5 000 $, Recruitment / Employment Agency

*WORK IN JAPAN** ** AMAZING OPPORTUNITY FOR PROGRAMMERS/ SYSTEM ENGINEERS TO WORK AS MANAGER IN JAPAN Position : Bridge IT Engineer (Manager Level)- Japanese Company (Tokyo or Kyoto)- national sized company in Japan Salary : 3000 USD - 5000 USD Interested candidates, please email your CV to ruhi.arora@gmail.com Job Description > As a manager, own and manage team of Programmers > In direct consultation and discussion with Japanese client client is national sized client of japan > Responsible for managing atleast 5-10 ...
.

.

We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We are providing the excellent services between Employees and Employers.

.

CV Maker
OSP Engineer M/F  (1)

Engineering & Technical jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

Responsibilities - Assist Foreign experts in construction stage involving. - Managing site supervision team in respect of daily record, progress report, environmental management, safety control and testing on materials and workmanship through site & factory inspections. - Reasoning with the Employer, the contractor and stakeholders such as YCDC, MOC, Myanmar railway etc.
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

Machine Helper (Code-37870) M  (5)

Engineering & Technical jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The Recruiting is international company manufacturing packaging for the food and beverage sector which located in Hlaing Thar Yar Tsp. Responsibilities - Daily record the production data - Maintain clean and safe work environment - Perform regular checks on all the equipment and machinery - Organize necessary maintenance and repair of machinery - Work closely with Machine operators and Production supervisor - Perform delegated tasks by Machine Operators and Production supervisor - Perform related duties as required
Logo
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS