Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 50 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Hotel & Restaurant Jobs ရွိ Yangon (Rangoon)

Filter by:
  2497
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Housekeeping

Hotel & Restaurant Jobs

658 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• To perform daily assigned tasks • To clean and maintain all equipment daily. • To follow up a special cleaning schedule given by supervisor. • To have good knowledge of all hotel facilities, hours of operation, Restaurants, shops and function rooms. • Prepare/ Maintain housekeeping records • Can work with other staffs in peace and polite.
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Operation Manager (Putato)

Hotel & Restaurant Jobs

670 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• University Graduate,higher degree holder in hospitality management. • Be able to demonstrate an excellent working track record in hotel operations . • Excellent communication,Training,posses exceptional people skills. • Ability to delegate where required and drive excellence. • High energetic and motivate in a competitive environment. • Planning and organizing accommodation, catering and other hotel services. • Promoting and marketing the business. • Managing budgets and financial plans as well as controlling expenditur ...
.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Revenue Manager

Hotel & Restaurant Jobs

670 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• Oversee revenue management and distribution strategy of the hotel and manage day to day yield operations. • Daily pick-up analysis, strategy adjustments and reporting. • Perform competitive benchmark studies and follow market trends. • Create and maintain a 13 month rolling demand calendar. • Create and develop pricing strategies in conjunction with the individuality of each hotel. • Provide weekly dynamic forecast of expected results, variances and budget comparisons. • Manage and oversee strategy for all 3rd party distri ...
.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Front Office Manager

Hotel & Restaurant Jobs

682 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Good communication and interpersonal skills.
Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Hotel Operation Manager

Hotel & Restaurant Jobs

702 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• Strong Leadership skills, high Level of responsibility & accountability, have excellent communication & organizational skills, be motivated and professional in appearance and presentation. • Developing and implementing strategies that will ensure a positive experience that exceeds guest's expectations. • Conduct regular operations team meeting with all the HOD daily/ weekly to discuss routine operational matters, sales targets and action taken for service recovery, and also any staff issues,. • Ensure SOP implementation i ...
.

.

BaobaBed Group Profile Established in 2017 ,BaobaBed Hostel Group is a team of young Burmese travelers that grouped together to help travelers from all over the world in Myanmar. Situated in most of the Myanmar prime locations, BaobaBed Hostels offer travelers with comfortable, convenient, trendy and social stay in Myanmar. Currently operating in Yangon , Bagan- Nyaung U & Nyaung Shwe – Inle Lake. BaobaBed Hostel , Mandalay & My Place Hotel , Bagan will be open soon in winter of 2019. Stay tuned for many more properties (Yangon, Bagan, Hsipaw , Hpa-an , Ngwe Saung Beach, etc.) BaobaBed Hostel Chinatown , Yangon Opened in September 2017 Situated in Yangon Chinatown, BaobaBed Hostel Yangon offers convenient ,comfortable & trendy accommodation for world travelers in Myanmar. Yangon downtown/ China Town area is a great choice for travelers who are interested in street culture, city walks and street food and markets. The Yangon International Airport, 14 km from the accommodation. With café bar , restaurant & common area BaobaBed Hostel , Bagan @ Bagan May • Opened in June 2018 • Perfectly nested in the heart of Old Bagan and 15 minute e-bike to almost all the famous pagodas. • Nyaung U Airport and Bus Terminal are only 15 minutes drive form the property. • With very spacious & trendy bar , restaurant , common area and roof top swimming pool BaobaBed Hostel , Nyaung Shwe • Opened in December 2018 • Nyaung Shwe is the main access point for the marvelous Inle Lake of Myanmar. • Located at the northern end of the lake, the town was once the capital of an important Shan kingdom. • Heho Airport and Bus Terminal are 45 minutes drive form the property. • With café bar , restaurant, common area and roof top bathtub spa WH Hotel & Service Apartment - Thanlyin • Opened in Novermber 2014 • Situated in Thanlyin • WH Hotel is suitable for guests with a variety of needs, including business travelers, honeymooners, leisure and long stay. • WH Hotel will make you feel like home with its exceptional service, beautiful big trees, garden and waterfall. • The Yangon International Airport, 26 km from the accommodation. • With Swimming Pool , Gym & Spa , Tennis Court, bar & restaurant , Meeting Room BaobaBed Hostel Group Future Expansion Focusing on Myanmar’s Major Cities BaobaBed Hostel , Mandalay ( Opening Soon in Winter of 2019 ) My Place Hotel , Bagan( Opening Soon in Winter of 2019 )

.

CV Maker
728 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Prepare menus in collaboration with colleagues • Ensure adequacy of supplies at the cooking stations • Prepare ingredients that should be frequently available (vegetables, spices etc.) • Follow the guidance of the executive or sous chef and have input in new ways of presentation or dishes • Put effort in optimizing the cooking process with attention to speed and quality • Enforce strict health and hygiene standards • Help to maintain a climate of smooth and friendly c ...
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

728 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Identify and delegate responsibilities to supervisors and staff to ensure objectives are met and excellent service is consistently achieved • Effectively manage the restaurant in the absence of the Restaurant Manager • Manage operations with passion, integrity, and knowledge • Implement new company policies and procedures by developing plans and instructing staff • Provide direction to supervisors, and staff to achieve restaurant goals • Consistently review operations and staff to identify any problems, concerns, and opport ...
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

728 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

•Support the Chef de Partie or Sous Chef in the daily operation and work •Work according to the menu specifications by the Chef de Partie •Keep work area at all times in hygienic conditions according to the rules set by the hotel •Control food stock and food cost in his section •Prepare the daily mis-en-place and food production in different sections of the main kitchen or satellites •Follow the instructions and recommendations from the immediate superiors to complete the daily tasks •Ensure the highest standards and consist ...
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

728 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Control and direct the food preparation process and any other relative activities • Construct menus with new or existing culinary creations ensuring the variety and quality of the servings • Approve and “polish” dishes before they reach the customer • Plan orders of equipment or ingredients according to identified shortages • Arrange for repairs when necessary • Remedy any problems or defects • Be fully in charge of hiring, managing and training kitchen staff • ...
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, Yankinကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS