Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 198 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Logistics & Supply Chain Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

782 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Plan and organize day to day operations for Rail, Truck, Yard/ICD, Warehouse • Create and optimize SOPs for operation processes with zero accident • Managing all operation staff and daily labors for work assignment with zero accident • Closely work with customer service team for informing customers of the operation process • Promote safe work place • Perform other duties as assigned by management from time to time
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

Line Cook cum Store Keeper

Logistics & Supply Chain Jobs

782 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Receives and inspects all incoming materials and reconciles with purchase orders; processes and distributes documentation with purchase orders; reports, documents and tracks damages and discrepancies on orders received. • Maintains records of all deliveries. • Fills supply requisitions; assists buyer to order adequate merchandise and supplies; delivers orders to faculty and staff. • Receives, stores, tags and tracks surplus property; prepares property lists for items to be sold. • Receives and stores documents and co ...
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

Cost Controller

Logistics & Supply Chain Jobs

782 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

Competitive salary 1. JOB DESCRIPTION 1.1 Performs test checking on the receiving of goods at the outlets/warehouse to see that the procedures are followed correctly and performs random test counts in the Stores. 1.2 Prepares daily Flash Report of food and beverage costs. 1.3 Verifies outlet open item report to see that correct pricing has been applied, and takes necessary action in input the recurring items in the Point Of Sales (POS) system. 1.4 Randomly tests the inventory of outlets by reconciling the opening stock w ...
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

782 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Receives and inspects all incoming materials and reconciles with purchase orders; processes and distributes documentation with purchase orders; reports, documents and tracks damages and discrepancies on orders received. • Maintains records of all deliveries. • Fills supply requisitions; assists buyer to order adequate merchandise and supplies; delivers orders to faculty and staff. • Receives, stores, tags and tracks surplus property; prepares property lists for items to be sold. • Receives and stores documents and confidential f ...
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

Store Executive

Logistics & Supply Chain Jobs

782 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Media / Publishing

• စာရင်းဇယားများသေချာစီစစ်နိုင်ရမည်။
Our company has started the Media Advertising Service in April, 2012 after 2-years experience in Event Management. Since then, we extended our scope to supporting clients with quality items of Media, Promotion and Silk Screen Printing.

With the first-rate commitment and unwavering dedication in an effort to provide its clients, our company has efficiently held several prosperous events - exhibition, product promotions and product demonstration shows, commemorative festivals around the country, fashion shows, fund raising, etc.

City Global Mark was founded with the reference to Ministry of Trade, Company Register Office, Registration No. 1462/2010-2011 dated November 1, 2010 . City Global Mark's passion in planning and coordination of Event Organizing and Media Advertising Services leads to a well-known company in Myanmar.

We truly Believe to continue as one of the premier Event Management and Media Advertising Service companies in Myanmar.

CV Maker
Import Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

782 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Manage the Import/Export process and ensure compliance with local and foreign government laws and regulations • Expedite the flow of traffic to/from foreign destinations, including customs documentations and transportations • Oversee the completion of paperwork and monetary transactions associated with distribution in a timely manner • Negotiate with clients and handle issues with customs officials • Consultation to the principals and suppliers regarding insurances, duties and taxes • Liaise with principals and suppliers to r ...
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

Convenience Store Staff

Logistics & Supply Chain Jobs

783 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• ဆိုင္၏သန္ ့ရွင္းမႈကိုဂ႐ုစိုက္ရမည္။ • ေစ်းဝယ္သူမ်ားအား ေကာင္းမြန္ခ်ိဳသာစြာဆက္ဆံရမည္။ • ေငြေၾကးစာရင္းမ်ားမွန္ကန္စြာ စာရင္းသြင္းရမည္။ • Leader ၏လမ္းညြန္မႈအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ • ပစၥည္းမ်ား ...
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Logistic Executive

Logistics & Supply Chain Jobs

783 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Obtaining FDA(IR, IAC), Import License • Experience in working closely with freight forwarder, brokers and trucking companies • Provide consistent reports to logistics manager(Tracking, issues, delivery time, costs etc.)
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Warehouse Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

783 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Plan and set up the whole warehouse • Design and plan the warehouse layout to allocate stocks. • Set up SOP of the whole warehouse. • Experience in Inventory Management, Order replenishment, Stock movement checking, Receiving Process, Pick and Pack process. • Have Knowledge about using MHE (Material Handling Equipment). • Experience in Managing warehouse staffs. • Manage, administrate and create job task for warehouse staffs.
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS