Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 198 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Logistics & Supply Chain Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Junior Logistics Officer

Logistics & Supply Chain Jobs

787 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Documents preparation for related with Logistics • Documents keep and record • Shipping documents check, track and record • Communication with the customs clearance agent for documents hand over • Payment Invoice check and record • Payment preparation • Report preparation
.

.

Royal De Heus Group is an international organization with a leading position in the animal feed industry. De Heus was founded in 1911 and has its roots in the Netherlands. After more than a 100 years the company is still owned and managed by the De Heus family. Since its founding Royal De Heus has expanded from a regional feed company to a feed conglomerate with activities in more than 50 countries in Europe, Asia, Middle East, Africa and Latin America. Due to the rapid growth outside the Netherlands the De Heus Group is a global top-15 feed supplier. De Heus is in the process of establishing their first production facility in Myanmar. Prior to the grand opening we will already be in need of talented and ambitious people to join our company. If you think you are the right person to join our team, do not hesitate to apply and we would be happy to meet you soon in our office in Yangon!

.

Ware House Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

787 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Checking stocks receive GRN, sale return and branches return. • Receiving container unloading. • Supervise to outside labours and warehouse assistants when the container unloading. • Supervise the 100% open check GRN shortage, damage and cover damage. • GRN entry. • Supervise to place the stocks respective area. • Supervise to warehouse assistants for stocks taking, bin-card entry and balance check. • Checking expire date and quantity daily issue DO, Branches transfer and dealers. • Checking ground stocks balance, Bi ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Procurement & Logistics Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

788 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
Value Chain Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

788 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Market information collection to analyze supply and demand of broilers with an initial focus on • Yangon area • Based on market analysis, setting buying and selling price strategy • Aligning live broiler production planning at farm level with final end-customer demand (i.e. slaughterhouse/wholesale) • Control the specifications of the live broilers (size, weight, quality, health) in line with buyers’ demand • Develop Tracking and Tracing system together with ICT Manager Myanmar with support of De Heus Asia and/or Global ...
.

.

Royal De Heus Group is an international organization with a leading position in the animal feed industry. De Heus was founded in 1911 and has its roots in the Netherlands. After more than a 100 years the company is still owned and managed by the De Heus family. Since its founding Royal De Heus has expanded from a regional feed company to a feed conglomerate with activities in more than 50 countries in Europe, Asia, Middle East, Africa and Latin America. Due to the rapid growth outside the Netherlands the De Heus Group is a global top-15 feed supplier. De Heus is in the process of establishing their first production facility in Myanmar. Prior to the grand opening we will already be in need of talented and ambitious people to join our company. If you think you are the right person to join our team, do not hesitate to apply and we would be happy to meet you soon in our office in Yangon!

.

Supply Chain Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

789 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Chemicals / Petrochemicals

• Review or update supply chain practices in accordance with new or changing environmental policies, standards, regulations, or laws. • Select transportation routes to maximize economy by combining shipments or consolidating warehousing and distribution. • Diagram supply chain models to help facilitate discussions with customers. • Develop material costs forecasts or standard cost lists. • Assess appropriate material handling equipment needs and staffing levels to load, unload, move, or store materials. • Appraise vendor manufa ...
.

.

Company vision and mission OUR VISION To be the one of the top performing and an inspiration of Myanmar., by way of execution in delivering optimal results for partners, employees and customers. OUR MISSION Performance base, by way of execution in delivering optimal results for partners, employees and customers. What we do Win Brothers Group of Co., Ltd is one of the most dynamic conglomerates in Myanmar. The company was established in 1990 by Win family in Mandalay. Win Brothers Group integrated operations have diversified into strategic sectors such as Alcoholic Beverages Products, Industrial Gas, Agriculture, Sugar, Building Material, Mining and FMCG Retailing and Distribution. Our approach for sustainability is delivered by our commitment to implement the appropriate policies, practices, products, and programs towards optimum success. Having more than twenty years business experience in Myanmar’s economic landscape, the company is well positioned to lead the continued growth of Myanmar. Our workplace and culture OUR CORE VALUE Trust: Holding ourselves accountable for customers, employees and partners Integrity: We act with high integrity, enthusiasm and resolve. Excellence: Result driven and the ability to adapt, improve and met the expectation of customers, employees and partners

.

CV Maker
792 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Ensure the data entry in Bin Card, Ledger and Computer System. • Prepare issue products and complete order for Production and Distributors. • Must need to Communicate quality related information to relevant organization. • Have to report to Head of Department. • Participate in development of product specification.
Rohto-Mentholatum Co., Ltd. ကို Japan နိုင္ငံ Osaka ျမိဳ့တြင္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္နံပါတ္(၂)ေဆးႏွင့္အလွကုန္ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္နံပါတ္(၁) OTC မ်က္စဥ္းေဆးႏွင့္ အျခားေသာေဆးႏွင့္ ေဆးအလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လွ်က္ရွိပါသည္။ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅၀)ေက်ာ္တြင္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ "V-Rohto" မ်က္စဥ္းေဆးကို ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၈ မွ စတင္ျပီး “ACNES” ၊ “OXY” ၊ “Sunplay” ၊ “LipIce” ၊ “Happy Event” ၊ “Lip On Lip” ၊ “Selsun” ၊ “Remos IB & IR” ၊ “Scar-Z” စသည့္ Products မ်ားကို ယေန႔ထိတိုင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ Rohto-Mentholatum(Myanmar) Co.,Ltd Head Officeကို ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ယုဇနတာဝါ၊ အခန္းအမွတ္ (၅၀၅) ၅လႊာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး မႏၱေလးတိုင္း၊ ၃၂-၃၃ လမ္း ၇၇-၇၈ လမ္းၾကား၊ Great Wall Shopping Center ၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ 16 fc တြင္ ရံုးခြဲအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ Rohto Beauty and Spa ကိုလည္း အမွတ္ ၁၇၃၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ ေအာက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး(သီးသန္႔) ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ရရွိႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ႔မ်ားမွာ - Massage, Skin Care, Hair Treatment, Body Treatment, Waxing, Nail Art and Manicure or Pedicure မ်ားကို ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသားအေရ တင္းရင္း ႏုပ်ိဳေစရန္ အာမခံျဖင့္ ေရခဲေပါင္းတင္ သန္႔စင္ေပးေနပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co., Ltd. အမည္ျဖင္မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရံုကို စတင္ လည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕စက္ရံုဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ေဈးႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားထံသို႕ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Rohto-Mentholatum Co., Ltd. ကို Japan နိုင္ငံ Osaka ျမိဳ့တြင္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္နံပါတ္(၂)ေဆးႏွင့္အလွကုန္ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္နံပါတ္(၁) OTC မ်က္စဥ္းေဆးႏွင့္ အျခားေသာေဆးႏွင့္ ေဆးအလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လွ်က္ရွိပါသည္။ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅၀)ေက်ာ္တြင္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ "V-Rohto" မ်က္စဥ္းေဆးကို ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၈ မွ စတင္ျပီး “ACNES” ၊ “OXY” ၊ “Sunplay” ၊ “LipIce” ၊ “Happy Event” ၊ “Lip On Lip” ၊ “Selsun” ၊ “Remos IB & IR” ၊ “Scar-Z” စသည့္ Products မ်ားကို ယေန႔ထိတိုင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ Rohto-Mentholatum(Myanmar) Co.,Ltd Head Officeကို ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ယုဇနတာဝါ၊ အခန္းအမွတ္ (၅၀၅) ၅လႊာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး မႏၱေလးတိုင္း၊ ၃၂-၃၃ လမ္း ၇၇-၇၈ လမ္းၾကား၊ Great Wall Shopping Center ၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ 16 fc တြင္ ရံုးခြဲအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ Rohto Beauty and Spa ကိုလည္း အမွတ္ ၁၇၃၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ ေအာက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး(သီးသန္႔) ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ရရွိႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ႔မ်ားမွာ - Massage, Skin Care, Hair Treatment, Body Treatment, Waxing, Nail Art and Manicure or Pedicure မ်ားကို ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသားအေရ တင္းရင္း ႏုပ်ိဳေစရန္ အာမခံျဖင့္ ေရခဲေပါင္းတင္ သန္႔စင္ေပးေနပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co., Ltd. အမည္ျဖင္မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရံုကို စတင္ လည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕စက္ရံုဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ေဈးႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားထံသို႕ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Rohto-Mentholatum Co., Ltd. ကို Japan နိုင္ငံ Osaka ျမိဳ့တြင္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္နံပါတ္(၂)ေဆးႏွင့္အလွကုန္ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္နံပါတ္(၁) OTC မ်က္စဥ္းေဆးႏွင့္ အျခားေသာေဆးႏွင့္ ေဆးအလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လွ်က္ရွိပါသည္။ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅၀)ေက်ာ္တြင္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ "V-Rohto" မ်က္စဥ္းေဆးကို ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၈ မွ စတင္ျပီး “ACNES” ၊ “OXY” ၊ “Sunplay” ၊ “LipIce” ၊ “Happy Event” ၊ “Lip On Lip” ၊ “Selsun” ၊ “Remos IB & IR” ၊ “Scar-Z” စသည့္ Products မ်ားကို ယေန႔ထိတိုင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ Rohto-Mentholatum(Myanmar) Co.,Ltd Head Officeကို ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ယုဇနတာဝါ၊ အခန္းအမွတ္ (၅၀၅) ၅လႊာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး မႏၱေလးတိုင္း၊ ၃၂-၃၃ လမ္း ၇၇-၇၈ လမ္းၾကား၊ Great Wall Shopping Center ၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ 16 fc တြင္ ရံုးခြဲအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ Rohto Beauty and Spa ကိုလည္း အမွတ္ ၁၇၃၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ ေအာက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး(သီးသန္႔) ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ရရွိႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ႔မ်ားမွာ - Massage, Skin Care, Hair Treatment, Body Treatment, Waxing, Nail Art and Manicure or Pedicure မ်ားကို ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသားအေရ တင္းရင္း ႏုပ်ိဳေစရန္ အာမခံျဖင့္ ေရခဲေပါင္းတင္ သန္႔စင္ေပးေနပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co., Ltd. အမည္ျဖင္မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရံုကို စတင္ လည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕စက္ရံုဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ေဈးႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားထံသို႕ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Rohto-Mentholatum Co., Ltd. ကို Japan နိုင္ငံ Osaka ျမိဳ့တြင္ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္နံပါတ္(၂)ေဆးႏွင့္အလွကုန္ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္နံပါတ္(၁) OTC မ်က္စဥ္းေဆးႏွင့္ အျခားေသာေဆးႏွင့္ ေဆးအလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လွ်က္ရွိပါသည္။ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၅၀)ေက်ာ္တြင္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ "V-Rohto" မ်က္စဥ္းေဆးကို ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၈ မွ စတင္ျပီး “ACNES” ၊ “OXY” ၊ “Sunplay” ၊ “LipIce” ၊ “Happy Event” ၊ “Lip On Lip” ၊ “Selsun” ၊ “Remos IB & IR” ၊ “Scar-Z” စသည့္ Products မ်ားကို ယေန႔ထိတိုင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ Rohto-Mentholatum(Myanmar) Co.,Ltd Head Officeကို ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ယုဇနတာဝါ၊ အခန္းအမွတ္ (၅၀၅) ၅လႊာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး မႏၱေလးတိုင္း၊ ၃၂-၃၃ လမ္း ၇၇-၇၈ လမ္းၾကား၊ Great Wall Shopping Center ၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ 16 fc တြင္ ရံုးခြဲအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ Rohto Beauty and Spa ကိုလည္း အမွတ္ ၁၇၃၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ ေအာက္ပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး(သီးသန္႔) ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ရရွိႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ႔မ်ားမွာ - Massage, Skin Care, Hair Treatment, Body Treatment, Waxing, Nail Art and Manicure or Pedicure မ်ားကို ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာစြာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသားအေရ တင္းရင္း ႏုပ်ိဳေစရန္ အာမခံျဖင့္ ေရခဲေပါင္းတင္ သန္႔စင္ေပးေနပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co., Ltd. အမည္ျဖင္မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္တြင္ စက္ရံုကို စတင္ လည္ပတ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕စက္ရံုဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ေဈးႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားထံသို႕ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Site Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

794 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Store ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိရမည္။ • ပစၥည္းအ၀င္အထြက္စာရင္း၊ ဇယားမ်ားအား တိက်မွန္ကန္စြာျပဳစုထိန္းသိမ္းနိုင္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • သန္လ်င္သီလ၀ါ Site တြင္ေနထိုင္နိုင္ ...
OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Fleet Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

795 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Coordinate, administer and monitor the maintenance, repair and replacement of parts in Vehicles. • Ensure preventative maintenance programs are carried out as per schedule and monitor post repair performance. • Supervise and if necessary undertake the timely repair and servicing of damaged vehicles in order to minimize downtime. • Planning the trucks in advance according to the Booking Plan/orders sent by CS team. • Use fleet GPS Tracking management (G Track) to track and monitor the various aspects of fleet and driver operation ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Site Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

804 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Plans and performs work that involves ordering, receiving, inspecting, returning, unloading, shelving, packing, labeling, pricing, delivering, and maintaining a perpetual inventory of forms, office supplies, and various types of equipment. • Rotates stock and arranges for disposal of surpluses. • Keeps records to maintain inventory control, cost containment and to assure proper stock levels • Coordinates freight handling, equipment moving and minor repairs • Oversees mail handling and courier service • Operates simple office ...


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS