Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 789 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Sales & Marketing Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3318
  916
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  13
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  444
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  85
  15
  3
  38
  133
  77
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  261
  41
  17
  24
  210
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  789
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Service Sale Executive

Sales & Marketing Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

• Maintain up to date sales pipeline in order to achieve the sales volume, month to month new customer acquisition targets and customer coverage targets (visits to existing customers) • Market Visit as per the sales plan the instructions of the Management and report to Line Manager. • Working with Line Manager for setting up the sales target for service team • Sell Services by negotiating the terms of agreement and closing sales with recommending solutions and establishing contact and relationships. • Collect market information ...
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

National Sales Manager M/F (2)

Sales & Marketing Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , 1 - 1 Ks, Distribution / Logistic

Develop and implement effective sales strategies Lead nationwide sales team members to consistently achieve sales targets, while maintaining selling expenses within approved budgets Develops, utilizes and maintains an action-orientated information system for effective control and direction of sales activities that include the proper execution of marketing and sales programs Establish and cultivate productive and professional working relationships with key personnel in assigned customer accounts Negotiate and close agreements with large cust ...
M9 Public Co., Ltd.’s 21st Century Vision is ‘’To be the best distributor for promoting customer living standards by offering high quality and modern products, together with great customer service, and the commitment to building the knowledge of all staff.’’

Previously, our company focus mainly on Mobile Phones and Consumer Electronics, importing, retailing and distribution spread out through the whole country.

M9 Public Co., Ltd. was established with the great purpose in 2012, started with the great partners who share the same passion in Electronics and Mobile industry, across the whole country.

Distribution

Sales Manager (DIA)

Sales & Marketing Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• Engage and build relationships with potential DIA customer • Arrange for the site survey (such as Pre-survey for uplink fiber (internet)) • Able to perform the role of project lead for customer's requirement solution • Undertake projects on new or existing network implementation and enhancement • Negotiate with customer and prepare to get internal/external management approval for project • Collaboration to get support from respective network device, rack, network accessories, cabling accessories etc., • Prepare necessary d ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , 400 000 - 500 000 , Food & Beverages / Catering

• Supporting the Marketing team in the conception and creation of projects • Planning, Developing and Executing the annual Marketing plans • Creating Marketing content and artworks using Photoshop, Illustrator or other tools • Working closely with the Sales teams in the realization of Promotional activities • Participation in team meetings and brainstorming on larger projects • Updating and working with financial and statistical information (MS Excel) • Meeting deadlines, setting priorities and deliver reliable results
Annam Group is continuously sourcing premium, high quality, delicious food products from around the world for distribution throughout all of Indochina, and we pride ourselves on being the go-to source for any globally respected brands.

Annual KPI Benefit

The Annam Group is an Importer, marketer and distributor of high quality brands of FMCGs in Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar. Brands are our passion and we represent Principals from all countries on an exclusive basis from the import, customs, warehousing, marketing and advertising, market positioning to the end delivery to all retails channels

Senior Sales Executives

Sales & Marketing Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Manage weekly order processing and cooperation with inventory time for right time delivery • Analysis product distribution for expending coverage • Keep in touch with CMHL shelf line staff for better planogram, sales by FIFO and product replenishment • Reaching monthly sales target as per MFR • Listing new products which Annam target for CMHL during 2017 • Cooperate action for MSR report to operation director • Prepare monthly brand by brand marketing plan in cooperation with marketing team for marketing implementation ...
Annam Group is continuously sourcing premium, high quality, delicious food products from around the world for distribution throughout all of Indochina, and we pride ourselves on being the go-to source for any globally respected brands.

Annual KPI Benefit

The Annam Group is an Importer, marketer and distributor of high quality brands of FMCGs in Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar. Brands are our passion and we represent Principals from all countries on an exclusive basis from the import, customs, warehousing, marketing and advertising, market positioning to the end delivery to all retails channels

CV Maker
Sale

Sales & Marketing Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ • စကားပြောသွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။
Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stakeholders) with dignity, respect, and be honest. - We will make sure to provide all who work with us a pleasant and safe work place with friendly atmosphere, rewarding system, necessary support and empathy.

.

Polymer Co., Ltd was established in November, 1991 and one of the leading developer and distributor in polyurethane foam (PU), spring mattresses, foam mattresses, molded foams and sofa settees which are made locally.

.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• ေရေမႊး၊အလွကုန္၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း တြင္ အေရာင္း တာ၀န္ယူရမည္။ • စံရိပ္ၿငိမ္ဂမုန္းပြင့္ ႏွင့္ ျပည္လမ္းေတာ္၀င္စင္တာတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancing the good quality of life of the people in Myanmar.

Authorized distributing Brand 1.Palmer’s brand, Made in USA 2.Borges brand, Made in Spain 3.Starke brand, Made in Pakistan 4.Parisvally brand, Made in UAE 5.Dorall Collection, Made in UAE 6.Nocilla brand, Made in Spain Branch Office 1.Office in Mandalay Shop 1.Blue Ribbon in Mingalar Market (Wholesale+Retail) 2.Perfume City in Tawin Centre (Retail) 3.Perfume City in Adin Street (Retail) 4.Perfume City in Gamone Pwint (Hledan) (Retail) 5.Perfume City in Mandalay (Retail)

Establish Wholesales Channel in Minglarmarket, and Incorporated with Twin Brothers Company in 1991. Started as an import & distribution of Pharmaceutical and Cosmetic Products. Diversified to Perfume and Cosmetic products of focusing on the area of nationwide products. Distributed from Major Wholesales life. Expanded business to include FMCG products: Personal Care, Skin Care, Food Supplement, Households in 2001. Incorporated a sister company ‘Shine Khant. Co, Ltd.’ to support our rapidly growing business. Started new Head Office room and warehouses for better services and efficiency with all brands and products managed under one roof in Yangon in 2010. Appointed by the following brand as Authorized distributor in Myanmar.

Product Lines Branded, Prestige & Mass Perfumes, Personal Care, Cosmetics, Skin Care, Juice, Olive Oil, Sunflower Oil. Above all various items are imported and selling them all over Myanmar in retail and Wholesale too. Our Blue Ribbon Company established on 2011 with 45 staffs.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• ေရေမႊး၊အလွကုန္၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း တြင္ အေရာင္း တာ၀န္ယူရမည္။
Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancing the good quality of life of the people in Myanmar.

Authorized distributing Brand 1.Palmer’s brand, Made in USA 2.Borges brand, Made in Spain 3.Starke brand, Made in Pakistan 4.Parisvally brand, Made in UAE 5.Dorall Collection, Made in UAE 6.Nocilla brand, Made in Spain Branch Office 1.Office in Mandalay Shop 1.Blue Ribbon in Mingalar Market (Wholesale+Retail) 2.Perfume City in Tawin Centre (Retail) 3.Perfume City in Adin Street (Retail) 4.Perfume City in Gamone Pwint (Hledan) (Retail) 5.Perfume City in Mandalay (Retail)

Establish Wholesales Channel in Minglarmarket, and Incorporated with Twin Brothers Company in 1991. Started as an import & distribution of Pharmaceutical and Cosmetic Products. Diversified to Perfume and Cosmetic products of focusing on the area of nationwide products. Distributed from Major Wholesales life. Expanded business to include FMCG products: Personal Care, Skin Care, Food Supplement, Households in 2001. Incorporated a sister company ‘Shine Khant. Co, Ltd.’ to support our rapidly growing business. Started new Head Office room and warehouses for better services and efficiency with all brands and products managed under one roof in Yangon in 2010. Appointed by the following brand as Authorized distributor in Myanmar.

Product Lines Branded, Prestige & Mass Perfumes, Personal Care, Cosmetics, Skin Care, Juice, Olive Oil, Sunflower Oil. Above all various items are imported and selling them all over Myanmar in retail and Wholesale too. Our Blue Ribbon Company established on 2011 with 45 staffs.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Job Description -ေရေမႊး၊အလွကုန္၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း တြင္ အေရာင္း တာ၀န္ယူရမည္။
Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancing the good quality of life of the people in Myanmar.

Authorized distributing Brand 1.Palmer’s brand, Made in USA 2.Borges brand, Made in Spain 3.Starke brand, Made in Pakistan 4.Parisvally brand, Made in UAE 5.Dorall Collection, Made in UAE 6.Nocilla brand, Made in Spain Branch Office 1.Office in Mandalay Shop 1.Blue Ribbon in Mingalar Market (Wholesale+Retail) 2.Perfume City in Tawin Centre (Retail) 3.Perfume City in Adin Street (Retail) 4.Perfume City in Gamone Pwint (Hledan) (Retail) 5.Perfume City in Mandalay (Retail)

Establish Wholesales Channel in Minglarmarket, and Incorporated with Twin Brothers Company in 1991. Started as an import & distribution of Pharmaceutical and Cosmetic Products. Diversified to Perfume and Cosmetic products of focusing on the area of nationwide products. Distributed from Major Wholesales life. Expanded business to include FMCG products: Personal Care, Skin Care, Food Supplement, Households in 2001. Incorporated a sister company ‘Shine Khant. Co, Ltd.’ to support our rapidly growing business. Started new Head Office room and warehouses for better services and efficiency with all brands and products managed under one roof in Yangon in 2010. Appointed by the following brand as Authorized distributor in Myanmar.

Product Lines Branded, Prestige & Mass Perfumes, Personal Care, Cosmetics, Skin Care, Juice, Olive Oil, Sunflower Oil. Above all various items are imported and selling them all over Myanmar in retail and Wholesale too. Our Blue Ribbon Company established on 2011 with 45 staffs.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS