Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 20 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Sales & Marketing Jobs ရွိ Mandalay City

Filter by:
  3318
  898
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  441
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  86
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  211
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  254
  41
  17
  24
  209
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Senior Sales (5BB)

Sales & Marketing Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Good Communication skill
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.

Sales Development Representative

Sales & Marketing Jobs

151 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Strong communication, interpersonal, teamwork, and customer service skills. • Good time management and analytical skills. • Good telephone etiquette and computer literacy skills.
.

First Top always believes that the biggest asset is the capability of our workforce, therefore we are looking forward to join our team with dynamic people who can face the challenging and rewarding career.

Founded in 1993, First Top Company Limited started as trading and Manufacturing of Agricultural products and Household products.Its main businesses are exporting of Pulses and Beans, Peanuts and Sesame related products, Laundry soap, Detergent powder and its related products. The company has grown larger and it has diversified into Palm Oil Trading and Plastic Resin Trading.Since the market opened up in 2010, First Top also transformed to adapt the new challenges by diversified into other businesses such as Property and Development, Manufacturing and exporting of Plastic related products, Processed and packed Agricultural products and Consumer products.

.

Sales Executive (Pyawbwe)

Sales & Marketing Jobs

186 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္ၿပီး လူမႈ႔ဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
.

.

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံအနွံ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ Company ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

.

Sales Promoter

Sales & Marketing Jobs

256 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• သတ်မှတ်ထားသော အရောင်း Target ပြည့်မှီအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • စျေးကွက်အခြေအနေများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးသက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်ရမည်။ • Customer များကိုကြိုဆိ ...
We use various channels to distribute our products depending on market size, income and buying trend. Our company has reputation for not only providing the best products but also having a great customer service in the price and incentive driven lubricant market. MJL & AKT Petroleum Company has a leadership team comprised of managing director, U Pye Sone, an University of California, San Diego graduated electrical engineer and the executive director, Daw Yi Mon Aye, a California Polytechnic State University, San Luis Obispo graduated architect. U Pye Sone and Daw Yi Mon Aye had worked several years in the U.S before coming back to Myanmar to expand family businesses.

As Mobil 1 lubricants are the highest OEM recommended oil and one of the top factory filled engine oil, it is very successful to promote and advertise Mobil 1 brand here in a very shop period of time. Our expansion into various countries around Myanmar is the evidence of our success.

MJL & AKT Petroleum Company Limited is proud to be the only authorized distributor of Mobil and Mobil 1, “The World’s Leading Synthetic Motor Oil Brand” Our products are available at many lubricant Stores throughout the country. We have over 250 retails, workshops and wholesalers in Yangon City and well over 597 outlets the country. We are rapidly expanding in our focus sectors.

We are located at 4A, May Kha Road, Mayangone Township Yangon and our main warehouse is located in Shwe Pyi Thar Industrial zone (3). We have a spacious satellite office and warehouse in Mandalay for our distribution network in upper Myanmar. We distribute a whole range of Mobil lubricants throughout Myanmar. We have a team of 21 people with 10 trucks and cars to support our customers. To build a long lasting business, we understand that our asset is our people and training our employee is the main priority for our management team.

Sales Executive (Mandalay Region)

Sales & Marketing Jobs

263 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• မိမိ၏ Sales Performance အားတိုက္ရိုက္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။ • အေရာင္းကားမ်ား အခ်ိန္မွီထြက္ခြာျခင္း ႏွင့္ အေရာင္းမ်ားအခ်ိန္မွန္စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ • ကုန္ပစၥည္းမ်ားခြဲေဝမႈ ႏွင့္ အေႂကြးမ်ားေကာက္ခံရရွိ ...
.

.

CV Maker
Assistant Sale Supervisor

Sales & Marketing Jobs

264 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Meet with customers to provide product presentation . • Build customer service relationship and keep the long-term relationship with customers • Analysis of current market conditions and competitor information • Monitor, Review and Report on daily operation sales Team.
The Company Distribute Global Branded Products Including Panasonic(Dry Cell, Car Battery ,Lighting ,Solar Lantern),IRC Tire ,Pilot Stationary ,Johnson & Johnson , SC Johnson( Mr. Muscle, Glade, Bay Gon).Our Vision is to be the Best & Effective Distribution Company in Myanmar, To Bridge Between World Class Manufacturer and Consumers.

Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd.

Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd is one of top ten Distribution Company in Myanmar Since 1996,with 11 branches and many Key Dealers in all Division and regions of Myanmar.

270 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Good knowledge about Trucks'/Vehicles products
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

271 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ကားအေရာင္းပိုင္းကို စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ကားအေရာင္းပိုင္း အေတြ႕အၾကဳံ ရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

Sales Drive

Sales & Marketing Jobs

271 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ကားအေရာင္းပိုင္းကို စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ကားအေရာင္းပိုင္း အေတြ႕အၾကဳံ ရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

Find a job in Mandalay
Employment trends in Mandalay

Mandalay is the second-largest city and the last royal capital of Burma. Located 716 km (445 mi) north of Yangon on the east bank of the Irrawaddy River, the city had a population of 1,225,553 (2014 census).

Mandalay is the economic hub of Upper Burma and considered the centre of Burmese culture. A continuing influx of Chinese immigrants, mostly from Yunnan, in the past twenty years, has reshaped the city's ethnic makeup and increased commerce with China. Despite Naypyidaw's recent rise, Mandalay remains Upper Burma's main commercial, educational and health center.

Mandalay is the major trading and communications center for northern and central Burma. Much of Burmese external trade to China and India goes through Mandalay.

Among the leading traditional industries are silk weaving, tapestry, jade cutting and polishing, stone and wood carving, making marble and bronze Buddha images, temple ornaments and paraphernalia, the working of gold leaves and of silver, the manufacture of matches, brewing and distilling. Looking further out to the Mandalay region, agriculture is the primary economy for locals. Mandalay has the best educational facilities and institutions, after Yangon, in Burma where state spending on education is among the lowest in the world. Students in poor districts routinely drop out in middle school as schools have to rely on forced "donations" and various fees from parents for nearly everything – school maintenance to teachers' salaries

Useful information about Mandalay

Hot, busy and not immediately beautiful, Mandalay is primarily used by travellers as a transport and day-trip hub. But even amid the central grid of lacklustre concrete block ordinariness lurk many pagodas, striking churches, Indian temples and notable mosques. West of centre towards the fascinating Ayeyarwady (Irrawaddy) riverside, shadier backstreets link countless little-visited monasteries. And there's plenty of fascination to be found delving into a range of craft workshops and arts performances.Like most former (and present) capitals of Burma, Mandalay was founded on the wishes of the ruler of the day. On 13 February 1857, King Mindon founded a new royal capital at the foot of Mandalay Hill.
Mandalay International Airport is one of the largest and most modern airports in Burma Today, Mandalay lies at the end of the Lashio Road and it is, by Burmese standards, relatively prosperous as a centre for trade with China and as a centre for the growing trade with India. It has wide lanes filled with bicycles and motorcycles and is known for its cultural diversity. Half of Burma's monks reside in Mandalay and the surrounding areas).

What job are in Mandalay?

The city is a hot tourist destination so job opportunities in Mandalay will arise dramatically around hotel and tourism industries.So go and search a new vacancies being added daily to Jobless.com.mm. New development have risen the demand for people with experience working in telecommunication, construction and production. If you’re a skilled worker and are qualified, Mandalay might have something to offer you, especially if you’re specialty is in Engineering, Finance or even IT these days.  Many careers don’t require to hold University degrees.
If you’re looking for a job in Mandalay, you should consider Jopbless.com.mm as your bridge to better life and future which can intermediate you all job opportunities in Mandalay.See what opportunities are available to you here.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS