Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 24 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Project Management Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Qualification At least 7 years’ experience in System Development and at least 3 year experienceof project management System Development Experience in Java Projects (Spring MVC or Struts, jQuery, JavaScript, HTML/CSS, JSP, SQL, etc.) Project Management Experience oftasks scheduling, quality control, progressand issues management. Project planning, reporting, problem solving and communication skill. Can manage resource of 20-30members ( Medium sized or multiple small projects) Good command ofEngli ...
Logo
IT Manager M/F  (1)

Project Management Jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 1 500 $, Recruitment / Employment Agency

- Manage each step of project and make progress report. - Maintaining project timeframes, budgeting estimates and status reports. - Develop and deliver proposals to customers. - Ensure customer satisfaction through post-project debrief with client.
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

Project Head (Second-Hand Market)

Project Management Jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile

• Develop new strategic alliances with technology and business model Develop and monitor campaign budgets. • Build and maintain long-term strategic partnerships second-hand products suppliers including High-end brands, users and celebrities • Makes high level marketing presentations to High-end brands and celebrities. • Build customer relations activities to promote program awareness and customer satisfaction. • Work closely with a cross functional team to define requirements and design features with the goal of securing product m ...
.

.

Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

.

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိုင္ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Paragon Construction တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.

Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon. Our current businesses include Best Western Green Hill Hotel, Best Western Chinatown Hotel, Grand Palace Hotel and upcoming Service Residence in Shwe Taung Kyar.

.

Project Manager

Project Management Jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Advertising / Public Relations

There is a need for an experienced manager or researcher who has minimum three year working experience in private and public sector. He/She can work closely with Research Director/Research Manager, Business Insight of Research Division. The Business Insight Project Manager, will manage business and industrial projects. He/She will maintain and build client relationships and provide hands-on leadership to junior team members. He/She can work closely with MMRD Chairman for research related projects/support for UMFCCI and business associations as ...
What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Services. As the country opens up, a key issue for both foreign and local organizations is the lack of readily-available and reliable data. Since 1992, our teams have accumulated a wealth of knowledge and data on Myanmar through thousands of interviews, focus groups or surveys across all major industries and communities. MMRD has unrivaled capabilities when it comes to data collection, processing and analysis in order to provide our clients with unique insights on Myanmar business and social environment.

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Who we are: At MMRD we are proud to support Myanmar business since 1992. We strive to be the best information provider and enable local SMEs, global businesses, and social organizations in Myanmar.

CV Maker
Digital Project Manager

Project Management Jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Advertising / Public Relations

• Proven working experience in web programming • Familiarity with PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap, Web Services, Joomla Framework • Preferable for Symphony, Twig, Doctrine Framework and search engine technology. • Aggressive problem diagnosis and creative problem solving skills • Stat Active and learn into emerging technologies/industry trends and apply them into website development • Good communication skills and relevant management experience • A solid understanding of how web applicants work including securi ...
What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Services. As the country opens up, a key issue for both foreign and local organizations is the lack of readily-available and reliable data. Since 1992, our teams have accumulated a wealth of knowledge and data on Myanmar through thousands of interviews, focus groups or surveys across all major industries and communities. MMRD has unrivaled capabilities when it comes to data collection, processing and analysis in order to provide our clients with unique insights on Myanmar business and social environment.

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Who we are: At MMRD we are proud to support Myanmar business since 1992. We strive to be the best information provider and enable local SMEs, global businesses, and social organizations in Myanmar.

TIP
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

Major Functions: The Wildlife Crime Global Policy Coordinator will support the WWF network and partners with regard to policy and advocacy concerning the illegal wildlife trade (IWT), with particular emphasis on human rights in the context of IWT. He/She will work closely with the head of the WWF Wildlife Crime Initiative and with WWF’s Wildlife Practice Policy Manager, as well as with other WWF strategies, staff and institutional partners IUCN and TRAFFIC. Critical components of the position are to facilitate IWT policy, to distil and ...
To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by: conserving the world's biological diversity; ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable; and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.

With three of the most pristine large rivers and some of the most extensive intact forest in the region, Myanmar is one of the most biologically diverse and ecologically productive nations on Earth. Living resources vital to human wellbeing – forests, fisheries, freshwater systems, fertile soils, coastal and marine ecosystems – the country’s natural capital, are the foundation of Myanmar’s long-term sustainable economic development. Myanmar has witnessed its neighbours over-exploit their natural capital, creating precariously fragmented ecosystems unable to support sustainable economic growth over the medium and long term. But as Myanmar opens up politically and economically, it’s feeling many of the same pressures faced by the rest of the Greater Mekong, from deforestation to illegal wildlife trade. WWF IN MYANMAR The government and civil society organizations of Myanmar are now seeking partnerships and state-of-the-art guidance on how to best manage their natural capital, preserving the country’s globally important biodiversity for the near and long-term health and prosperity of the women and men of this vast and diverse nation. WWF’s aim is to support Myanmar’s development ambitions with a focus on spatial planning and biodiversity conservation in parallel with ecosystem services protection and sustainable livelihoods.

Our aim is to support Myanmar’s development ambitions with a focus on spatial planning, biodiversity conservation, ecosystem services, and livelihoods.

World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)

Project Manage M/F  (2)

Project Management Jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 1 400 000 - 1 600 000 Ks, Recruitment / Employment Agency

Requirements - Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology or related field - 6+ years' experience as an IT professional - 2+ years' experience in an IT department - ln-depth knowledge of IT base project management -Excellent written and verbal communication skills in both Japanese and English - Able to clearly communicate technical concepts to both technical and non-technical concepts - Transpotation allowance - IT skills allowance - Language (Japanese/English Allowance) Location - MICT Park Please send your ...
.

.

We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We are providing the excellent services between Employees and Employers.

.

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 3 000 - 5 500 $, Recruitment / Employment Agency

3 - 5 years experience in any gaming or entertainment contents management role · Ability to communicate thoroughly to internal staff and external partners · Good understanding of Myanmar gaming/entertainment industry ·Experience of any marketing activities online/offline and social media management are plus · Advanced skill in MS Excel, and Powerpoint Job Responsibilities ·Maximize direct carrier billing sales and related data pack sales by initiating activities using 3rd party mobile gaming app Manage multiple projects in para ...
.

.

We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We are providing the excellent services between Employees and Employers.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS