Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 90 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Financial Management Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3316
  930
  292
  88
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  445
  367
  21
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  30
  133
  76
  100
  38
  398
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  75
  168
  29
  254
  41
  17
  26
  212
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  97
  35
  7
  16
  165
  790
  26
  13
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  25
  52
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Finance Manager

Financial Management Jobs

330 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Manage and control the day-to-day financial operations such as payroll, invoicing, expenses, debt collection, purchase control and payment, and other transactions • Manage the Annual Tax clearance • Review financial data and prepare monthly and annual reports • Collect, interpret and review financial information • Produce financial reports on time related to budgets, account payables, account receivables, expenses etc. • Prepare the monthly, quarterly financial statements on time and report directly to Management • Develop ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

Finance Manager

Financial Management Jobs

333 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

• Managing all financial and accounting operations including GL, A/R, A/P, Cost Accounting, Inventory Accounting and Taxation. • Responsible for month end report by reviewing the balance sheet reconciliations to ensure their integrity and accuracy in accordance with company policy. • Develop key financial strategies for the profitability of the business. • Solid knowledge in accounting principles and procedures. • Overall leadership in finance function for the entity. • Excellent technical knowledge. • Able to lead the analy ...
Vision > Be the No.1 and most convenient E-commerce in Myanmar Mission > Provide convenient & professionalized shopping experience, value-adding premier customer service with quality assurance for consumers To get trust & awareness from suppliers/vendors & customers as the best intermediate shop & warehouse place. Core Value > We believe in treating our customers with respect and faith > We grow through creativity, invention, and innovation > We integrate honesty, integrity and business ethics into all aspects of our business functioning

.

We are creating one-stop online shopping destination, shopmyar.com, with a variety of products categories including fashion, health & beauty, home & living, electronics, mobile phones & tablets among others. Shopmyar will be the place to visit for all your shopping needs with a secure and flexible payment system providing customers with the fastest delivery and 10-day return policy. Shop anytime via your computer and mobile phones away from traffic jams, crowds, and long queues. Customers need to just sit back and relax. Our responsive and reliable logistic in-house team and 3rd party logistics partner will get the delivery job done for you. We guarantee all our products to be genuine at shopmyar.com

.

Corporate Finance - Real Estate

Financial Management Jobs

335 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Manage and lead implementation of the Real Estate business’s corporate finance/development initiatives / including corporate restructuring, capital raising exercises etc. • Manage and lead execution of investment, merger & acquisition, joint venture and disposal transactions including planning, coordination, due diligence, valuation, commercial negotiation and structuring, reviewing draft agreements, liaising with external advisors/consultants, documentation etc. • Undertake strategic, financial and operational rev ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

Branch Manager

Financial Management Jobs

337 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Develop and execute work plans to deliver on BCF’s strategic goals in the branch, in coordination with the Yangon principal office of BCF ("YPO"), to meet business plan targets and ensure appropriate relations with our local governmental regulators (“Financial Regulatory Department"/FRD) when they visit the branch. • Ensure smooth branch functioning in operations, business development, systems and processes. • Handle a percentage of active borrowers of branch as instructed by YPO from time to time. • Analyze cred ...
Bagan Capital is a member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association.

At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.

Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.

The firm is also a foundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce.

Finance Manager

Financial Management Jobs

344 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• The functions of the Finance Manager position is to manage funds and financial activities to maximize return on investment while minimizing risk, and while also ensuring that an adequate control structure is in place over the transfer and investment of funds. • Additionally, responsible for the financial analysis to support the management team in a variety of operational decisions. This job description assumes the latter view of the finance manager position. • The finance manager to engage in financial analysis in such areas as foreca ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

CV Maker
Senior Finance Officer (Payment)

Financial Management Jobs

347 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Entertainment / Recreation

1. Coordinates and implements current payment handling • Coordinates and implements current payments processes • Justify cash account balances • Establishing bank reconciliation statements • Participate in the setting up of new means of payment (levy, mobile money ...) 2. Cooperates with banks • Responsible for current contacts of the Company - Banks • Prepares documentation and takes care of implementation of the current cooperation agreements • Ensures the implementation of electronic banking and the integration with t ...
.

.

CANAL+ MYANMAR

.

Finance Manager

Financial Management Jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Responsible for the financial planning and management of our day to day operation. • Oversee operations of the finance department, set goals and objectives, and design a framework for these to be met. • Manage the preparation of company’s budget. • Develop financial management systems, SOP and procedures to ensure with management guide line. • Managing the financial day to day operational. • All Local supplier payment (operation payment, import exp) • All oversea supplier payment (Earning, USD, TT , LC process…) • A ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Finance Manager

Financial Management Jobs

361 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Create monthly and annual reports to identify results, trends, and financial forecasts • Develop and maintain timely, accurate financial statements in accordance with international accounting standards (IFRS, MFRS) • Ensure all statutory requirements of the organization are met • Collaborate with auditing services to ensure proper compliance with all regulations • Develop budgets and financial plans for the company based on research and data reports • Review all financial plans and budgets regularly to look for cost reduction ...
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

363 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Accountable for the administrative, financial, and risk management operations of the company, to include the development of a financial and operational strategy, metrics tied to that strategy, and the ongoing development and monitoring of control systems designed to preserve company assets and report accurate financial results.
.

.

The Victory Myanmar Group (VMG) was created in 2009 based on organic growth and the acquisition of Mandalay Rum which was established in 1886 which now sells over 1.8 million cartons per year. Our parent company has deep roots in Myanmar. We are composed of 5 distinct business units and employ a staff of more than 1,500. We are strongly committed to a sustainable development policy and encourage responsible consumption. VMG’s strategy and ambition are based on 3 key values that guide our continued growth: A respect for our heritage, a strong sense of ethics and our commitment to our community. As our products are sold throughout Myanmar, we have a responsibility to ensure that our brands remain as relevant today as they have done in the past, and to pass them on to the next generation in even better shape. Our purpose, celebrate life, every day and everywhere, is broad and full of opportunity and plays an important role in our company. We know that when we are fulfilled, we serve our community better and we deliver a better product.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS