Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 14 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ FMCG jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is FMCG Manufacturing company in Bahan Tsp Asst; MKT Manager Job Description • To develop the marketing plan & strategy. • Develop new product and market surveys and extend market area. • To improve brand awareness and market share. • Build relationships and partner with key industry players, agencies and vendors • Be in charge of marketing budget and expense • Measure and report performance of marketing activity/ plan • Evaluate the all marketing standard operation procedure • Revie ...
Logo
5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is FMCG Manufacturing company in Bahan Tsp Modern Trade Manager Job Description Key Role : To handle total Modern Trade 1. Listing of product into modern trade. 2. Promotion plan and execution. 3. Business Review. 4. Order taking at store level. 5. Implementing Trade Marketing Program. 6. Conduct business review with Key Accounts.
Logo
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

The position is responsible for managing the actual sales operations and implement business strategies in assigned areas (Upper Myanmar) , key accounts and outlets to consistently achieve the unit's sales volume objectives. It shall ensure the primary objective of maximizing sales and growth of the businesses for both URC and distributors. It shall be responsible for developing sub-dealers in the assigned distributor’s area of coverage through development and maintenance of existing developmental accounts. - Establish and control the are ...
URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and beverage company in the Philippines. URC is the first "Philippine Pan ASEAN Multinational" and the company has unswervingly showcased its innovation and excellence through its groundbreaking products, wide distribution network, and effective marketing.

John Gokongwei Jr. established a vision for URC to become one of the leading pan Asian players in snack foods and beverages. This vision is gradually being realized as URC has managed to transform itself from a Philippine operation to a recognized Asian multinational with full scale operations in eight countries outside the Philippines, now with its presence in Myanmar. Soon, in emerging markets like Laos and Cambodia. In addition, URC's products are already being exported to mainstream markets in the US, Europe, Japan, Korea the Middle East and frontier markets in West Africa, like Ghana and Nigeria.

Universal Robina Corporation (URC) is one of the largest branded consumer food and beverage product companies in the Philippines and has a significant and growing presence in the ASEAN markets. It has been in operations for over 50 years.

URC has built three strong regional brands over the years; "Jack 'n Jill" for snack foods, "C2" for ready to drink tea, and "Great Taste" for coffee, with these brands becoming popular across the ASEAN region. URC will continue to transform itself in line with the changing external dynamics in line with increasing opportunities in Asia and beyond.

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment company is foreign investment FMCG Manufacturing company in Mingalardone Tsp Job Description Machinery checking and House Keeping Coordinatnate with area owners to settle the HSE issues and escalate to plant manager Make regular reporting to plant management team. Identify unsafe and risky situations and / or violations Immediately take of measures to unsafe situations and feedback to relevant stakeholder(s) Advise and assist Management and employees with (potential) unsafe situations Implement and monitor measures / ...
Logo
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Sales Action Planမ ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ sales target ကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း • Sales Report မ်ားျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ report မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း • Customer demand အတက္အက ...
.

.

The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drink without carbonation, carbonated drinks, flavored milk drinks and energy drinks and soft milk.

.

CV Maker
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 150 000 - 200 000 Ks, FMCG

• အသင္းအဖဲြ႔ႏွင့္ လုပ္ကုိင္နိုင္ရမည္။ • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ရမည္။ • အစိုးရရံုးမ်ားသို႔ သြားလာႏိုင္ရမည္။
.

.

The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drink without carbonation, carbonated drinks, flavored milk drinks and energy drinks and soft milk.

.

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

1. Translate Chinese to Myanmar and Myanmar to Chinese. 2. Chinese good speaking, writing and listening skills are needed to communicate in our industry with well understanding of its usage. 3. Report to Maintenance Manager. 4. Manage work schedules to meet deadlines.
.

.

The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drink without carbonation, carbonated drinks, flavored milk drinks and energy drinks and soft milk.

.

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 600 000 - 1 000 000 Ks, Trading

Job Description - Checking and auditing in cash and bank transactions and related ledgers. - Checking Inventories, supplier payables-payment, ledgers, and stock balance with related vouchers & evidence. - Checking Production or Cooking usage issues and other issues of items. - Checking store and stock balance with physical ground stock, ledgers. - Auditing Production Report for finished goods, semi-finished goods, by-product output. - Checking daily Labor usage and payment. - Auditing Sales-Invoicing and evidence documents, receipts ...
VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our best... • To inspire moments of optimism and happiness... • To create value and make a difference. MISSION Our vision serves as the framework for our Road-map and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth. • People: Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be. • Portfolio: Bring to the world a portfolio of quality products and services that anticipate and satisfy people's desires and needs. • Planet: Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities. • Profit: Maximize long-term return, while being mindful of our overall responsibilities. • Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving organization.

Nilar has since evolved. It has 35 restaurants all over Yangon. It now specializes in the manufacture and sales of a State of the art technology wide range of very affordable high quality food products including the signature biryani. Production is carried out in a modern factory and high-end technology and stringent quality control measures ensure that the exacting standard, that is synonymous with the Nilar brand, is consistently achieved. All production processes and facilities are certified to have met Halal standards. Having brought to where it was, Mr. Tin Hla realized then that he needed to diversify his business. It was then (1995) that he started “Innwa Cold Drinks And Confectionary” fast food outlet and today there are three bakery houses which now markets its wide range of baked products. In 1998, Mr.Tin Hla introduced his eldest son, Mr.Tin Myint Ni, in the business arena to help him bring the business to another level. Fresh ideas and innovative marketing strategies, in sync with changing consumer trends, were implemented. A pivotal decision regarding diversification of business was made .Though the food industry was the upbringing of the Company, it decided to venture into other industries. In 2000, the company set up a paper mill under the name “Nilar Paper Mill” which produces recycled paper for the local market. International trading was at its boom during 2000’s, Nilar Company decided to follow the trend and registered itself under “Nilar Star International Co. Ltd”. The company entered into export & import trading business with a wide range of products right from car parts, iron for construction to consumer products. The company also exported beans, rice and fishery products. In 2003, the Company started the trial production for making virgin pulp for rice straw. After doing a year long research for the same, the Company started the commercial production of high quality unbleached rice strawpulp. The havoc created by 2006 Cyclone Nargis did not leave the Mill untouched. The Company had to spent a fortune to rebuilt the Mill. It was then the company decided to stop the local paper production and focus only on pulp production for Export The Company’s focus shifted towards the “Agro-products”. Import of Urea was started in 2005 but by 2008 the Company started producing Straw Pulp on large scale. In 2015, Company had over 1000 full time and 200 part time-project based employees. The Company started farming in 2010, currently it does farming on 7000 hectare of land. To handle day to day operations, separate offices were opened. Group of companies were formed and their names were altered according to the respective sector they dealt with.

The Nilar Group Of Company is a well known diversified group in Myanmar. The Group's activities span from exploration and production of pulp and paper to food and beverage to international trading to agriculture to Saw Timber to Plywood. Major Group Companies are Myanmar Nilar Foodstuff Company, Nilar Pulp And Paper Company, CO2 Solutions and United Nilar Agribusiness.

Nilar has its humble beginnings in 1960 in a small leased shop on Anawrahta Street, Yangon, Myanmar. People from every corner of Yangon would travel to this shop to savor the perfect biryani. People have fond memories of the pleasure of every bite of the biryani. They loved the delicious biryani, painstakingly made with specially selected spices and herbs. The unmistakable aroma of Nilar biryani has since won the hearts of many Yangonites, both young and old.

142 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• We are looking for candidates on behalf of our clients. • To plan sales forecasts; establish targets in areas such as product mix, sales volume, business development. • To monitor the performance of the organization against these goals; adjust sales strategies and plans to meet changing markets and competitive conditions. • To improve sales strategies and plans for the National that are consistent with the organization’s overall vision and long-term objectives. • To manage and motivate to sales team • To oversee Sales B ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS