Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 456 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Sales ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား


  4589
  1231
  210
  84
  69
  64
  36
  33
  33
  30
  22
  18
  13
  13
  8
  5
  2
  0
  0
  378
  43
  428
  11
  2
  26
  51
  24
  5
  67
  2
  89
  75
  4
  103
  38
  12
  3
  1
  132
  116
  8
  127
  44
  25
  3
  378
  20
  40
  1
  23
  29
  13
  93
  6
  31
  32
  25
  30
  175
  14
  104
  19
  737
  26
  257
  22
  33
  10
  1
  2
  1
  7
  2
  27
  8
  47
  39
  11
  2
  1
  5
  456
  75
  3
  25
  4
  64
  3
  49
  101
  70
  89
  46
  50
  17
  59
  14
  1
  225
  1021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
Today

• Self motivated and good team player • Interest in office equipment for copier and printer • Passion for Sales

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

GANDAMAR O.A. & Business Solutions

Gandamar is the leader in Business Solution and Office Automation in Myanmar with offices in Yangon, Mandalay, Naypyitaw and over 40 Authorized Dealers all across the country. Established since 1951, Gandamar has a long history with a large base of trusted customers. The company has over 140 employees in management, sales, marketing, finance, accounting and service engineers. Gandamar is currently the sole authorized distributor of the following brands from Japan, USA & Gerany: Konica Minolta, Duplo, KIP, Panasonic Projector, Acco Brands (GBC, IBICO, Rexel, Quartet, Nobo, Powis Parket) , Olympia, Daito and Laurel.

.

.

.

Today

• ဗိုလ္ေထာင္ျမိဳ ့နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။ • Good communication skills.

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

MMM 88 Group Co., Ltd.

MMM Group Real Estate & Law Firm Construction & Decoration

Real Estate & Law Firm Construction & Decoration

Real Estate & Law Firm Construction & Decoration

Real Estate & Law Firm,Construction & Decoration

1 ေန႔

• အသက္(၂၂)ႏွစ္မွ (၃၀) ႏွစ္အထိ • ေရသန္႕ႏွင္႔အခ်ိုဳရည္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းတြင္အေတြ႕ၾကံဳရွိသူကိုဦးစားေပးမည္။ • ရန္ကု ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

SamPar Oo & Great foundation Co., Ltd.

ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈ႕ျဖင့္အရည္အေသြးျမင့္၊က်န္းမာေရးေထာက္ခံမႈ႕ရရွိေသာ ေရ သန္႔ႏွင့္အခ်ိဳရည္မ်ားကိုစားသံုးသူမ်ားထံသင့္တင့္ေသာတန္ဖိုးျဖင့္ရရွိေစရန္ ၊ ကုမၸဏီႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအားတိုးတက္မႈ႕အခြင့္အလမ္းရွိေစရန္

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာလစာ၊ Skillေပၚမူတည္ျပီးပံ့ပိုးေပးမႈ႕မ်ားရွိပါသည္။

ေရသန္႔ႏွင့္အခ်ိဳရည္ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ျဖစ္ပါသည္

အလုပ္တည္ေနရာ၀န္းက်င္သည္ ကားလမ္းႏွင့္နီးသျဖင့္သြားလာရာတြင္အဆင္ေျပျပီး၊ ဖယ္ရီစီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားရွိပါသည္။

1 ေန႔

• Perform outdoor sales and clients visits • Perform cold calling to potential clients, making appointments with and meeting new customers. • Business to Business outdoor sales • Prepare weekly report to management • Work closely with the management • Responsible to increase sales growth and achieve sales • Able to self-motivate ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Mitosis Engineering Limited

Mitosis Engineering Limited is a company undertaking Mechanical & Electrical (M&E) works. The company is run by overseas professional and has so far involved in some high profile projects in Yangon. In supporting its expansion, the company is looking for the following post.

Attractive salary package

Mitosis Engineering Limited is a company undertaking Mechanical & Electrical (M&E) works. The company is run by overseas professional and has so far involved in some high profile projects in Yangon. In supporting its expansion, the company is looking for the following post.

3 ေန႔မ်ား

• Supreme Group of Companies is currently looking for Sale Admin position.

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Supreme Group Of Companies

Our Mission To deliver Professional Services that meet and exceed Clients expectations. To maintain a high level of professional Standing and Integrity that is above reproach. To establish a mutually beneficial long –term relationship with our Valued Clients and our Busniess Associates. Our Vision We envision that Client Satisfaction has always been the Driving Force and our Principle Policity. To be the leading service provider in a socially, thatically and enviromentally responsible manner and with high professionalism. To provide advanced technology with high quality services at reasonably affordable proce.

Our organization is a leading provider of Project Engineering & Engineering Supply based in Myanmar.

Supreme group of companies is one of the technical pioneer companies which were built in 1991. Supreme group of companies is formed with Supreme Enterprise Limited, Supreme Bio-tech Limited, Supreme Water Doctor group, Supreme Trading Company Limited and Primus Construction & Development Company Limited, and has been performing technical business such as Project Engineering & Engineering Supply ( Energy & Power, Steel Structure ), Trading & EPC ( Engineering, Procurement & Construction ), Joint Investment with International Firms, Australian Based Bio Compost Fertilizer Production, water treatment, wastewater treatment process, construction and Investment.

We are in collaboration and develop joint venture with MNCs in Power Sectors, Real Estate Development, Dairy Farm, Hotel Project and Agriculture Sectors.

5 ေန႔မ်ား

• Assist manager in order make target area • Visit the target area to approach potential customers • Organize campaigns to approach and collect leads • Being good communicator to able to approach potential customers

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Wall Street English Myanmar

To be the best English Language schools for adults in Myanmar measured by how quickly and conveniently our students speak English with confidence and reach their dream

We have over 450 Wall Street English centers in 29 different countries across the globe. Our centers offer a new immersion experience: • English is the only language spoken in the centers • We have native English-speaking teachers • Through planned Social Club activities students can practice their new language in a fun environment with other people going through the same journey • We offer a global online student community where students can find additional language exercises and have the ability to chat with friends from around the Wall Street English global family

The new way for adults to speak English is now in Myanmar. The world is full of people who have dreams – dreams of a successful career, dreams about moving abroad, dreams about traveling to far off places. At Wall Street English Myanmar, we help people realize their dreams. By learning English, a door of opportunity opens to a new future. We have 20 different levels of English language courses ranging from beginner to advanced. Throughout the courses students learn to properly use English in real-life situations. Included in these levels are three unique business-oriented levels that focus on how to apply the language learned to professional situations.

- Curious - Imaginative - Brave - Decent - Result Oriented

6 ေန႔မ်ား

- Make deliveries to various clients - Issue/serve invoices and delivery orders - Liaise with sales team for the day's delivery agenda - Maintaining and developing relationships with existing customers - Gathering market and customer information - Providing feedback on future buying trends - Checking quantities of goods on display and in stoc ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Apex Foods & Beverages

Harry's Bar - The best dining and bar establishment to enjoy an ice cold brew and delectable treats in a stylish and welcoming getup. If you are seeking a career that are both challenging and rewarding then we have just a place for you in our team!

Apex Foods & Beverages

APEX Food & Beverage Company Limited is a leading investment group whose goal is to introduce International Franchises and other brands into the Myanmar Market. There will be two brands: Tony Roma's - The World's Largest Casual Dining Restaurant specializing in RIBS!

6 ေန႔မ်ား

• Collect raw, production, stock list information and report to manager. • Calculate costing and report to manager. • Collect the export ducourement and send to customer.

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Min Zar Ni Group of Companies

The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present time, MZN has established three factories along the coastal fringe of Myanmar located in Yangon (Hlaing Thar Yar), Sittwe and Myeik respectively.

The company, its proprietors, managers and staff at all levels are committed to working in harmony and with diligence towards elevating the reputation of seafood from Myanmar to the best quality and reliability in the world.

MIN ZAR NI CO., LTD WAS IN CORPORATED NI 1993 AND MADE ITS ENTRY INTO SEAFOOD BUSINESS AND OVER THE YEARS EVOLVED INTO A PROFESSIONALLY MANAGED SEAFOOD PROCESSOR & EXPORTER WITH INTERGRATED PROCESSING FACILITIES AND HIGH QUALITY RAW MATERIALS FROM OUR OWN FARMS (FISH).

Our core business is processing Fishery products (Fresh/Sea Water Prawns, Sea Water Fish Fillets, Fresh Water Fish Back/Belly Gutted and Surimi) complying with Department of Fisheries guidelines and our own set standards and as per customer's requirement which is in line with different market requirements worldwide. Our company is an enterprise in a new generation dedicated to top quality, service and utmost reliability in selecting, purchasing, processing and marketing of fishery commodities. With several years of experiences and professional expertise, we are ready to respond any customer's needs in ever increasing cometitive international fishery businesses. To maintain our outstanding track record and high standards, Min Zar Ni has established a network of industry complex and wide range of infrastructures equipped with "State of the Art" technology matching global top enterprises, We aspire to produce fresh, good quality and safe goods for consumers by Producing, Storing and Distributing in accordance with the HACCP and GMP Principles so that all products from Min Zar Ni are free from biological, chemical and physical hazards which is safe for consumers' health.

CV Maker
6 ေန႔မ်ား
6 ေန႔မ်ား

• ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းရမည္။ • Good communication skills.

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Myanmar Indo Best Co., Ltd.

Our Management We are headquartered in Yangon, Myanmar Our Executive Committee consists of 6 members. We are a truly a diversified business, employing more than 600 employees nationwide. Our Numbers We have been growing double digit year-on-year since 2010. We maintained our status as one of the the fastest organically growing company in Myanmar with 7 offices and 600 employees.

Our Portfolio Our five business units constitute the core of MIB’s portfolio, which includes :- Fashion Apparel –Bossini the top-selling Fashion brand in Myanmar and Springfield, FMCG –distributing leading MNC brands include Kao , Softlove, Softex, providing innovative products for niche consumers. We are the No. 1 in retail chain with more than 40 ABC stores around Yangon and Distribute ZTE mobiles.

MIB at a glance Our History MIB –Myanmar Indo Best with diversified interest in FMCG, Travel, Convenience Chain, Fashion Apparel. MIB is 100% owned by U Zaw Latt our Managing Director since 1996 Our company was formed in 1996 to distribute Mild Seven in Myanmar. 2011 marks MIB 15th Anniversary.

6 ေန႔မ်ား

• ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းရမည္။ • Good communication skills.

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Myanmar Indo Best Co., Ltd.

Our Management We are headquartered in Yangon, Myanmar Our Executive Committee consists of 6 members. We are a truly a diversified business, employing more than 600 employees nationwide. Our Numbers We have been growing double digit year-on-year since 2010. We maintained our status as one of the the fastest organically growing company in Myanmar with 7 offices and 600 employees.

Our Portfolio Our five business units constitute the core of MIB’s portfolio, which includes :- Fashion Apparel –Bossini the top-selling Fashion brand in Myanmar and Springfield, FMCG –distributing leading MNC brands include Kao , Softlove, Softex, providing innovative products for niche consumers. We are the No. 1 in retail chain with more than 40 ABC stores around Yangon and Distribute ZTE mobiles.

MIB at a glance Our History MIB –Myanmar Indo Best with diversified interest in FMCG, Travel, Convenience Chain, Fashion Apparel. MIB is 100% owned by U Zaw Latt our Managing Director since 1996 Our company was formed in 1996 to distribute Mild Seven in Myanmar. 2011 marks MIB 15th Anniversary.

6 ေန႔မ်ား

• ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းရမည္။ • အနည္းဆံုး (င) လုိင္စင္ျဖစ္ရမည္။

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Myanmar Indo Best Co., Ltd.

Our Management We are headquartered in Yangon, Myanmar Our Executive Committee consists of 6 members. We are a truly a diversified business, employing more than 600 employees nationwide. Our Numbers We have been growing double digit year-on-year since 2010. We maintained our status as one of the the fastest organically growing company in Myanmar with 7 offices and 600 employees.

Our Portfolio Our five business units constitute the core of MIB’s portfolio, which includes :- Fashion Apparel –Bossini the top-selling Fashion brand in Myanmar and Springfield, FMCG –distributing leading MNC brands include Kao , Softlove, Softex, providing innovative products for niche consumers. We are the No. 1 in retail chain with more than 40 ABC stores around Yangon and Distribute ZTE mobiles.

MIB at a glance Our History MIB –Myanmar Indo Best with diversified interest in FMCG, Travel, Convenience Chain, Fashion Apparel. MIB is 100% owned by U Zaw Latt our Managing Director since 1996 Our company was formed in 1996 to distribute Mild Seven in Myanmar. 2011 marks MIB 15th Anniversary.

6 ေန႔မ်ား

• အလုပ္ခ်ိန္ကို Morning/Evening ႏွစ္ပိုင္းခြဲေပးထားပါသည္။ • ေရရွည္အလုပ္လုပ္ကိုင္လုိစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • စကားေျပာခ်ိဳသာယဥ္ေက်းရမည္။ ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Myanmar Indo Best Co., Ltd.

Our Management We are headquartered in Yangon, Myanmar Our Executive Committee consists of 6 members. We are a truly a diversified business, employing more than 600 employees nationwide. Our Numbers We have been growing double digit year-on-year since 2010. We maintained our status as one of the the fastest organically growing company in Myanmar with 7 offices and 600 employees.

Our Portfolio Our five business units constitute the core of MIB’s portfolio, which includes :- Fashion Apparel –Bossini the top-selling Fashion brand in Myanmar and Springfield, FMCG –distributing leading MNC brands include Kao , Softlove, Softex, providing innovative products for niche consumers. We are the No. 1 in retail chain with more than 40 ABC stores around Yangon and Distribute ZTE mobiles.

MIB at a glance Our History MIB –Myanmar Indo Best with diversified interest in FMCG, Travel, Convenience Chain, Fashion Apparel. MIB is 100% owned by U Zaw Latt our Managing Director since 1996 Our company was formed in 1996 to distribute Mild Seven in Myanmar. 2011 marks MIB 15th Anniversary.

6 ေန႔မ်ား

• Meet monthly sales targets, as set by the Centre Director • Ensure all KPIs are met that concern Sales, Student support and care • Manage your diary ensuring that all necessary phone calls and appointments are carried out on time • Provide reports relating to your activity and sales progress to Centre Director • Update the sales CRM ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Wall Street English Myanmar

To be the best English Language schools for adults in Myanmar measured by how quickly and conveniently our students speak English with confidence and reach their dream

We have over 450 Wall Street English centers in 29 different countries across the globe. Our centers offer a new immersion experience: • English is the only language spoken in the centers • We have native English-speaking teachers • Through planned Social Club activities students can practice their new language in a fun environment with other people going through the same journey • We offer a global online student community where students can find additional language exercises and have the ability to chat with friends from around the Wall Street English global family

The new way for adults to speak English is now in Myanmar. The world is full of people who have dreams – dreams of a successful career, dreams about moving abroad, dreams about traveling to far off places. At Wall Street English Myanmar, we help people realize their dreams. By learning English, a door of opportunity opens to a new future. We have 20 different levels of English language courses ranging from beginner to advanced. Throughout the courses students learn to properly use English in real-life situations. Included in these levels are three unique business-oriented levels that focus on how to apply the language learned to professional situations.

- Curious - Imaginative - Brave - Decent - Result Oriented

7 ေန႔မ်ား

• Good communication skills. • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူ • For upper Myanmar(Mandalay) (Urgent)

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Unique Network Marketing

Unique Network Marketing (UNM) is one of the fastest growing FMCG Distribution Company in Myanmar. International brands (Moccona Coffee, Equal Sweetener, Malee Fruit Juice, Deleaf Thanaka, Cussons baby products) as our key suppliers for our distribution.

.

Unique Network Marketing (UNM)Co.Ltd is one of the fastest growing FMCG Distribution Company in Myanmar. International brands (MocconaCoffee, Equal Sweetener, Malee 100% fruit juice, Tipo Cream Egg Cookies,DeleafThanakha, Cute Press Cosmetic, Cussons Baby ) as our key suppliers for our distribution. The company offers an integrated portfolio of marketing, sales, distribution services to its clients to build their brands in Myanmar.

.

7 ေန႔မ်ား

• Managing day-to-day operation to ensure adequate support from Sales Engineering team. • Managing day-to-day operation to ensure adequate support from Layout Engineering team. • Managing tender estimates, material order management, lift traffic planning. • Managing interpretation of architectural drawings. • Liaison with both interna ...

ဒီမွာ ၾကည့္ပါ

Myanmar Jardine Schindler

Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators and related services. Its innovative and environmentally-friendly access and transit-management systems make an important contribution to mobility in urban societies. Behind the company’s success are over 54,000 employees in more than 100 countries.

We provide Career Development for every employee with local and overseas trainings. We have different benefit package for our employee including Annual Medical Checkup, Insurance, Education Allowance, Medical Allowance and Marriage Allowance etc.

Myanmar Jardine Schindler Ltd., is one of the top companies in the engineering and machinery industry. The company is considered as one of the leading providers of elevators, escalators, and other related services in the country. The Schindler Group is known for delivering innovative and environment-friendly products and services. Currently, there are various job openings in the company.

levators - and escalators - made tall buildings possible, and tall buildings gave rise to the cities that house over half the world’s population today. More than 140 years ago, Robert Schindler founded a small family engineering company and built his first elevator. It was powered by water. Much has changed. Today, Schindler elevators and escalators are powered using Power Factor 1 inverters and permanent magnet gearless hoisting machines, with microprocessors assuring optimum passenger handling capacity. We operate in over 100 countries and manufacture our equipment through a global network of latest-technology production facilities. Yet despite the many changes of the past 140 years, our values and ambitions remain constant. Schindler is still a family-run company, built on family values and principles. And we still have the same unerring commitment to using the skills, resources and exceptional abilities of our worldwide family of experts to make tomorrow’s world of megacities not just possible, but better every day. Who are we? We are Schindler: engineers, pioneers, innovators and visionaries – a very large family of urban mobility specialists dedicated to make tomorrow’s world a better place to live in. We are always at your service, and we will never stop trying to be Your First Choice.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09770907794, 09770907795, 09770506052
info@jobsinyangon.com


Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS