Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 8 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Science & Research jobs ရွိ Yangon (Rangoon)

Filter by:
  2497
  814
  238
  79
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  73
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  271
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  154
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  37
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Research & Analysis Specialist

Science & Research jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• Devise and evaluate methods for collecting data, such as surveys, focus groups, questionnaires, and opinion polls. • Present their findings to executives and clients through charts, graphs, and other visual means to help them make better-informed decisions about product introductions, modifications, and marketing campaigns. • Interpret the data they've collected, organizing this information into statistical tables and reports. • Create a visual of industry trends and of competitors so organizations can predict how products and ser ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Secondary Level Science

Science & Research jobs

697 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Develop and present lesson by using a variety of techniques, including lectures, group discussions, projects, exhibits, field trips, audiovisual and library resources, computers, and the internet • Attend and participate in all school functions, and staff meetings as requested • Maintain accurate and complete student records, and prepare reports on children and activities, as required by administrative regulations • Prepare teaching materials for class activities • Perform other duties as assigned • Regarding Academic skills
.

EMPS was established in 2014 starting with International Preschool and Primary school teaching both Government Curriculum and edexcel International Primary Curriculum. EMPS is also a primary exam center of edexcel IGCSE exam board. Now passed 3 academic years growing and gaining progressive trust and belief from parents and students, having over 200 students during 3 years Journey. EMPS now has one main campus in Bahan Township and two branches in Thingangyun and Dagon Townships. Board of Education consists of Executive director, Founder, the Principal, the Vice Principal, Head of schools, Level Leaders governing the academic and admin departments of EMPS. In preschool branch of EMPS, teaching International Preschool Curriculum covering all 5 areas of learning mixed with ECCD methods and Montessori methods starting from age 2 and half to 5 years. In primary school of EMPS, teaching both Myanmar Government Curriculum with well experienced teachers and edexcel International Primary Curriculum with foreign teachers and local teachers for Literacy, Maths & Science subjects. In addition, we also teach CCA like Art, Music (singing and playing instruments such as violin and recorder), IT, PE and Sports. EMPS also emphasize on religious affair. Every morning, the students need to say prayers and meditate. The students also offer Waso robes and Kahtein robes to Sangha in order to preserve Myanmar Culture & Tradition. For seasonal festivals, EMPS has Christmas Function, Fun Fair , Sports day activity, Annual camps and excursions. As an approved exam center of edexcel, focusing a quality education, EMPS offers School Based Tests during whole academic year and International Progression Test for higher primary students in every May with the questions from England IGCSE Board in order to gain academic achievements. EMPS also offers Weekend classes including International Primary Curriculum and Young Learners English classes.

.

Chief Analyst

Science & Research jobs

753 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Produce weekly/monthly/quarterly security reports and Threat Risk Assessments • Record all information related to safety and security in the Exera GIS (Geographic Information System) database daily • Update Crime and Traffic statistics monthly • Assist Head of Risk Management and Investigators with any research projects as required • Collect information for Flash News reports from Exera’s Regional Security Managers and ECC (Emergency Control Centre) • Review sources daily for events, issues and articles regarding safety and ...
To be the best English Language schools for adults in Myanmar measured by how quickly and conveniently our students speak English with confidence and reach their dream

We have over 450 Wall Street English centers in 29 different countries across the globe. Our centers offer a new immersion experience: • English is the only language spoken in the centers • We have native English-speaking teachers • Through planned Social Club activities students can practice their new language in a fun environment with other people going through the same journey • We offer a global online student community where students can find additional language exercises and have the ability to chat with friends from around the Wall Street English global family

The new way for adults to speak English is now in Myanmar. The world is full of people who have dreams – dreams of a successful career, dreams about moving abroad, dreams about traveling to far off places. At Wall Street English Myanmar, we help people realize their dreams. By learning English, a door of opportunity opens to a new future. We have 20 different levels of English language courses ranging from beginner to advanced. Throughout the courses students learn to properly use English in real-life situations. Included in these levels are three unique business-oriented levels that focus on how to apply the language learned to professional situations.

- Curious - Innovation - Brave - Decent - Result Oriented

Research & Development Manager

Science & Research jobs

754 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Electronics / Electrical Equipment

Report to the production director. A research and development (R&D) manager performs a number of highly important roles within an organization. They are responsible for research, planning, and implementing new programs and protocols into their company or organization and overseeing the development of new products. The industry in which a research and development manager works will likely have an impact on their specific duties, as these professionals often find employment in fields like healthcare, technology, business, and pharmaceuticals. ...
Proven Group of Compaies

.

.

Proven Group of Compaies

.

Research Development Officer

Science & Research jobs

754 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Producing and disseminating research data and report. • Writing research paper specifications. • Carrying out quantitative data analysis through the utilization of Microsoft Excel and / or SPSS. • Conducting qualitative analysis of data conducted through interviews, focus groups or workshops. • Analyzing data. • Making sure that assigned project deadlines are met. • Writing/editing questionnaires and reports. • Keeping up-to-date with research/policy development. • Providing guidance on ethical issues in research ass ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

CV Maker
776 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering
789 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Good communication & interpersonal skills.
.

.

KSH Co., Ltd. is a young and fast growing company managed by a group of young and energetic people who shared the same goals and spirits. We are continuously seeking for excellence to provide the best products and reliable services to our customers. We keep learning, improving and innovating ourselves, our staffs, our operation systems and our organization to become one of the leading trading companies in Myanmar Market.

Kaung Swann Htet (KSH) Company Limited is a trading company. Since 2007, we started as the tyre supplier for jade mining in Hpakant, Kachin State, Myanmar. We officially registered the company on May 2010. We expanded our business to rigid dump trucks as well as spare parts business. Started from 2013, we set up our branches in Mandalay and Yangon to supply truck and bus tyres. Our goal is to provide high quality products with least amount of prices. In 2010 •We imported and sold over 1000 units of 60 tons Chinese rigid dump truck (model: TAS3600). •Since then, we had become partner with WeiChai Power’s Engines and Gensets. KSH is the sole distributor and Service Partner in Myanmar market. In 2013 •We started to expand our tyre business in Mandalay and Yangon focused on Truck and Bus Tyres and we became one of the main suppliers in the field within two years of time. In 2014 •We had become partner with Fast Gear Company. KSH is the sole distributor and Service Partner in Myanmar market. •We also become a sole agent of the SENTA (T90) [90 tons dump truck] for Myanmar market. •We imported over 300 units of used KOMATSU dump truck HD785 and HD465 from Indonesia coal mine. •We also started partnership with Carlisle friction disc. In 2015 •We expanded our business to lubricant. We partner with TA Resources Myanmar to found the Joint Venture (KSH-TA Company to distribute the Shell lubricant in Hpakant area for jade mining customers). •We found the Joint venture with Multico Singapore based company to establish United Treasure Myanmar Company Limited to distribute Michelin Off the Road Tyre •KSH Co., Ltd. is the distributor of Advance, Aeolus Techking and Michelin on Off the Road Tyres, Samson and Techking on Truck&Bus Tyres, Weichai Power for Dump Trucks, Engines and Gendsets and Carlisle friction disc.

799 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Develop new technologies, processes and product formulations for solid and liquid dosage form of pharmaceuticals. Projects can range from new product development, current product improvement, and ingredient evaluation. • Write, generate and review protocols, development reports, and master batch records. • Help and develop the process of the plant and assist in evaluating new equipment. • Responsible for creating, evaluation, and formatting the product image to commercialization. • Validate processes, procedures and fo ...
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

  Looking for jobs in Yangon?

  Yangon employment market

  Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

  While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

  Jobs in Yangon opportunities

  If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

  Yangon City

  Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
  Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, Yankin

  

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

  Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

  ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS