Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 6 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Accountancy Jobs ရွိ Naypyitaw City

Filter by:
  3318
  904
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  442
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  396
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  211
  20
  21
  8
  90
  74
  165
  29
  254
  41
  17
  25
  209
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  163
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Agriculture / Forestry / Fishing

• Daily Operation, Analyze & report the data of expenditure and Income • Daily, weekly and monthly report to HOD • Experience in Account receivable and payable • coordination and collaboration with related department • overall manage in stock Entry, Cash flow, financial statement • Be able to concentrate for long period of time, handle pressure with high sense of confidentiality • Strong analytical, problem solving and organizational skills ( For Nilar Pulp and Paper Co.,Ltd).
VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our best... • To inspire moments of optimism and happiness... • To create value and make a difference. MISSION Our vision serves as the framework for our Road-map and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth. • People: Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be. • Portfolio: Bring to the world a portfolio of quality products and services that anticipate and satisfy people's desires and needs. • Planet: Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities. • Profit: Maximize long-term return, while being mindful of our overall responsibilities. • Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving organization.

Nilar has since evolved. It has 35 restaurants all over Yangon. It now specializes in the manufacture and sales of a State of the art technology wide range of very affordable high quality food products including the signature biryani. Production is carried out in a modern factory and high-end technology and stringent quality control measures ensure that the exacting standard, that is synonymous with the Nilar brand, is consistently achieved. All production processes and facilities are certified to have met Halal standards. Having brought to where it was, Mr. Tin Hla realized then that he needed to diversify his business. It was then (1995) that he started “Innwa Cold Drinks And Confectionary” fast food outlet and today there are three bakery houses which now markets its wide range of baked products. In 1998, Mr.Tin Hla introduced his eldest son, Mr.Tin Myint Ni, in the business arena to help him bring the business to another level. Fresh ideas and innovative marketing strategies, in sync with changing consumer trends, were implemented. A pivotal decision regarding diversification of business was made .Though the food industry was the upbringing of the Company, it decided to venture into other industries. In 2000, the company set up a paper mill under the name “Nilar Paper Mill” which produces recycled paper for the local market. International trading was at its boom during 2000’s, Nilar Company decided to follow the trend and registered itself under “Nilar Star International Co. Ltd”. The company entered into export & import trading business with a wide range of products right from car parts, iron for construction to consumer products. The company also exported beans, rice and fishery products. In 2003, the Company started the trial production for making virgin pulp for rice straw. After doing a year long research for the same, the Company started the commercial production of high quality unbleached rice strawpulp. The havoc created by 2006 Cyclone Nargis did not leave the Mill untouched. The Company had to spent a fortune to rebuilt the Mill. It was then the company decided to stop the local paper production and focus only on pulp production for Export The Company’s focus shifted towards the “Agro-products”. Import of Urea was started in 2005 but by 2008 the Company started producing Straw Pulp on large scale. In 2015, Company had over 1000 full time and 200 part time-project based employees. The Company started farming in 2010, currently it does farming on 7000 hectare of land. To handle day to day operations, separate offices were opened. Group of companies were formed and their names were altered according to the respective sector they dealt with.

The Nilar Group Of Company is a well known diversified group in Myanmar. The Group's activities span from exploration and production of pulp and paper to food and beverage to international trading to agriculture to Saw Timber to Plywood. Major Group Companies are Myanmar Nilar Foodstuff Company, Nilar Pulp And Paper Company, CO2 Solutions and United Nilar Agribusiness.

Nilar has its humble beginnings in 1960 in a small leased shop on Anawrahta Street, Yangon, Myanmar. People from every corner of Yangon would travel to this shop to savor the perfect biryani. People have fond memories of the pleasure of every bite of the biryani. They loved the delicious biryani, painstakingly made with specially selected spices and herbs. The unmistakable aroma of Nilar biryani has since won the hearts of many Yangonites, both young and old.

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 1 - 2 Ks, Recruitment / Employment Agency

Accounting & Finance Manager Salary - 1,500,000 to 2,500,000 MMK Mon to Fri / 9 AM to 5 PM Location - Naypyitaw (Accommodation Provided) Industry - Manufacturing & Export Job Description - Establish and maintain accounting and financial policies and procedures for the company. - Prepare financial report, taxation report and P&L statement. - Supervise and oversee all cash flow management and ensure all accounting and bank transactions. - Monitors day-to-day accounting and financial operations to run smoothly. - Can deal ...
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

Accountant

Accountancy Jobs

91 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Accounting Management (Book Keeping & others) • Tax management (CT, CIT, PIT and other Tax) • Payroll / SSB payment • Daily Cash in and out reports • Asset depreciation management • Cash flow management • Common Expense Budgeting and management • Payable and Receivable management
.

.

Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. is a major construction company in South Korea. The company was founded by Chung Ju-yung in 1947 as the Hyundai Civil Works Company and was a major component of the Hyundai Group. Hyundai Construction and Hyundai Engineering merged in 1999. Hyundai Construction played a major role in the importation of Korean laborers to the Middle East to work on construction projects in the 1970s and 1980s. In the decade following 1975, Hyundai signed their first contract in the region for construction of a shipyard for the Iranian Navy near Bandar-e Abbas. 800,000 Koreans went to work in Saudi Arabia and another 25,000 went to Iran; Hyundai was their largest employer. Under creditors' management with Korea Exchange Bank as the largest creditor, Hyundai Group was split into several entities from 2001 to 2006. As of March 2007, HDEC is the main shareholder of Hyundai Merchant Marine, which is the de facto holding company of Hyundai Group. Hyundai Group and Hyundai Motor Group (another spin-off from Hyundai Group) are both vying to purchase HDEC. In 2011, Hyundai Motor Group became the new owner of Hyundai Eng. & Const.,co.,Ltd. This was determined by Korean banks' decision after defeating Hyundai (Merchant marine: the 2nd largest shipping co., in Korea after Hanjin shipping) Group. Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. or Hyundai E&C is involved in Civil Engineering and Construction Services. The company offers plant construction, power plant facilities construction, building works, nuclear power plant construction, civil and environment works including infrastructures such as land development, marine & dredging works, highways, bridges, railways and water resources. Hyundai E&C was founded in 1947 formerly known as Hyundai Civil Works Company and a subsidiary of Hyundai Motor Group.

.

Accountant

Accountancy Jobs

91 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Accounting Management (Book Keeping & others) • Tax management (CT, CIT, PIT and other Tax) • Payroll / SSB payment • Daily Cash in and out reports • Asset depreciation management • Cash flow management • Common Expense Budgeting and management • Payable and Receivable management
.

.

Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. is a major construction company in South Korea. The company was founded by Chung Ju-yung in 1947 as the Hyundai Civil Works Company and was a major component of the Hyundai Group. Hyundai Construction and Hyundai Engineering merged in 1999. Hyundai Construction played a major role in the importation of Korean laborers to the Middle East to work on construction projects in the 1970s and 1980s. In the decade following 1975, Hyundai signed their first contract in the region for construction of a shipyard for the Iranian Navy near Bandar-e Abbas. 800,000 Koreans went to work in Saudi Arabia and another 25,000 went to Iran; Hyundai was their largest employer. Under creditors' management with Korea Exchange Bank as the largest creditor, Hyundai Group was split into several entities from 2001 to 2006. As of March 2007, HDEC is the main shareholder of Hyundai Merchant Marine, which is the de facto holding company of Hyundai Group. Hyundai Group and Hyundai Motor Group (another spin-off from Hyundai Group) are both vying to purchase HDEC. In 2011, Hyundai Motor Group became the new owner of Hyundai Eng. & Const.,co.,Ltd. This was determined by Korean banks' decision after defeating Hyundai (Merchant marine: the 2nd largest shipping co., in Korea after Hanjin shipping) Group. Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. or Hyundai E&C is involved in Civil Engineering and Construction Services. The company offers plant construction, power plant facilities construction, building works, nuclear power plant construction, civil and environment works including infrastructures such as land development, marine & dredging works, highways, bridges, railways and water resources. Hyundai E&C was founded in 1947 formerly known as Hyundai Civil Works Company and a subsidiary of Hyundai Motor Group.

.

Assistant Finance

Accountancy Jobs

182 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Receive payment by cash, check, credit cards, vouchers, or automatic debits. • Issue receipts, refunds, credits, or change due to customers. • Assist customers by providing information and resolving their complaints. • Greet customers entering establishments. • Answer customers' questions, and provide information on procedures or policies. • Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total sales. • Monitor checkout stations to ensure that they have adequate cash available and that they ...
Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Myanmar.”

.

The KT Group is a private, family owned and operated diversified business enterprise which was established in the 1950’s. It has grown into a modern Myanmar company that embraces the opportunities for growth but also remembers our deep history and holds respect for the country and her people. Our business portfolio includes manufacturing, trading, and real estate.

Read more about our website www.ktgroup.com

CV Maker
Shop Cashier

Accountancy Jobs

286 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• ေင ြေၾကးဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ • Stock အဝင္အထြက္ စာရင္းမ်ားအား တိက်စြာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ • ပစၥည္းစာရင္း Data မ်ား၊ Shopping Bag မ်ား၊ Catalogue စာရင္းမ်ား၊ Transfer ေရႊ႕ျခင္း၊ Customer Record မွတ ...
-

-

New Ever Best Trading was established since year of 1999 and, we introduced the textile market to selling and distributing. Then we extend the readymade wear, that creating sewing distributing and selling by escort brand from year of 2008. New Ever Best Trading Co., Ltd started by imported textile. If we can product the garment at internally, it will be good benefit and so that we decided to extend to produce to garment by our self. Then Escort Garment factory established in January 2008. We produce the ready wear as escort brand and selling and distributing. After that we need to promote better quality effect for printing. So we founded to intend the printing factory since 2010, try the printing quality, modern that is not only for escort garment but also other garment factories with serve to best performance.

-

  

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

  Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

  ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS