Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 10 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Sales - Engineer/Tech/IT Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2497
  814
  238
  79
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  73
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  271
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  154
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  37
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Pre Sales Engineer(Supervisor)

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Coordinate closely with internal sales, sales support and service resources to align solution design with customers’ business requirements. • Using technical skills to demonstrate to potential customers, the usefulness of the product or service and how it may suit the customer better than -competing products. • Proven technology skills, outstanding interpersonal abilities, and strong written and verbal communication skills • Attention to detail, plus analytical and problem-solving capabilities • Positive, service-oriented pers ...
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.

Sales Executive M/F  ( 10)

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 200 000 - 500 000 Ks, Information Technology

Achieve growth and hit sales targets Prepare the sales visits by calling prospetive clients Use door to door tactics when necessary Presenting the sales pitch to prospective clients Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence Identify market shifts while being fully aware of new products and competition statu ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Project Sales & Marketing Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

280 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Electronics / Electrical Equipment

• Lighting Products ပစၥည္းမ်ားအား Tender ႏွင့္ Project မ်ားအတြက္Sales plan ႏွင့္Target မ်ားေရးဆြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ၿပီး Project Sales & Marketing Department အားေကာင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္၍ Target ျပည့္မွီေအာင္Management လုပ္ႏိုင္ရမည္။ • 2years contract with company
.

.

.Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the leading lighting specialist in Myanmar for value-added highest quality lighting products and services, we offer to develop active, energetic, competent and dedicated candidates to participate growing and expending our business.

.

Sales Executive (Mytelpay)

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

529 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Finding out and Engaging with organizations for Cash collection services , cash Disbarment service and other corporate services . • Market research for competitor information and proactive to meet and optimized the assignment . • Following up on case to case government project which assigned by line manager • Corporate with internal department for the operation and follow up process • Detail Reporting to Line manager. • Administration work related to assign duty. • Other task assigned by Line manager within the related job ...
.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Sales Engineer ( System Sales )

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

532 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Software

• Ensures to meet sales targets and market share objectives. • Delivers presentations and demonstrations internally and externally for relevant products to meet with Customer/Business Requirement. • Working closely and collaboratively with okyo head office and other overseas offices. • Working closely and collaboratively with customers to devise effective solutions, to understand and capture requirements. • Replying to customers following requests for information and proposal requests. • Negotiate and initiate contracts wi ...
Sales/Office work, Engineering work

FORUM8 exerts its force primarily on the development/marketing of software that support civil engineering design, analysis, architectural design, etc. and lately the company has expanded its business into the development of Interactive 3D Virtual Reality (VR) Simulation & Modeling software as well as engineering services including analysis service and system development, offering various types of system integration including the development of Driving Simulators.

CV Maker
Sales Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

652 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Determines and analyzing cost-benefit ratios of equipment, supplies, or service applications in customer environment; engineering or proposing changes in equipment, processes, or use of materials or services. • Preparing drawing Auto CAD working drawing for project and checking shop drawing & final drawing from SJEC-Fuji. • Ensuring site surveying, applicable approval of drawings and other information from client/ /architects/Consultants in order to accurately and timeously place orders from suppliers • Follow up approved shop ...
Its telecommunication products offerings range from fiber optic cables, to transmission materials, and two way radios. For their services in engineering, Fortune supplies heavy machinery for use in the industrial sectors of the country, ranging from tractors, to water pumps, turbines, to diesel engine parts and equipment for marine communication. Fortune also cares for people’s health, so aside from engineering services, they also deal devices for measuring blood glucose, and radiological equipment such as x-ray films.

As Myanmar is undergoing unparalleled socio-economic changes, Fortune has established itself as one of the country's leading companies. Now, Fortune is providing more than just service for elevators. It has made his mark in the real estate industry by developing a luxury residential complex in Yangon. The company also has dipped into telecommunications, and is one of the leading communications equipment provider in the country.

Fortune had its humble beginnings in the year 1991 with the vision to become an integral part of Myanmar's development. Starting with the installation and servicing of elevators as its core business, Fortune has matured into a diversified organization focused on the proper infrastructure development in Myanmar.

Apply for any of the available jobs at Fortune and join our many divisions! As one of the country's top companies, we have numerous well-rounded opportunities available for the taking. If you're hardworking, knowledgable, a go-getter, and someone who cam get things done, then we'd love to have you on our team. Inquire now!

Pre-Sales Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

685 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Responsible for coordinating to solve technical problems for / sales and customers. • Responsible for supporting sales to provide advice on network solutions to business / industry. • Responsible for bringing Customer Requirement to design and design to be a Technical Solution for Engagement and to present Proposal to customers. • Responsible for coordinating with internal Cross Functional teams, Partner / Vendor in order to deliver project work to meet the target. • Fulfill other duties and responsibilities as assigned.
MIH provides high-speed internet service in Yangon on its optical fiber network, Initially offering from 4 Mbps - 100 Mpbs.

MIH offers premium telecom services (private communication and internet) to businesses via a stable and advanced optical fiber technology. By incorporating its expertise in Thailand (via its sister company; UIH) and the latest in technology, MIH aims to provide a professional service on the most stable telecom platform in Yangon.

Myanmar Information Highway Co., Ltd. or MIH is a joint venture company, between Benchachinda Group of Thailand and local companies, incorporated in 2014 under the law of the Republic of the Union of Myanmar, with objectives to provide broadband internet service and data communication services, initially for corporation and residential condensed areas in Myanmar.

MIH provides virtual private network to business customers who need private and secured services. Initially offering from 4 Mbps - 100 Mbps. CO-LOCATIONS MIH provides round-the-clock data centre solutions where our customers choose the environment they need - servers, databases, storage, internet connection, bandwidth and rack space.

Pre Sales Electrical Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

708 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Product: a). Power Quality and Power Distribution product include: -UPS, Battery , Rectifier ,micro data center and battery monitoring System -Medium voltage and Low voltage product - All parts & accessories and all related products • Roles & Responsibilities: a). Sales, search and develop new business leads b). Attend to sales enquirers, follow through from quotation generation to closing an order c). Handle tenders & projects d). Conduct sales presentation to prospective customers (in the Private/Government, Power ...
Myanmar Golden Rock International Co., Ltd.

World wide No - 1 branded products distribution and servicing

Distribution the electronic products such as - Canon (copier,scanner,printer,camera,..),WINCOR NIXDORF ,NEC,Glory,3M,Intimus,Kodak,THALES,NORITSU,AkzoNobel,Dulux,NALCO, REMACO

Sale Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

714 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Design / Decoration


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS