Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 29 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Transport & Logistic jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3318
  898
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  441
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  86
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  211
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  254
  41
  17
  24
  209
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Service Delivery Manager

Transport & Logistic jobs

233 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• This position, the Service Delivery Manager is a part of the operations and reporting to the Operating Director. The candidate must have the knowledge about IT/Telecom and have the certificates such as CCNA, CCNP, JNCIA, JNCIS etc., • The role of responsibility is for day to day service delivery such as a Network Equipment installation, fiber cable installation, link testing, link set up/configuration, maintenance and trouble shooting. • Key communication between the customer, engineering, procurement , sales team and 3rd party compan ...
Campana Mythic Co.,Ltd

Campana Mythic Co.,Ltd

Delivery Team Manager

Transport & Logistic jobs

251 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Manage Delivery Men's daily schedules, check in/out, attendance and performance • Plan their daily activities and 100 % dispatch • Motivate and give a guideline to team • Make a smooth operation of delivery processes
Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Transportations Manager

Transport & Logistic jobs

285 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Logistics / Transport

• Ensure the growth objectives of the domestic land transportation business are achieved. • Manage the fantastic relationship with clients and transportation partners • Lead implementation and maintenance of safety standards for all team members and business partners. • Create a vibrant working environment. • Understand clients’ challenges and identify ways to provide transport solution to clients. • Be able to identify potential transport partners and expand delivery network to support both existing and new business. • En ...
DB Schenker operates its legal entity in Myanmar on June 1 to run contract logistics and warehousing services, while the Yangon branch of Schenker Thailand will continue to handle freight, customs clearance and transport operations DB Schenker in Myanmar was able to develop capabilities ground up with the support from the Thailand team along with the Asia Pacific regional team based in Singapore. The facility is already fully operational, supporting customers from the telecom and consumer sector. Plans are underway to further expand the warehouse and distribution capabilities in Myanmar and DB Schenker is sure to increase its footprint in the country in the near future.

Looking towards the future, the company has ambitious growth plans and looks to invest further in its network and service offerings to support its customer’s ever evolving supply chain.

DB Schenker has been operating in Myanmar since 1999, as the Yangon Branch of Schenker Thailand, providing freight forwarding services.

The logistics division of German railway company Deutsche Bahn has set up a fully owned subsidiary in Myanmar to work with customers in the telecommunications and consumer goods industries.

Transportation Assistant

Transport & Logistic jobs

286 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Logistics / Transport

• Can handle well all Transport Operation Processes . • must have knowledge for all kinds of containers/trucks/Box . • Good Communication skills with Inbound and outbound Customers .
.

.

Company vision and mission Vision To create Value in Supply Chain . Mission Deliver Excellent, Reliable, Cost Effective and Value added Supply Chain Solutions through Superior Customer Service. What we do From Import to Delivery • Financing options for trade • Supply Chain Management Solutions for International Manufacturers, Brand Owners, Distributors, Importers and Global Trading Firms • Logistics Service for inbound shipments to Myanmar • Door to door delivery for inbound shipment • Transhipment through Thailand and China Logistics and Shipment Handling Service for Export Products Logistics Service for Outbound Shipments • Documentation Process (export and regulatory) in Myanmar • Custom clearance (Head office and Port) Shipment Handling • Container arrangement • Space reservation with shipping lines We have been providing export service for Palm Sugar to Asia Pacific and Green Mung Bean to Europe over the years. Warehousing and Transportation Service Warehousing and Inventory Control • Shared and Dedicated Warehouses • Picking and Packing • inventory Control with SAP affiliated Warehouse Management Software Domestic Transportation and Delivery • Distribution Routes Planning and implementation • Reporting by SAP ERP system Why you should join us - We, focusing on supply chain business , offer you many great career opportunities with new challenges, and highly rewarding. Our workplace and culture Passion - Passionate in what we do Ownership - Act as an owner Integrity - Hold highest standards Service - Service to Customers and Community Excellence - In Quality, Efficiency, Effectiveness, Cost Leadership

.

Operation Manager

Transport & Logistic jobs

289 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Manage and monitor operations and human resources. • Manage and supervise team effectively and efficiently for smooth process. • Review the operations and services and initiate further improvement by co-operating with other departments. • Coach and train staff on delivering quality services to customers and business partners. • Communicate with customers and business partners to improve services and solve any matters. • Ensure to comply with the Company rule and regulations. • Liaise and negotiate with suppliers, manufactu ...
.

.

Food2u

.

CV Maker
Delivery Assistant

Transport & Logistic jobs

294 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Make deliveries to various clients • Issue/serve invoices and delivery orders • Liaise with sales team for the day's delivery agenda • Maintaining and developing relationships with existing customers • Gathering market and customer information • Providing feedback on future buying trends • Checking quantities of goods on display and in stock • Recording sales and order information and sending copies to the sales office
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

DELIVERY DRIVER

Transport & Logistic jobs

298 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Loading, transporting, and delivering items to clients or businesses in a safe, timely manner. • Reviewing orders before and after delivery to ensure that orders are complete, the charges are correct, and the customer is satisfied. • Assisting with loading and unloading items from vehicles. • Accepting payments for delivered items. • Providing excellent customer service, answering questions, and handling complaints from clients. • Adhering to assigned routes and following time schedules. • Abiding by all transportation law ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Delivery Men

Transport & Logistic jobs

300 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• လုပ္ငန္းအားစိတ္ဝင္စားၿပီး သြက္လက္၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
It is distributing wholesale and retail sale tea in the domestic market sector ever since.The company has own distribution channel and several distribution branches throughout the country.

It has own as well as managed tea processing factories and has achieved GMP and ISO 9001;2008 Quality Certificates. Apart from tea,the company has expanded into the food stuff industry,plantation and is gearing up to enter the instant food industry.

Thuriya Win Company Limited involves mainly in Agri Business and Food Processing Industry and was founded in the year 1980.It specializes in Tea business and uses the name Nagar Pyan for its brand.

Delivery Executive

Transport & Logistic jobs

315 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Job Purpose The main responsibility is to unload trucks, delivery customer packages, maintain relationship with customers, gather feedbacks, upsell products, and ensure customer satisfaction Principal Accountabilities with Kospa in regards to unloading of delivery from vehicles • Participate in checking and verifying each product package • Present product to customers, get product acceptance from customers, then verify invoice, collect cash payment, and obtain customer online signature via tablet for accepted goods ...
METRO Wholesale Myanmar's 3 main visions for Myanmar are: 1) to promote food safety by providing high-quality products 2) to contribute to Myanmar's economic development especially in agricultural and tourism sectors and 3) to invest in the growth and development of local talents by building up job opportunities, both directly and indirectly.

METRO Cash & Carry is the largest sales division of METRO who is a leading international specialist in wholesale and food retail. MCC is represented in 25 countries with over 750 wholesale stores across Europe and Asia. Every day about 100,000 employees around the world serves over 21 million professional customers such as hotel and restaurant operators, catering and hospitality firms, independent small retailers, institutions and offices. METRO Wholesale Myanmar is the subsidiary of METRO Cash & Carry. METRO Wholesale Myanmar offers food and non-food products with a strong focus on high-quality products, food safety and international professional standards.

.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS