Jobs In Myanmar
Load...

We found 67 job offers Transport & Logistic jobs in all regions of Myanmar

Filter by:  Reset filter
  2877
  1851
  251
  90
  71
  57
  52
  34
  29
  28
  26
  25
  19
  16
  10
  5
  5
  2
  0
  552
  508
  14
  2
  2
  38
  52
  71
  78
  2
  1
  99
  5
  3
  1
  30
  1
  175
  2
  117
  69
  2
  39
  429
  1
  1
  9
  68
  31
  1
  1
  237
  74
  6
  75
  211
  1
  64
  97
  3
  22
  203
  21
  13
  9
  33
  279
  54
  75
  22
  4
  1
  112
  15
  2
  5
  1
  59
  1
  34
  51
  5
  3
  234
  605
  23
  2
  26
  59
  70
  7
  1
  1
  3
  1
  24
  1
  51
  67
  1
  73
  1
  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
Transport Officer

Transport & Logistic jobs

Today

• Beauty Diary is looking for Transport Officer.
Beauty Diary

PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.

Beauty Diary ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဦးဦးျဖားျဖား ထူးထူးျခားျခား၊ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ အၾကီးမားဆံုး Beauty & Health Care Speciality Chain Store ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ 100% Authentic Cosmetics & Skin Care Brand မ်ားစြာ၊ Health & Personal Care ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာကို Beauty Diary တစ္ေနရာတည္းမွာ အဆင္ေျပလြယ္ကူ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါျပီ။

We, Beauty Diary, is the best store for your beauty needs. PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.

သင့္ရဲ႕အလွပဆံုးမွတ္တမ္းကို ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ Beauty Diary ကိုၾကြလွမ္းခဲ့ပါ။

Delivery

Transport & Logistic jobs

Today

• လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • Good communication skills.
Golden Hawks International Limited.

We take pride in the fact that the company has been growing steadily since the establishment just after the introduction of market oriented economic policy by the Government of Myanmar.

We have earned enormous trust of our customers because of timely and efficient execution of handling the outgoing and incoming merchandise by our employees.

We, Golden Hawks International Limited, initiated trading business in 1991. Our company is one of the leading business enterprises and we concentrate mainly on items of imports has been essential pharmaceuticals . We are a distributor of reputed pharmaceuticals. We have put utmost emphasis on essential drugs importation and on its Distribution throughout the nation ensuring to reach remotest an difficult to reach areas where our underserved brethren inhabit. Our colleagues and dedicated staffs have been pivotal in bringing success through their persistent efforts.

Golden Hawks International Limited.

Storekeeper

Transport & Logistic jobs

1 Day

• Works in a small stockroom. Maintains receipts, records, and withdrawals. Checks materials and supplies and reports when stock is low. • Receives and unpacks materials and supplies. • Reports damages and discrepancies for accounting, reimbursement and record-keeping purposes. • Requires a high school diploma or equivalent with 2-4 years experience. • Familiar with standard concepts, practices, and procedures within a particular field. • Relies on limited experience and judgment to plan and accomplish goals. • Performs a va ...
Paing Myanmar International Co., Ltd.

.

Paing Myanmar International Co., Ltd.

Assistance Logistics Manager

Transport & Logistic jobs

1 Day

• ေန႔စဥ္ပစၥည္းပို႔ရန္ ကားစီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ Administration and Transportation ဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။ • Operation / Warehouseဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိေသာတာ၀န္ရွိသူ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းပို့ျခင္း၊ သယ္ျခင္း၊ ေနရာခ်ျခ ...
Golden Hawks International Limited.

We take pride in the fact that the company has been growing steadily since the establishment just after the introduction of market oriented economic policy by the Government of Myanmar.

We have earned enormous trust of our customers because of timely and efficient execution of handling the outgoing and incoming merchandise by our employees.

We, Golden Hawks International Limited, initiated trading business in 1991. Our company is one of the leading business enterprises and we concentrate mainly on items of imports has been essential pharmaceuticals . We are a distributor of reputed pharmaceuticals. We have put utmost emphasis on essential drugs importation and on its Distribution throughout the nation ensuring to reach remotest an difficult to reach areas where our underserved brethren inhabit. Our colleagues and dedicated staffs have been pivotal in bringing success through their persistent efforts.

Golden Hawks International Limited.

Delivery-Sales & Marketing

Transport & Logistic jobs

2 Days

• Good communication skills.
Peace Myanmar Electric Holding Co., Ltd.

.

.

Peace Myanmar Electric Co., Ltd, founded in 1994, started importing and distributing of HVAC products and their spares manufactured by Mitsubishi Electric. We are entrusted as an authorized agent to distribute the Mitsubishi Electric Products. In 1995, to rapidly increase the ability to help our customers, we have built a reputable service centre. We can say for certain that this centre offers a service of excellence, and also builds on the skills of technical personnel accustomed to developing ad hoc solutions to meet the specific needs of each individual customer. Later, the electrical products, especially for Factory Automation, Low Voltage and High Voltage Power Transmission and Distribution, have been marketed in 2000. For the purpose of meeting our customers' different needs, our very first branch was established in Mandalay, the most famous historical cultural city of Myanmar, in 2003. We took a great pride of building this reliable branch as PME could present everything the customers need. In order to keep in touch and build deeper relationship with our valuable customers, we set the next branch up in Naypyitaw, the current capital of Myanmar, in 2005. As a result, we could gain a competitive edge in the market for our products we represented. Because of our endeavour, we take a great pride in the fact that we could contribute to the creation of more comfortable environment to promote the safety and convenience of people by utilizing the very latest technology.

.

Delivery Man

Transport & Logistic jobs

3 Days

• ရိုးသားၾကိဳးစားစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူမ်ားကို အထူးအလိုရွိသည္။
Apexand International Company Limited

Company provided ferry.

AIOZAY ​ We aim to help small, medium, large merchants and brands to sell online easy and help consumers to eliminate the frustration of travelling and finding the products in a marketplace. MYANMAR TELEGRAPH is freely distributed to over 30,000 people every month in Yangon, Myanmar. Myanmar Telegraph can be picked up at more than 40 points across Yangon, airlines, express buses, and our trusted network of samplers. Every afternoon, readers flock to the Myanmar Telegraph branded distribution stands at the office building, bus stands, street corners, restaurant and shopping mall for a dose of news, sport, business, travels and entertainment. FRESHY ​ Freshy is a grocery store chain in Myanmar owned by Apexand International. Freshy is specialised in selling vegetable, fruits, meat and packaged food through clean, hygienic and green stores which are located in high traffic areas. Freshy is also specialised in selling organic and unprocessed food to promote healthier eating. Both website and mobile application (IOS/Android) are available so you can order online to pick it up at nearest store or get delivered by Freshy's Fleet.

Procurement Manager

Transport & Logistic jobs

5 Days

• Take over all departmental responsibility of the procurement function, including inbound shipment and necessary approval from Government authorities for obtaining import license. (Procurement items would be Raw Materials, Packing Materials, Utility Material, Auxiliary Materials, CAPEX, Facility Management etc.) • Prepare budget for cost of production and will be responsible to deliver the budget amount. • Fulfill the Compliance requirement while making vendor selection, tendering and contract preparation. • Liaise with ...
Myanmar Carlsberg Co., Ltd.

Deliver value for our shareholders, employees and society

Make a difference to our global brands Can you see yourself helping to grow and shape some of the best-known beverage brands in the world? Do you have what it takes to join our relentless pursuit of excellence? The Carlsberg Group is a progressive, fast-moving place to work. We want enthusiastic, motivated colleagues who can help us achieve our ambitious goals. As we continue to develop our business and robust brand portfolio, we invite individuals with great passion to join us for the job opportunities.

The Carlsberg Group was founded in Denmark in 1847 and is the fourth largest brewer in the world. Our brands are sold in 150 countries and 41,000 people work for the Group. Our extensive portfolio of more than 500 variants provides our consumers worldwide an unlimited array of choice irrespective of occasion or palate. Our flagship brand, Carlsberg is one of the best known brands within the category in the world. Myanmar Carlsberg Co.Ltd was established in February 2013 to produce, sell and distribute our products in Myanmar.

Excel with our customers in insights, management and service

Delivery Driver

Transport & Logistic jobs

6 Days

• Order မ်ားကုိ ဆုိင္မ်ားသုိ႕ အခ်န္မွွီပို႕ေဆာင္နုိင္သူ ျဖစ္ျပီး Customer မ်ားကုိ ခ်ိဳသာစြာေျပာဆုိ ဆက္ဆံနုိင္သူ ျဖစ္ရပါမည္ • စိတ္ရွည္ သည္းခံျပီး ရိုးသားၾကိဳးစားသူ ျဖစ္ရပါမည္ • ျမိဳ႔တြင္း/ျမိဳ႕ျပင္ ကားလမ ...
Cyber City Co., Ltd.

SINGTECH (IT & Mobile Products) The spread of sophisticated communication devices such as smartphones and tablets has caused such a sharp increase in the types of mobile and IT technologies available on the international market that doing things quicker, smarter, safer, and more precise always keeps us ahead when it comes to meeting increasing consumers’ demands. Being a leading Singapore-based IT and mobile hardware company, SINGTECH is a one-stop brand trademark which has been registered with the Intellectual Property Office of Singapore and offers an extensive range of consumers products comprising of laptops, net books, tablet PCs, bar-type mobile handsets, Android smart phones, computer peripherals and mobile accessories.

We try to improve and save for life of our employees

Cyber City Company is distribute the singtech mobile handset and multi brand mobile handset.

CV Maker
Warehouse Manager

Transport & Logistic jobs

11 Days

• To undertake effective and timely logistics operations of medical equipments to customers • To keep an inviting medical equipment warehouse in a timely manner • To check stock status and report Head Office in a timely manner • Continuously monitor effectiveness of daily operations aimed at reducing operation costs
Yee Shin Co., Ltd.

.

.

With the development of market economy in Myanmar in the year 1988/89 the company was being born at the same time, as an International Trading House engaging with Exporting, Importing , Hotel Business, Manufacturing of wood products and assembling of bicycles. Distributing of medical equipment and Instruments, Health Care Products, Border Trade and Construction works.

.

Warehouse Supervisor

Transport & Logistic jobs

11 Days

• To manage receiving, storage for incoming Raw Material, Packaging Materials • Coordinate with packaging and planning to supply raw and packaging material, auxiliary material stocks in time • Manage Finished product Store • Manage Returnable packaging material, Keg, Pallet, Bottles, crates • Stock count • Update warehouse receiving, issuing data in JDE system • Work under company’ s quality policy • Management of quality and SHE in the warehouse • To ensure a safe working environment where all legal requirements are ...
Logo
Shipping & Logistics Manager

Transport & Logistic jobs

11 Days

• Resolve problems concerning transportation, logistics systems, imports or exports, or supplier issues. • Able to analyze and inspect the purchase order, pro forma invoices, etc. clearly and distinctly • Being diligent and meticulous when handling commercial invoices to ensure the lack of errors • Able to peruse and comprehend international shipping terms such as (FOB, CIF, etc.) as well as payment terms to avoid any misconception • Capable of scrutinizing and performing analysis on purchase orders to ensure duplicated order quan ...
Win Thein & Sons Co Ltd.

.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Transportation Manager

Transport & Logistic jobs

11 Days

• Ensure that shipments into or out of an organization are handled quickly, safely, and within budget constraints • Ability to oversight transportation equipment and personnel operated by an organization • Able to coordinate with outside companies that provides freight services • Managing transportation specialists to ensure products move seamlessly throughout the network, working across teams to troubleshoot exceptions and issues • Driving new transportation programs as well as recommending and executing improvements to existing ...
Win Thein & Sons Co Ltd.

.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Warehouse Manager

Transport & Logistic jobs

11 Days

• Liaising with customers, suppliers and transport companies; • Planning, coordinating and monitoring the receipt, order assembly and dispatch of goods; • Using space and mechanical handling equipment efficiently and making sure quality, budgetary targets and environmental objectives are met; • Having a clear understanding of the company's policies and vision and how the warehouse contributes to these; • Coordinating the use of automated and computerized systems where necessary; • Responding to and dealing with customer communi ...
Win Thein & Sons Co Ltd.

.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Transportation Supervisor

Transport & Logistic jobs

11 Days

• Schedule and provide leadership to build and maintain a strong team through effective communications, recruiting, training, coaching, counseling, appraising, rewarding, developing, and succession planning. • Supervise all activities of drivers. Direct and schedule driver’s work, plan, assign, and distribute daily work to avoid hours of service violations while coordinating loads, equipment and backhauls to achieve maximum utilization of the fleet. • Identify and resolve delivery and scheduling problems through timely commun ...
Win Thein & Sons Co Ltd.

.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Delivery

Transport & Logistic jobs

12 Days

• Team Work ျဖင့္ ညီညြတ္လုပ္ကိုင္တတ္သူ၊ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
Lu Gyi Min Business Group

ယခုလက်ရှိတွင်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှု့များကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် မြို့ကြီးများနှင့် မြို့နယ်များတွင် ဆိုင်ခွဲများဖွင့်လှစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု့ ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိဖွင့်လှစ်ထားသောမြို့နယ်များမှာ လသာမြို့နယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊​မြောက်​ဥ​က္က​လာပမြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းစိန်မြို့နယ် (ပေါက်တောဝ၊ ဖော့ကန်)၊ နှင့် အခြားမြို့များမှာ နေပြည်တော်တိုင်း (သပြေကုန်းစျေး) ၊ တပ်ကုန်းမြို့၊ မကွေးမြို့၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ပုသိမ်မြို့နှင့် မော်လမြိုင်မြို့တို့တွင် ဝန်ဆောင်မှု့ပေးနေပါသည်။

မင်္ဂလာပါ လူကြီးမင်းမှ လှိုက်လဲပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ​ကျွန်​တော်​တို့၏ ​လူ​ကြီး​မင်းဖုန်းဆိုင်ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစတင်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ကို မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှု့များပေးခြင်း၊ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းများ ရောင်းချပေးခြင်း၊ နည်းပညာများကို သုံးစွဲသူများထံ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း software နှင့် hardware များပြင်ဆင်မှု့ပေးခြင်း တို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လူကြီးမင်းဆိုင်များတွင် ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု့ပေးခြင်း၊ online တွင် လွယ်ကူစွာ အချိန်ကုန်သက်သာစွာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ လက်ငင်းငွေချေစနစ်၊ အရစ်ကျ ဝယ်ယူနိုင်သောစနစ် စသော ဝန်ဆောင်မှု့များစွာဖြင့် ဝယ်ယူသူများကို ကျွန်ုပ်တို့လူကြီးမင်း မိသားစုမှ နွေးထွေးစွာဖြင့် ကြိုဆိုနေပါသည်။

Delivery Trainee

Transport & Logistic jobs

16 Days

• Deliver a wide variety of items to different addresses and through different routes • Follow routes and time schedule • Products load, unload, prepare, inspect and operate a delivery vehicle • Ask for feedback on provided services and resolve clients’ complaints • Collect payments • Inform customers about new products and service • Complete logs and reports • Must have follow KTZ company regulations, policies and safety standards
K.T.Z Company

.

.

Our slogan is “Providing Better Life for the People.” K.T.Z Co., Ltd, the entrepreneur distributor in pharmaceutical market in Myanmar established since 1994 and We, now have 300 employees all over the country. In additional, We are expending to huge market of electrical products distribution in both Yangon and Mandalay with numbers of electrical products.

.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS