Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 92 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Media,Digital & Creative jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3318
  898
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  441
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  86
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  211
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  254
  41
  17
  24
  209
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Digital Marketing (Head Office)

Media,Digital & Creative jobs

96 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Agriculture / Forestry / Fishing

• Manage Company Facebook page • Coordinate with branches and brand owners • Rely, Messages, Comments, Posts Managing • Content Design and Monthly Report
Whether you need , we have what you need at prices you can afford. At Good Brothers' Co., Ltd., our goal is to provide you with courteous, expedient, professional service of the highest caliber.

In addition, our friendly and professional staff is here to answer any questions you may have about our company or our services.

Good Brothers' Co., Ltd. has been serving the Yangon community since [1991]. We specialize in Trading especially in Agricultural Machinery, and our staff offers quality and reliable Products and Services you can count on.

Browse our Web site for more information about Good Brothers' Co., Ltd.. If you have any questions or would like to speak with a Good Brothers' Co., Ltd. representative regarding our [PRODUCTS / SERVICES], please e-mail us at sale@gbs.com.mm or call us at +951682147.

97 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Find and receive proposal of partner, evaluate services and suggest for cooperation. Do negotiate and contract with partner. • Catch new trendy of content. Have knowledge and network in content area in Myanmar and international partner. • Make the plan to set up new services: scenario, find partner, deploy content, test case, launch. • Market survey, update information of all competitors (competitor report on policy/campaign/product and other business indicators). • Coordinate with Marketing team for doing digital marketing chan ...
.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Digital Marketing Executive

Media,Digital & Creative jobs

111 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Assist in the formulation of strategies to build a lasting digital connection with consumers • Plan and monitor the ongoing company presence on social media (Instagram, Facebook etc.) • Launch optimized online adverts through Google Adwords, Facebook etc. to increase company and brand awareness • Be actively involved in SEO efforts (keyword, image optimization etc.) • Assist in preparing online newsletters and promotional emails and organize their distribution through various channels • Provide creative ideas for content ...
To provide the best quality of service and to become a market leader in financial services by leveraging innovative technologies. To provide end to end tailor-made financial products and outstanding customer service by combining cutting edge technology and Myanmar hospitality. We endeavor to ‘Make Banking Easy’ by becoming part of our customers daily lives through delivering simple and agile financial products and services.

.

Asia Green Development Bank (AGD) is a public commercial bank founded in Myanmar in 2010. We are committed to providing high-quality financial services and products to our clients and partners. AGD Bank delivers banking excellence through inspired and outstanding customer service and innovative products and services that meet your banking needs.

.

Digital Marketing

Media,Digital & Creative jobs

125 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Analyze digital data to draw key recommendations around website optimization • Prepare emails to send out to customers • Create and maintain online listings across e-commerce platforms • Create and manage link building strategies, content marketing strategies, and social media presences • Innovate and present new marketing platforms and strategies • Manage email and social media marketing campaigns • Track the website traffic flow and provide internal reports regularly • Identify new digital marketing trends and ensure ...
Our Vision and Values are what we describe our Way of Life at Focus Star - Striving to be Myanmar’s leading Trading, Distribution and Services company while attaining Trust, Mutual Respect and Recognition globally.

Focus Star ventured into Automotive Repairs and Detailing business in 2017, bringing the very first specialist and state of the art facility from Singapore and started Optima Werkz Yangon and in 2018. 2018 saw Focus Star diversifying into packaged water distribution and launched WavePlus. Initially launched and distributed in Yangon and in Mandalay, Focus Star plan to distribute and make the packaged water available all over Myanmar.

We began in Yangon as Central Myanmar in 1974 when we began in Shipping Services, as an agent, freight handler, import – exporter and later on specializing in importing motor vehicles and high-speed diesel. In 2007 we helped import super specialty cars and high-end luxury cars. It was then the name was changed to Focus Star Company Limited. With our Vision and Values, and led by the people who manage our business, we are stepping into our Future. In 2007 we entered into a distributor agreement with Japan Tobacco International and started distributing its products across Myanmar. Today we are present across the length and breadth of Myanmar and in over 21 towns

Focus Star is over 300 people strong and growing. We are head quartered in Yangon and have a regional office in Mandalay. We are adding many more services and products into our portfolio and aim to be a leading business house in the new and emerging Myanmar.

Digital Marketing

Media,Digital & Creative jobs

151 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• Must have social media marketing skill, mainly Facebook and other social apps • Can create good idea & design for product advertising post (Can use Facebook Page) • Skilled and experienced in website development & maintenance of Wordpress • Need to be to work in a teamwork and gave good communication skill • Support Sales & Marketing Team • Monitor & Manage website,product & brand consideration & customer response
Building/ Construction/ Engineering

Haven Group of Companies

Building & Construction Project Management Engineering & Construction Consultancy Services Mechanical & Electrical Services

CV Maker
Social Media Marketing Manager MDY

Media,Digital & Creative jobs

158 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Responsible for daily posts to all social media outlets • Implements a social media strategy, develop the plans, determine objectives, establish what needs to be accomplished and define how it will be done • Manages social media sites • Create stylish, quippy content for multiple social channels • Maintain video upload process and YouTube page • Write SEO-friendly content for travel landing pages and perform basic keyword research • Become a company advocate in social media spaces, engaging in dialogues and answering quest ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Digital Marketing Executive

Media,Digital & Creative jobs

176 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Prepare budgets and submit estimates for program costs as part of campaign plan development • Inspect layouts and advertising copy and edit scripts,audio and video, and other promotional materials for adherence to specifications • Prepare and Negotiate advertising and sales contracts • Monitor and analyze sales promotion results to determine cost effectiveness of promotion campaigns • Plan and execute advertising policies and strategies for Fortune Plaza • Coordinate with the media to disseminate advertising • Consult ...
.

.

Golden Environment Construction Co.,Ltd.

.

Digital Marketing Executive

Media,Digital & Creative jobs

185 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics, NetInsight, Omniture, Web Trends)
.

.

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံအနွံ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ Company ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

.

Digital Marketing Specialist

Media,Digital & Creative jobs

201 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS