Jobs In Myanmar
Load...

We found 20 job offers Media,Digital & Creative jobs in Yangon Region

Filter by:
  6490
  1436
  550
  108
  105
  91
  83
  81
  67
  60
  56
  45
  38
  33
  16
  4
  3
  0
  0
  15
  6
  882
  877
  9
  7
  19
  56
  130
  125
  75
  222
  31
  2
  1
  91
  240
  210
  113
  110
  687
  23
  2
  128
  55
  6
  1
  433
  57
  28
  83
  324
  70
  209
  38
  468
  33
  25
  20
  364
  109
  147
  49
  3
  37
  33
  6
  42
  91
  11
  99
  24
  3
  4
  175
  1530
  64
  21
  43
  107
  18
  7
  8
  4
  49
  1
  93
  73
  2
  138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Photographer

Media,Digital & Creative jobs

1 Day, Full time , Hospitality / Hotel

• CV ႏွင့္ Portfolio ပူးတြဲ႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
Best Western Chinatown Hotel (Yangon)

.

Myanmar's commercial capital, you are invited to relax and enjoy the distinctive charms of this captivating city. Best Western Chinatown Hotel guarantees a restful stay with services and amenities designed to make the hotel feel like a 'home away from home'. Our professional and friendly staffs are committed to ensuring that your stay is both enjoyable and comfortable, while our ideal location and complimentary wifi will ensure that you are well connected at all times.

.

Digital Marketing M/F  (1)

Media,Digital & Creative jobs

1 Day, Full time , Trading

• Plan and monitor the ongoing company presence on social media (Twitter, Facebook etc.) • Provide creative ideas for content marketing and update website • Collaborate with designers to improve user experience • Prepare online newsletters and promotional emails and organize their distribution through various channels • Measure performance of digital marketing efforts using a variety of Web analytic tools • Acquire insight in online marketing trends and keep strategies up-to-date • Creating social media campaigns and calls-t ...
Products OUR PRODUCTS (A) Mild Steel Plate (B) Mild Steel Angle (C) H Beam (D) I Beam (E) U Beam (F) GI Angle (G) GI Channel (H) Japan OTR Tyre (I) Spare Parts for Crawler and Dumptruck (J) Buses and Trucks

.

Here at Tun Myint General Trading Co., Ltd. we provide our customers with best quality at competitive price. We are offering premium service with the best prices, quality, our flexibility and responsiveness to customer demand has enabled us to grow.

.

TIP
Key Account Manager M/F  (1 post)

Media,Digital & Creative jobs

2 Days, Full time , 700 000 - 1 200 000 Ks, Computer / IT

Responsibilities -Contact potential customers and get the appointments -Visit and have a meeting with the potential customers -Introduce our services and products to potential customers -Get the customer requirements during the meeting with customers -Prepare proposal and quotation based on the customer's requirements Share the project information with digital, IT and operation Report the project status and daily activities to MD
Our focus is on what we do best in analyzing your business needs and creating the best possible solution to suit your need.

WHAT WE DO SERVICES Ideastorming, designing, coding, developing, testing, analyzing, optimizing, and updating. We cover every step of app creation. YOUR success is how we measure ours

Media Content Creator

Media,Digital & Creative jobs

3 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services

• အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေဆာင္ရြက္တတ္သူျဖစ္ရမည္။
.

Silver Pearl Angle Co.ltd

Content Writer

Media,Digital & Creative jobs

5 Days, Full time , Investment

• Responsible for creating, optimizing existing and new web content. • Regularly produce various content types including product pages, blog post, social media posts, etc. • Write content as required to promote campaign and share product knowledge. • Research on our business related trends for content writing.
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA

.

CV Maker
PowerPoint Presentation Designer M/F  (1)

Media,Digital & Creative jobs

6 Days, Full time , Manufacturing

- Transform technical and complex information into simple and effective presentation - Follow all directions accurately and complete assigned tasks in a timely fashion - Ensure all powerpoint graphics and content are accurate, relevant and appropriate for the intended audience.
.

.

Hyundai Motors is one of the leading and most prominent companies in the automotive industry. The Hyundair Motors Myanmar has a showroom – the first and only authorized dealer of Hyundai Motor company in the country. The company’s show room is a one-stop service. This means that aside from offering brand new passenger cars, it is also a service and spare parts center. The Hyundai 3S showroom is considered as the largest in the Asia-Pacific region, with a total floor area of 4, 500 square meters. Hyundai Motors aims to strengthen their competitiveness through various innovations and by making bold investments. Regardless of the market conditions, the company is fearless. As a result, Hyundai Motors continue to develop and reach new heights. Hyundai Motors Myanmar is looking for individuals who are exceptionally talented, creative, and hardworking. Be a part of one of the leading automotive companies by applying in any of the available job opportunities in Hyundai!

.

6 Days, Full time , 300 000 - 500 000 Ks, Computer / IT

- Do phone call and marketing to new customers - Do time management and attention to detail - Try to arrange the appointment with the Client and do a presentation - Handle the client’s complaints - Greet customers and ascertain what each customer wants or needs. - Maintain records related to sales. - Do cold calling and sales call daily and do the daily sales activities - Conduct market research and analysis to evaluate trends, brand awareness and competition ventures Initiate and control surveys to assess customer requirements and de ...
Our focus is on what we do best in analyzing your business needs and creating the best possible solution to suit your need.

WHAT WE DO SERVICES Ideastorming, designing, coding, developing, testing, analyzing, optimizing, and updating. We cover every step of app creation. YOUR success is how we measure ours

Media Sales Staff M/F  (15)

Media,Digital & Creative jobs

6 Days, Full time , Medical / Hospital

Job description • လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းကို ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္ရပါမည္။ • သြက္လက္တက္ၾကြျပီး သန္႕ျပန္႕ရည္မြန္ေသာ ပံုစံရွိရန္ လိုိအပ္ပါသည္။ • အႏုပညာနယ္ပယ္တြင္ သြားလာႏိုင္ရမည္။ • FMV Event Management ႏွင့္ Gifted Creative Medica အဖြဲ႕အစည္း ...
.

.

..

.

Digital Marketing Executive M/F  (1)

Media,Digital & Creative jobs

6 Days, Full time , Consulting / Professional Services

• Excellent understanding of digital marketing concepts and best practices • Experience with B2C social media and email campaigns and SEO/SEM • Excellent communication and interpersonal skills
No one needs to tell you how bleak or weak the U.S. dollar can be at times. All you need to do is walk into the grocery store and look at the price of a steak that will leave you in sticker stock.

If you've wanted to learn how to make money to give you financial independence or for additional income to purchase things you've wanted, you will want to read on.

GWA provides vital services to progressive business owners to create successful strategies for growth and efficiency in their organisations.

Working a second job away from home isn't an option for many people with families. There are several options to make money from the comfort of your home.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS