Jobs In Myanmar
Load...

We found 125 job offers Driver, Security & Cleaning jobs in Yangon (Rangoon)

Filter by:
  5105
  954
  488
  96
  77
  74
  64
  63
  59
  58
  56
  54
  53
  37
  9
  5
  5
  2
  0
  10
  7
  702
  683
  9
  7
  11
  54
  86
  92
  107
  183
  28
  2
  1
  79
  170
  165
  85
  88
  552
  17
  1
  101
  45
  2
  1
  317
  53
  28
  52
  280
  57
  171
  23
  335
  19
  21
  14
  277
  71
  99
  30
  2
  149
  24
  4
  30
  79
  10
  66
  19
  4
  4
  145
  1104
  59
  21
  44
  84
  16
  8
  8
  2
  32
  1
  62
  48
  2
  98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Vehicle Incharge

Driver, Security & Cleaning jobs

Today , Full time , Automotive

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား သတ္မွတ္ကီလိုမီတာအလိုက္ ယာဥ္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမွုမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ စာရင္းျပဳစုျခင္း • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ အသံုးပစၥည္းမ်ား၊ သန့္ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား နွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းသံုး ပ ...
.

.

There are 3 business units in Greater Man Group of Companies (Greater Man International Trading Co., Ltd, Greater Man International Services Co., Ltd and Joyous Journey Travels & Tours Co.,Ltd) Greater Man Trading Co.,Ltd is located in Mindama Road, Yangon. It is one of the most famous brand new bus and coach that is HIGER, Heavy Machines that is LONKING and FAW brand distributor in Myanmar. Greater Man Services Co.,Ltd is located in Mingalardon Township. It has spare parts sale center and Service Station. In 2016, Upper Myanmar Branch in Mandalay is opened with one-stop services station. Joyous Journey Travels & Tours is one of the famous transportation services in Myanmar.

.

Senior Car Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

Today , Full time , Investment

• အထူးဧည္႔သည္မ်ား၏ ေမာ္ဒယ္ျမင္႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုေမာင္းႏွင္ရမည္။ • ေလဆိပ္၊ ေဟာ္တယ္ၾကိဳ/ပို႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၄နာရီအခ်ိန္မေရြး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ • ရံုးမွအေရးၾကီး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အၾကိဳ/အပို႕ ကိစၥမ်ား ...
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA

.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

Today , Full time , Retail / Wholesale

• ရိုးသားႀကိဳးစား၍အက်င္႔စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
Barons & Fujikura EPC Co Ltd ("BFE"), (a new member of Barons Group of Companies, Myanmar, and an affiliate of Fujikura Ltd, Japan), will strive its best to be the leading and largest EPC contractor in Myanmar in Power and Telecom Sector, with the support of its 400+ employees and with the trust of its customers. Our employee database will grow from 400+ to more with increase number of projects and increasing number of customer outreach. We will uplift to top-notch industrial standard in Power Transmission Line and Substation Construction Services, Power Generation Equipments packaging Services, Power Distribution networks construction Services, Telecom tower network construction Services, Telecom Fiber network construction Services and Active Network implementation services.

We will ensure Japanese Quality work standard provided by local team and foster a sustainable future in this beautiful country, Myanmar.

Barons Group of Companies is an entity with strong ability, advanced management structure with stable development striving for a bright future. Founded in 1997 as a small scale trading company named as Myanmar Innwahtani LPG Trading Co., Ltd, with import of LPG Gas cookers and tyres into Myanmar, a serious diversification of the new management team in 2002 transformed the company into an engineering based company with a rapid growth within 10 years of management take-over.

Barons & Fujikura EPC Co., Ltd.

Driver & Sales Drive

Driver, Security & Cleaning jobs

Today , Full time , Retail / Wholesale

• ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏိုင္ျပီး နယ္အေရာင္းထြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

General Worker

Driver, Security & Cleaning jobs

Today , Full time , Agriculture / Forestry / Fishing

• လွည္းကူး (ရဲမြန္)တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရပါမည္။
We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.

Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, business center, mining and rubber plantation.

Eastern Group of Companies originally started with Hotel business in the early 1994.

CV Maker
Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

Today , Full time , Manufacturing

• ကားသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။ • သက္တမ္းရွိ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႔တြင္း၊ နယ္ေ၀စးေမာင္ႏွင္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံရွိရမည္။ • အရက္ေသစာေသာက္စားမူးယစ္ျခင္းသူမျဖစ္ရ။
.

.

The CNC (Cotton N Cotton®) Brand Shirts, Jeans Rain Coats and Jackets can be available in the supermarkets, Shopping Mall Centers and Stores in all townships throughout the country.

.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

1 Day, Full time , Trading

• အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ျဖင့္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ႐ိုးသားစြာျဖင့္ႀကိဳးစာလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းအေသာက္အစားကင္းရမည္ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • ရိုးသ ...
.

Elegant in style. Unique in designs. Serviced by professionals. Your most satisfying experience to decorate your home. All at Amazing One.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

1 Day, Full time , Technology

• ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။ • အခါအားေလွ်ာ္စြာ နယ္သြားႏိုင္ရမည္။
A1 Group of Companies

Welcome to A1 Group! My name is Yan Win. Thank you for your interest in A1. Please let me have this opportunity to introduce you briefly about A1. a1 group companies A1 was founded as a privately held construction company in 1990 together with the rise of demand in construction industry. Today A1 is proud to be recognized as one of the leading and largest construction companies in Myanmar. Our outstanding reputations in the field of city and land development have been attributed to the company’s dedication for excellence. It has been made possible by our workforce of professional and experienced administrative staff, engineers, architects, planners, and labor. As part of our commitment in providing high quality and advance engineering, our company personnel are constantly given training to keep up with the trends of modern technology and construction. In addition, we actively participate in engineering and technology societies, and contribute to those areas. Our expertise has spanned from minor renovations to multimillion dollar projects. For this, A1 has earned a strong trust from our various clients due to our ability to deliver quality construction, promptness in meeting deadlines, completion of projects, and customer satisfaction. Furthermore, A1 has gained momentum and success in construction as we have built mutual trust and benefits between clients and partners. Due to our success and financial security, we have expanded our business sectors in the fields of mining, hotel and resorts, trade and manufacturing. We are constantly striving towards maintaining a vision to invest and promote excellent services in the many sectors our company has ventured into. We work to attain quality, meeting national and international codes of standard. We plan and implement the process efficiently with commitments to make each process easier for you. We stand by you and warranty quality for every undertaking of ours to keep up with our motto:

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

1 Day, Full time , Food & Beverages / Catering

• Auto & Manual ႏွစ္မ်ိဳးလံုးေမာင္းႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • တစ္ခါတစ္ရံနယ္သြားႏိုင္ရမည္။ • မနက္ ၄ နာရီ၀န္းက်င္မွစ၍ အလုပ္ဆင္းႏိုင္ရမည္။ • တစ္ရက္အလုပ္ခ်ိန္ (၈) နာရီ • ေန/စား ျငိမ္းေနလိုပါက စီစဥ္ေပးမည္။
.

.

Great Victory Food & Beverage Co.,Ltd.

.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, YankinWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS