Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 6 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Real Estate Sales Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  823
  238
  79
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  10
  2
  353
  279
  18
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  73
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  155
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  199
  28
  13
  36
  154
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  123
  564
  10
  9
  15
  27
  18
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sales Executive M/F  (1)

Real Estate Sales Jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

- Sourcing new opportunities from out-bound cold calls, emails, incoming enquiries, existing relationships and follow up on real estate conferences - Present, promote and sell product/services to existing and prospective clients - Establish, develop and maintain positive business and customer relationships - Show properties to potential buyers and renters - Counsel clients on market conditions, prices and mortgages - Review purchase contracts to ensure terms are met - Prepare purchase agreements, rental/lease agreements, deeds, and other ...
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

The recruitment company is foreign investment real estate company in Yankin Tsp Report To: Senior Legal Manager • Be on behalf of HOD of Legal Department in case HOD not on duty • Be in charge in all litigation matters: including dispute arrangements, negotiation, proceed the lawsuits at court and competent authorities • Provide legal advice and guidance on all kinds of litigation matters • Provide legal advice and guidance on company’s compliance • Review, draft and prepare legal letters, agreements and contracts to ensur ...
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

Leasing Executive

Real Estate Sales Jobs

620 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Develop and implement leasing strategies and plans for commercial activities in Fortune Plaza • Ensure all available apace is leased in an appropriate,timely and effective manner • Planning and implementing the tenancy mix • Source and seek out prospective tenants • Generate new leasing leads • Establish and build networking channels with prospective, existing tenants and real estate marketing agents • Enhance the value of Fortune Plaza to generate new revenue streams • Answer incoming phone call professionally and hand ...
.

.

Golden Environment Construction Co.,Ltd.

.

Manager (Property Management)

Real Estate Sales Jobs

714 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရ ဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္၊ ေျမပုံကူး ေျမတိုင္းေျမပုံ၊ ဂရန္အမည္ေပါက္ ေလၽွာက္ထားျခင္း၊ ဂရန္သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ယာဥ္ ဝင္/ထြက္ေပါက္ ေလၽွာက္ထ ...
Vision To be the innovative and dynamic organization embracing highest standards of business practices to deliver positive outcomes and create sustainable growth opportunities for all stakeholders. Mission To endeavor continuous efforts to provide prudent directions for business units in strategic sectors and pivotal commercial areas to turn sustainable profits and growth for all stakeholders. To set good corporate governance and transparency as the bedrock of all of our management policies and implementations in order to achieve all of our vision. To foster the balanced culture of competence and compassion in workplace for our employees to be fully engaged and motivated to be able to overcome challenges of fourth industrial revolution.

Ayeyar Hinthar Holdings Also Take Pride in its capacity and capability to export Myanmar White Rice. Since 2997, Ayeyar Hinthar Holdings has consistently expoerted an average of about 180,000 MT Myanamar White Rice every year.Ayeyar Hinthar Holdings is positioning its as the Global Supplier of Food Demands and has pledged to continuously supply the global demand of White Rice efficiently and at reasonable pricing.

Ayeyar Hinthar ( Group of Companies ) is a young business establishment(Trading, Construction , Health Care Service , Construction Material) we are proud and satisfied with all our achievements and records in past few years. We are devoted to the advancement and continuity of our business traditions and success.

Real Estate Manager

Real Estate Sales Jobs

739 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Plan and direct the purchase, sale, and development of real estate properties on behalf of company. • Negotiate contracts for sale or lease of the property. • Handle financial operations of the property. Prepare and maintain financial statements. • Collect rent. Send out notices if rent is delinquent. • Inform owners about occupancy rates, expiration dates of leases, and other issues. • Advise owners on how much to charge for rent. • Negotiate contracts for janitorial, security, landscaping, trash removal, and other servic ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

CV Maker
Property Manager

Real Estate Sales Jobs

767 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Establishes rental rate by surveying local rental rates; calculating overhead costs, depreciation, taxes, and profit goals. • Accomplishes financial objectives by collecting rents; paying bills; forecasting requirements; preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective action. • Maintains property by investigating and resolving tenant complaints; enforcing rules of occupancy; inspecting vacant units and completing repairs; planning renovations; contracting with landscaping. • Maintains ...
.

.

Golden Environment Construction Co.,Ltd.

.

  

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

  Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

  ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS