Jobs In Myanmar
Load...

We found 9 job offers Business Management Jobs in Mandalay Region

Filter by:
  4535
  1003
  468
  102
  70
  64
  60
  57
  56
  54
  53
  52
  49
  34
  9
  5
  5
  2
  0
  16
  7
  659
  628
  12
  5
  14
  52
  78
  86
  102
  145
  22
  2
  72
  147
  148
  85
  70
  489
  16
  1
  90
  55
  2
  1
  299
  45
  23
  54
  276
  57
  155
  19
  306
  24
  21
  13
  233
  58
  90
  25
  2
  147
  22
  3
  30
  72
  9
  57
  19
  3
  4
  148
  1021
  59
  19
  43
  72
  16
  8
  8
  2
  30
  1
  56
  43
  2
  81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Branch Manager

Business Management Jobs

3 Days, Full time , Financial Services

• မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းပိုင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။ • မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ နယ္ေျမေဒသ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား၊ ေဒသဆိ ...
.

"WELCOME FROM KEB HANA MICROFINANCE" KEB Hana Microfinance Company is the Company which is operating microfinance sector. Our based is from Korea. In Myanmar, we started to establish with the microfinance operation in 2013. Currently, we have about to 400 staffs around Myanmar Country. We always open job opportunities for qualified staffs who are interested in microfinance operations.

Small & Growing Business Manager

Business Management Jobs

76 Days, Full time , Financial Services

• Develops business plan/budget and strategy for Small & Growing business • Design process and develops loan forms for Individual Loans • Manage the loan approval and disbursement • Monitor payment collection and develops delinquency recovery activities For (Delta & Mandalay)
.

Will you use your leadership skills and microfinance experience to impact children’s lives and empower communities? VisionFund Myanmar is seeking a dynamic, hands-on leader who has experience of growing organizations in complex environments.

We provide financial access on behalf of World Vision, a global relief, development and advocacy organization. Through small loans and other financial services, we aim to empower families to create incomes and jobs, which unlock the potential for communities to thrive and children to grow up having a brighter future.

.

Branch Manager

Business Management Jobs

83 Days, Full time , Trading

• နယ္ခရီးသြားလာ ႏုိင္ရမည္။ • ၀န္ထမ္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းေကာင္းျပီး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ For (Mandalay Pharmaeceutical Company)
Our company deals with general trading ranging from beans & pulses, Frozen marine products, steel, pharmaceutical products and other value added products, exporting to and importing from other countries.

Asia Winner Industrial Ltd.

Asia Winner Industrial Ltd. (AWI) was founded in 1995 and is a conglomerate of international and local companies including; May Yu Trading Co. Ltd, Agritrade International Ltd , May Yu Marine Products Co. Ltd and Indo Suez Trading Pte Ltd. AWI is a leading trading in Myanmar; importing and distributing products throughout Myanmar and exporting products globally. AWI specialist export products include: Beans & Pulses, Spices, Rice, Powder, Marine Products, Meats Products, Frozen Vegetables and other value–added products such as Balachong. Key import goods include: pharmaceutical products, construction materials (under Steel Mart & May Yu) and consumer products. AWI has over 500 employees based across Myanmar; we are a proactive, energetic hardworking team and have developed a strong company culture. If you enjoy a challenge and creating your own opportunity we would love to hear from you.

- Premium Quality Products - Competitive Price - Continuous and Steady Supply - On time delivery - Customer Satisfaction - Long term Business Relationship - Reliability in Business

Business Development Executive

Business Management Jobs

84 Days, Full time , Manufacturing

• Communicate with team members, trainers and management to ensure all needs are met • Responsible and accountable for the implementation and management of company strategies and plans in the area under his/her supervision. • Responsible and accountable for the leadership, training and coaching of sales team under his/her supervision. • Determine training needs both for individuals and teams • Organize role-playing activities to simulate difficult client cases (e.g. how to overcome objections) • Advise salespeople how to upsel ...
Tracing its origins back over 15 years, where it began production of rectified spirits, becoming the dominant supplier to the alcoholic beverages industry, ABC has grown significantly as a result of its commitment to quality.

This core value has allowed ABC to diversify vertically, bringing its expertise into producing branded alcoholic beverages renowned for their taste and consistent quality.

Asia Beverages Company Limited is one of Myanmar’s leading independent distilleries and distributors.

Asia Beverages Co., Ltd.

Business Development Manager

Business Management Jobs

86 Days, Full time , Food & Beverages / Catering

• ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ ။
ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

CV Maker
Assistant General Manager

Business Management Jobs

93 Days, Full time , Manufacturing

• Work closely with the GM in all aspects of management including operations, administrative and financial duties. • Assume responsibility for supervising staff and managing the operations in the GM’s absence. • Maintain up-to-date knowledge of Trading & Production. • Assist the overall team effort through effective leadership. • Consistently maintain a professional courteous attitude when dealing with customers, coworkers and the general public. • Direct, support, and coordinate the integration of all operating areas of ...
.

.

Great Wall Group of Companies

.

General Manager/Asst:General Manager

Business Management Jobs

107 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services

• ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ စကားေျပာခ် ဳ ိသာၿပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Myanmar Golden Wing Construction Co., Ltd သည္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္ မၾကာမီေဆာက္လုပ္မည့္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အထပ္ၿမင့္အေဆာက္အဦးစီမံကိန္း မ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာက္လုပ္မည့္ ကုမၸဏီၿဖစ္ပါသည္။

.

.

.

General Manager/Asst:General Manager

Business Management Jobs

134 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services

• ႐ုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ စကားေျပာခ် ဳ ိသာၿပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Myanmar Golden Wing Construction Co., Ltd သည္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္ မၾကာမီေဆာက္လုပ္မည့္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အထပ္ၿမင့္အေဆာက္အဦးစီမံကိန္း မ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာက္လုပ္မည့္ ကုမၸဏီၿဖစ္ပါသည္။

.

.

.

General Manager

Business Management Jobs

298 Days, Full time , Financial Services

• Coordinating and managing all departments. • Analyzing and observing barriers and solving them • Monitoring each department directions whether on right tracks or not and making correction. • Making SWAT analysis on the company timely and report findings to MD • Innovate the company’s 360 degree communication system • Recruiting and selecting senior position staff • Develop training programs to increase employees’ hard and soft qualities • Person to be accountable to Managing Director
.

Aung Myin Thu Group co., Ltd

  

  WHO WE ARE

  Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

  GET IN TOUCH

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
  Botahtaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS