Jobs In Myanmar
Load...

We found 122 job offers in Shan State

Filter by:
  3880
  1636
  431
  122
  77
  75
  66
  64
  48
  42
  39
  32
  29
  18
  14
  5
  5
  4
  0
  3
  641
  583
  12
  7
  47
  70
  104
  111
  1
  165
  18
  4
  1
  29
  171
  128
  91
  71
  429
  20
  77
  30
  5
  1
  1
  287
  68
  23
  50
  363
  63
  172
  1
  27
  324
  10
  17
  22
  298
  55
  70
  42
  2
  94
  25
  5
  24
  71
  3
  64
  31
  2
  3
  319
  845
  37
  14
  39
  89
  40
  11
  6
  1
  25
  1
  45
  36
  43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Branch Cashier

Accountancy Jobs

Today , Full time , NGO / INGO / Non-Profit

• ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ျခင္း • ေငြေၾကး အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးနွင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း • အခ်က္အလက္မ်ား ထည္႔သြင္းျခင္းတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း • ဗြီးရွင္းဖန္း(ဒ္)၏ စံတန္ဖိုးမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန ...
World Vision Myanmar

.

World Vision has been working in Myanmar since 1991, with current operations in 13 out of 14 states/regions. World Vision is one of the largest international NGOs operating in Myanmar, with over 700 full-time staff and 3,000 volunteers who work in 34 programme areas and over ten special projects. Programmes span a range of sectors including education, health, agriculture, livelihoods, and child protection. A microfinance program began operating in 1998, with the number of clients increased up to over 60,000. World Vision also has a significant disaster response capability, with pre-positioned supplies in warehouses in Yangon and Mandalay. Community-based disaster risk reduction is an increasing programmatic emphasis. As a leading humanitarian agency in Myanmar, World Vision continues to offer relief support to internally displaced people in Kachin state and rehabilitation support to areas affected by the 2015 floods in Ayeyarwady, Magway and Sagain Regions, and landslides in Chin State.

Sales Administrator

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Manufacturing

• Receiving Order from Sales Team • Communicate with Store Delivery Team • Check Stock Level • Prepare Daily Sales Report • Creating Sales Order in system
Nippon Paint Myanmar Company

Guided by our core values of integrity, resourcefulness and drive to achieve excellence in everything we do, we have and will continue to deliver innovative products and services to protect and beautify our surroundings.

Combining research and development with in-depth local market understanding, we provide end-to-end solutions for virtually all kinds of painting needs – from home furnishings, high-rise buildings, factories to numerous industrial applications.

Nippon Paint Myanmar is an affiliate of Nippon Paint Singapore – one of the most established pioneers in the paint industry with more than 120 years of experience in paint technology. Established since 1962, Nippon Paint is now one of the leading paint manufacturers in Singapore.

.

Territory Sales Executive (Lashio) M/F  (1)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time , 2 000 - 2 000 Ks, Telecommunications

PURPOSE OF THE ROLE To achieve the monthly sales target within the assigned territory. ROLE ACCOUNTABILITIES •    Responsible for visiting our Distributors within the assigned territories on a daily basis to support their needs. •    Responsible to meet the monthly/weekly targets assigned by the management. •    Visit dealer’s outlets to ensure all sales and operations systems are up, POS (Point of Sales) materials are displayed adequately, etc. •    Help solve Distributors operation issues, incentive d ...
Ooredoo Myanmar

We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Area Sales Manager (Kyaing Tone)

Sales & Business Development jobs

2 Days, Full time , Telecommunications

(This position is only for Myanmar nations.) • In charge of Indirect Channel Sales and distribution activities within the region. • Work with respective counterparts from HQ to implement channel and distribution policies/ strategies. • Provide support to implement Sales Program and new product launches. • Responsible to hit monthly/quarterly/annual gross sales and revenue targets. • Responsible for the end-to-end Channel Management and get the feedback from all the channels for improvement. • Responsible for the territory ...
Ooredoo Myanmar

We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Project Manager

Engineering & Technical jobs

2 Days, Full time , Construction / Building

Project Manager (Civil) • အဂၤလိပ္စကား (ေရး၊ဖတ္၊ေျပာ)တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ရမည္။ • ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏိႈ ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

CV Maker
Branch Manager

NGO, Charity & Voluntary jobs

3 Days, Full time , NGO / INGO / Non-Profit

• To ensure an efficient financial and integration performance of the branch • To market the products and services of MFP • Portfolio/Financial Management • Branch Team Management • Risk/Advocacy Management • Management of internal controls • Develop Annual Action Plan and Branch Business Plan
World Vision Myanmar

.

World Vision has been working in Myanmar since 1991, with current operations in 13 out of 14 states/regions. World Vision is one of the largest international NGOs operating in Myanmar, with over 700 full-time staff and 3,000 volunteers who work in 34 programme areas and over ten special projects. Programmes span a range of sectors including education, health, agriculture, livelihoods, and child protection. A microfinance program began operating in 1998, with the number of clients increased up to over 60,000. World Vision also has a significant disaster response capability, with pre-positioned supplies in warehouses in Yangon and Mandalay. Community-based disaster risk reduction is an increasing programmatic emphasis. As a leading humanitarian agency in Myanmar, World Vision continues to offer relief support to internally displaced people in Kachin state and rehabilitation support to areas affected by the 2015 floods in Ayeyarwady, Magway and Sagain Regions, and landslides in Chin State.

Service Assistant

IT/Computing Jobs

3 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္၍ အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။ • ေရရွည္လုပ္ကိုင္လိုသူ ျဖစ္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Branch Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

4 Days, Full time , Trading

• ေတာင္ၾကီးျမဳိ႕တြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • နယ္ခရီး သြားလာႏုိင္ရမည္။ • အေရာင္းစာရင္း / Stock မ်ား အား သက္ဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ ထံသုိ႕ ေန႔စဥ္ေပးပုိ႕ရမည္။ • မိမိ လက္ေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စီမံကြပ္ကဲ မူ ေကာင္း ...
Asia Winner Industrial Limited

Our company deals with general trading ranging from beans & pulses, Frozen marine products, steel, pharmaceutical products and other value added products, exporting to and importing from other countries.

Asia Winner Industrial Ltd.

Asia Winner Industrial Ltd. (AWI) was founded in 1995 and is a conglomerate of international and local companies including; May Yu Trading Co. Ltd, Agritrade International Ltd , May Yu Marine Products Co. Ltd and Indo Suez Trading Pte Ltd. AWI is a leading trading in Myanmar; importing and distributing products throughout Myanmar and exporting products globally. AWI specialist export products include: Beans & Pulses, Spices, Rice, Powder, Marine Products, Meats Products, Frozen Vegetables and other value–added products such as Balachong. Key import goods include: pharmaceutical products, construction materials (under Steel Mart & May Yu) and consumer products. AWI has over 500 employees based across Myanmar; we are a proactive, energetic hardworking team and have developed a strong company culture. If you enjoy a challenge and creating your own opportunity we would love to hear from you.

- Premium Quality Products - Competitive Price - Continuous and Steady Supply - On time delivery - Customer Satisfaction - Long term Business Relationship - Reliability in Business

Branch Manager

Sales & Business Development jobs

10 Days, Full time , Beauty / Cosmetics

• Sales Target ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ • Counter မ်ား၏ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈအား စစ္ေဆးရန္ • Sr. BA ႏွင့္ Sales Promoter တို႔၏ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈႏွင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအား စစ္ေဆးရန္ • ကုန္ပစၥည္း အမွာစာမ်ားအား ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး တင္ျ ...
Beauty Diary

PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.

Beauty Diary ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဦးဦးျဖားျဖား ထူးထူးျခားျခား၊ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ အၾကီးမားဆံုး Beauty & Health Care Speciality Chain Store ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ 100% Authentic Cosmetics & Skin Care Brand မ်ားစြာ၊ Health & Personal Care ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာကို Beauty Diary တစ္ေနရာတည္းမွာ အဆင္ေျပလြယ္ကူ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါျပီ။

We, Beauty Diary, is the best store for your beauty needs. PERSONAL CARE, BEAUTY CARE, HEALTH CARE.

သင့္ရဲ႕အလွပဆံုးမွတ္တမ္းကို ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ Beauty Diary ကိုၾကြလွမ္းခဲ့ပါ။

Shan State job opportunities

Seriously looking for job in shan state? It is challenging and exciting at the same time. Shan State is located in the Middle Eastern part of Myanmar.  It is bounded on the northeast by the People's Republic of China, on the southeast and south by Laos and Thailand, on the north by Kachin State, Sagaing and Karen State on the south. There are many ethnics in Shan such as Paos, Palaungs, Dhanu, Was, Kaws, Lahus, Inthas, Myaungzi, Lishaws, Taungpyoes, Maingthas and many other. The population is about 4 mil. The area is 60,155 square miles and the Capital is Taunggyi. 
The State is organized into 52 Townships and 1932 Wards. Here you the list of townships in Shan state.

Hopang Township
Hopong Township
Hsenwi Township
Hsi Hseng Township
Hsipaw Township
Kalaw Township
Kengtung Township
Konkyan Township
Kunhing Township
Kunlong Township
Kutkai Township
Kyaukme Township
Kyethi Township
Lai-Hka Township
Langhko Township
Lashio Township
Laukkaing Township
Lawksawk Township
Loilem Township
Mabein Township
Mantong Township
Mawkmai Township
Mong Hpayak Township
Mong Hsat Township
Mong Hsu Township
Mong Khet Township
Mong Kung Township
Mong Nai Township
Mong Pan Township
Mong Ping Township
Mong Ton Township
Mong Yang Township
Mong Yawng Township
Mongmao Township
Mongmit Township
Mongyai Township
Mu Se Township
Namhkam Township
Namhsan Township
Namtu Township
Nansang Township
Nawnghkio Township
Nyaungshwe Township
Panglong, Southern Shan State
Pekon Township
Pindaya Township
Pinlaung Township
Tachileik Township
Tangyan Township
Taunggyi Township
Ywangan Township

The State Day is 7th February. The main area of economic activity is around Agriculture. Principal crops being paddy, wheat, chili, cotton, potatoes, groundnut, sesame, pulses, tea and Virginia tobacco. Compare to other states cold climate also allows cultivation of oranges, peaches, pears, damsons, apples, grapes, onions, pineapples, vegetables and Thanatphet Trees. 
In order to further develop agriculture in Shan State, Heho Valley Irrigation Canal, Banyin Irrigation Canal, and many more irrigation systems work in the region. Shan state is rich of natural resources such as silver, lead iron, zinc, copper, tin, antimony, coal, tungsten and precious stones as well.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS