Jobs In Myanmar
Load...

We found 22 job offers Admin, Secretarial & PA jobs in Mandalay Region

Filter by:
  4460
  1823
  480
  129
  88
  77
  77
  71
  61
  59
  53
  53
  33
  24
  17
  10
  7
  7
  2
  13
  3
  737
  651
  13
  1
  12
  60
  71
  109
  140
  1
  144
  29
  7
  1
  63
  199
  139
  82
  68
  532
  27
  2
  86
  39
  5
  3
  1
  338
  61
  28
  62
  353
  74
  186
  2
  27
  358
  29
  21
  29
  309
  72
  93
  46
  4
  141
  21
  4
  31
  83
  3
  77
  24
  2
  4
  328
  973
  65
  18
  50
  102
  44
  11
  11
  3
  36
  1
  50
  47
  73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Factory Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day, Full time , Manufacturing

• ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံရမည္ • ထုတ္လုပ္မႈပတ္၀န္းက်င္ကို အေကာင္းဆုံး နားလည္ေအာင္ လုပ္ရမည္ • ကုန္ပစၥည္း အ၀င္အထြက္ ထိန္းခ ်ဳပ္မႈႏွင့္ Data ထိမ္းသိမ္းသည့္စနစ္ကို အံ၀င္ခြင္က ်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည္ ...
.

.

Great Wall Group of Companies

.

Office Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

2 Days, Full time , Hospitality / Hotel

• Excellent skills on creating design using Adobe product such as illustrator, Photoshop and indesign • Using Internet, Email, Microsoft Office Word, Excel , Power-point, Adobe PageMaker • Common applications such as MS office, email and file sharing • Other admin work and necessary company's work.
Whether you are travelling for business or pleasure, it is often the little things that make the biggest difference to your feeling of overall comfort and satisfaction. The Hotel by the Red Canal has made it its mission to understand and to take care of these details — and to ensure that your stay is enjoyable, comfortable and affordable.

As Tony or Mr Kumar is popularly known to his guests, put it: “By choosing to stay with us, we will provide you with the extra measure of quality, comfort and personal convenience that you are looking for. Being small, we are able to provide personal attention to the needs, wants, and expectations of every guest.” The boutique-style hotel is a celebration of all things Myanmar, featuring teak furniture and fixtures & fittings made from rattan, mother-of-pearl and other local materials as well as Myanmar marble lining the bathroom walls. Each of the 4 types of guestrooms, differentiated by individual style, bears the name of the major ethnic groups in multi-cultural Myanmar and is adorned with rich traditional paraphernalia and trappings reflecting their respective cultural heritage. All Chin and Shan rooms feature a balcony overlooking the swimming pool and garden green. Ground floor Chin rooms enjoy a “water moat”. The Rakhine rooms are spacious and ideal for the business traveler. An outdoor shower with a slate wall of cascading water is the highlight of the honeymooner Kachin rooms. The Spice Garden serves the best North Indian cuisine in all Mandalay, and as well as Myanmar specialties and familiar continental favorites in an annex with a choice of indoor or outdoor dining.

Since opening in November 2006, The Hotel by the Red Canal has quietly established itself as Mandalay's most affordable and value driven boutique hotel, with the discerning traveller in mind who seeks design, comfort, prime location and truly genuine service. Hotel general manager, Mr Ashwin Kumar, leads a dedicated team of budding but passionate hoteliers to combine the very best elements of Myanmar grace and hospitality with the conveniences of today’s modern world (only hotel in Mandalay with in-room Internet connection and Wi-Fi access) to create a relaxed atmosphere within a friendly yet discreet environment. - See more at: http://www.hotelredcanal.co.uk

The Hotel by the Red Canal acknowledges and appreciates the many compliments and accolades posted online (www.tripadvisor.com) or the positive feedback received in the guest comments cards helping us to raise the service bar even higher — all bearing testimony that our guests have enjoyed the resort experience in a city-convenient location.

Showroom Engineer Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

19 Days, Full time , Trading

• Have entrepreneur spirit, good inter-personality
.

.

With the development of market economy in Myanmar in the year 1988/89 the company was being born at the same time, as an International Trading House engaging with Exporting, Importing , Hotel Business, Manufacturing of wood products and assembling of bicycles. Distributing of medical equipment and Instruments, Health Care Products, Border Trade and Construction works.

.

General Manager (Agriculture/Fertilizer)

Admin, Secretarial & PA jobs

21 Days, Full time , Manufacturing

• အဖြဲ႔အစည္း၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စီိမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရမည္။
.

.

Great Wall Group of Companies

.

Admin Executive(Logistics/Delivery)

Admin, Secretarial & PA jobs

21 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ကုန္ပစၥည္း ပို႕ေဆာင္ေပးရမည့္ Company/ ဆိုင္ / ကားဂိတ္ အေရအတြက္မ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ မ်ားအား တိက်မွန္ကန္ ျမန္္ဆန္စြာ ပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ စီမံေပးျခင္း။
.

.

FIT Distribution Group Co.,Ltd was founded in Mandalay, and also known as Myit Kyinar Shwe Taung Trading. Myit Kyinar Shwe Taung Trading was started as a family business in 1996, and officially established as FIT distribution group Co.,Ltd on June 2017. We are specializes in distribution and logistics of Fast Moving Consumer Goods. We operate in all retails, wholesales and modern trade channels. We are based in Mandalay and have distribution networks across the upper Myanmar. Our head office is in Mandalay, and have Myitkyina, Monywa, Yangon, Myawady.

.

CV Maker
Cash Collector

Admin, Secretarial & PA jobs

21 Days, Full time , Distribution / Logistic

• အဖြဲ႕အစည္း ႏွင္ ့ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။
.

.

FIT Distribution Group Co.,Ltd was founded in Mandalay, and also known as Myit Kyinar Shwe Taung Trading. Myit Kyinar Shwe Taung Trading was started as a family business in 1996, and officially established as FIT distribution group Co.,Ltd on June 2017. We are specializes in distribution and logistics of Fast Moving Consumer Goods. We operate in all retails, wholesales and modern trade channels. We are based in Mandalay and have distribution networks across the upper Myanmar. Our head office is in Mandalay, and have Myitkyina, Monywa, Yangon, Myawady.

.

Admin Officer

Admin, Secretarial & PA jobs

39 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• Computer Skills ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိရမည္။
We are looking for

NIBBAN Electric & Electronics လုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းၾကည္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ဗဟိုလွ်ပ္တာေျပာင္းစက္ ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘက္ထရီသံုးမီးေခ်ာင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗဟို ဘက္ထရီအားသြင္းစက္ ၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုမီးအားျမွင့္စက္ ၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN TV Antenna ၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN Safeguard ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုအင္ဗာတာ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ TV Antenna Booster မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ လုပ္ငန္း၏အမည္ကို ေရႊဗဟိုစက္မႈလုပ္ငန္းမွ Nibban Electric & Electronics သို႕ ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ထိိုႏွစ္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေသာ ISO 9001:2000 လက္မွတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ မီးအားျမွင့္စက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အင္ဗာတာအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕ကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Digital ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ Digital TV Set-top Box ႏွင့္ Antenna မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရုပ္သံဖမ္းယူမႈဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Colour TV, DVD/EVD ဖြင့္စက္မ်ား၊ အသံခ်ဲ႕စက္ႏွင့္ စပီကာမ်ား၊ Infrared Cooker ၊ Air Cooler ၊ Hot & Cold Water Dispenser ၊ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ၊ လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ား၊ အိမ္သံုးႏွင့္လုပ္ငန္းသံုး Online UPS မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Air Conditioner, ေရခဲေသတၱာ၊ Chest Freezer ႏွင့္ LCD TV မ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Ceramic Cooker ၊ (ဒုတိယမ်ိဳုးဆက္ Infrared Cooker) ၊ Induction Cooker (လွ်ပ္စစ္သံလိုက္မီးဖို) ၊ Electric Frying Pan (အေၾကာ္အိုး) ၊ Coffee Maker (ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္) ၊ Bread Toaster (ေပါင္မုန္႕ကင္စက္) ၊ Electric Blender (သစ္သီးေဖ်ာ္စက္) မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့သလို အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Electric Termo Pot (လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ဘူး) ၊ Electric Cloth Dryer (အ၀တ္ေျခာက္စက္) ႏွင့္ Hair Dryer (ဆံပင္ ေလမႈတ္စက္) မ်ားအျပင္ Foldable TV Antenna (ေခါက္အင္တာနာ) အသစ္တစ္မ်ိဳးကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ် ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးသံုး စပီကာေဘာက္(စ္) ႏွင့္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား၊ ျခင္ဖမ္းစက္ မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Digital Tuner ပါေသာ LED TV မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Air Fryer, Electric Grill, Pressure Cooker ႏွင့္ Solar Lighting Products မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုကို ရရွိခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ထူးခၽြန္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ) တတိယဆုကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Admin Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

40 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• Excellent Communication Skills & Presentation Skills • Good Leadership Skills , Problem Solving Skills & Interpersonal Skills
We are looking for

NIBBAN Electric & Electronics လုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းၾကည္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ဗဟိုလွ်ပ္တာေျပာင္းစက္ ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘက္ထရီသံုးမီးေခ်ာင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗဟို ဘက္ထရီအားသြင္းစက္ ၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုမီးအားျမွင့္စက္ ၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN TV Antenna ၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN Safeguard ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုအင္ဗာတာ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ TV Antenna Booster မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ လုပ္ငန္း၏အမည္ကို ေရႊဗဟိုစက္မႈလုပ္ငန္းမွ Nibban Electric & Electronics သို႕ ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ထိိုႏွစ္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေသာ ISO 9001:2000 လက္မွတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ မီးအားျမွင့္စက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အင္ဗာတာအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕ကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Digital ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ Digital TV Set-top Box ႏွင့္ Antenna မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရုပ္သံဖမ္းယူမႈဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Colour TV, DVD/EVD ဖြင့္စက္မ်ား၊ အသံခ်ဲ႕စက္ႏွင့္ စပီကာမ်ား၊ Infrared Cooker ၊ Air Cooler ၊ Hot & Cold Water Dispenser ၊ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ၊ လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ား၊ အိမ္သံုးႏွင့္လုပ္ငန္းသံုး Online UPS မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Air Conditioner, ေရခဲေသတၱာ၊ Chest Freezer ႏွင့္ LCD TV မ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Ceramic Cooker ၊ (ဒုတိယမ်ိဳုးဆက္ Infrared Cooker) ၊ Induction Cooker (လွ်ပ္စစ္သံလိုက္မီးဖို) ၊ Electric Frying Pan (အေၾကာ္အိုး) ၊ Coffee Maker (ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္) ၊ Bread Toaster (ေပါင္မုန္႕ကင္စက္) ၊ Electric Blender (သစ္သီးေဖ်ာ္စက္) မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့သလို အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Electric Termo Pot (လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ဘူး) ၊ Electric Cloth Dryer (အ၀တ္ေျခာက္စက္) ႏွင့္ Hair Dryer (ဆံပင္ ေလမႈတ္စက္) မ်ားအျပင္ Foldable TV Antenna (ေခါက္အင္တာနာ) အသစ္တစ္မ်ိဳးကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ် ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးသံုး စပီကာေဘာက္(စ္) ႏွင့္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား၊ ျခင္ဖမ္းစက္ မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Digital Tuner ပါေသာ LED TV မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Air Fryer, Electric Grill, Pressure Cooker ႏွင့္ Solar Lighting Products မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုကို ရရွိခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ထူးခၽြန္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ) တတိယဆုကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Plaza Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

44 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services

•Preparing weekly or monthly reports • Attending management meetings • Taking advantage of business opportunities • Performing administrative duties • Budgeting • Overseeing the upkeep of the building • Supervising staff • Handling daily ad hoc responsibilities • Being computer literate • Being innovative and creative • Being motivated • Communication • Being exceedingly organised • Being able to relate to people • Being influential • Leadership • Being flexible • Being assert ...
Myanmar Golden Wing Construction Co., Ltd သည္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္ မၾကာမီေဆာက္လုပ္မည့္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အထပ္ၿမင့္အေဆာက္အဦးစီမံကိန္း မ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာက္လုပ္မည့္ ကုမၸဏီၿဖစ္ပါသည္။

.

.

.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS