Jobs In Myanmar
Load...

We found 93 job offers Customer Service & Call Centre jobs in Yangon (Rangoon)

Filter by:
  4009
  1021
  424
  99
  62
  55
  54
  54
  53
  47
  46
  44
  36
  25
  9
  6
  5
  3
  1
  14
  8
  587
  558
  11
  4
  15
  50
  53
  73
  77
  126
  18
  2
  60
  132
  141
  77
  57
  455
  16
  1
  78
  54
  3
  1
  276
  40
  21
  49
  254
  51
  127
  1
  19
  271
  23
  23
  14
  229
  57
  73
  23
  2
  135
  18
  3
  30
  68
  6
  60
  17
  3
  3
  155
  921
  60
  17
  35
  69
  15
  9
  7
  2
  27
  1
  53
  42
  2
  73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sales & Service

Customer Service & Call Centre jobs

Today , Full time , Agriculture / Forestry / Fishing

• Generator ပိုင္းကို စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။ • Communication ေကာင္းမြန္ရမည္။ • လိုအပ္ပါကနယ္တြင္တာ၀န္က်ပါက သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္
Whether you need , we have what you need at prices you can afford. At Good Brothers' Co., Ltd., our goal is to provide you with courteous, expedient, professional service of the highest caliber.

In addition, our friendly and professional staff is here to answer any questions you may have about our company or our services.

Good Brothers' Co., Ltd. has been serving the Yangon community since [1991]. We specialize in Trading especially in Agricultural Machinery, and our staff offers quality and reliable Products and Services you can count on.

Browse our Web site for more information about Good Brothers' Co., Ltd.. If you have any questions or would like to speak with a Good Brothers' Co., Ltd. representative regarding our [PRODUCTS / SERVICES], please e-mail us at sale@gbs.com.mm or call us at +951682147.

Office Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Arrange for couriers so that outgoing mail can be sent on time • Receive and distribute incoming mail to intended recipients within the company or facility • Update appointment calendars and schedule appointments, meetings and special events • Maintain adequate inventory of supplies and equipment and handle official correspondence • Develop and maintain filing and database systems and ensure that they are properly updated
Only after being tested by food authorities and getting approved by the Food and Drugs Administration (FDA) and Halal Food Authority (HFA), do we produce and distribute nutritious, safe and delectable confectionaries.

With fervor for Confectionery, the innovative leaders of Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd envisioned Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd to be leading international candy producer with a wide variety of high quality confectionaries. As we primarily put the well-beings of our valued customers first and foremost, our company continually acquires the raw materials of the highest possible quality not only locally but also from overseas countries.

Tin Ye Win Manufacturing Co.,Ltd is a family –owned private company manufacturing assortment of candies since 1998. Over the years, we have expanded to include fruit-flavored candies, dessert-flavored candies and soda-flavored candies. Our well known brand names consist of “Yesss” , “Very Good” , “AHHA” , “Heart to Heart” , “Jaw-Q” , “Minion” , “Gangnam Style” and “WOW” Candy. Known for products innovation and national brand recognition, Tin Ye Win Manufacturing Co.,Ltd is pioneer in manufacturing Candy in Myanmar and attains the highest support from our loyalty customers.

With an Efficient administration and effective marketing strategies, our aim for Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd. is to be a front-runner company in the national food industry and to provide the finest confectionaries to both our royal and new customers in regards, to exceptional quality and advanced technology.

TIP
Information & Registration Staff M/F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , 200 000 - 300 000 Ks, Education / Training

-ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ေန႕စဥ္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဖုန္းလက္ခံစကားေျပာျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းစသည့္အလုပ္မ်ားကိုထိေရာက္စြာစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရမည္။ -အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Customer Service Supervisor

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Banking / Investments /Fin.service

General Management • Lead and manage, with an entrepreneurial spirit, a large, successful, competitive service business. • Understand KPI deliverables and address customer needs as per the SLA. • Exemplify strong business leadership skills, particularly in strategic thinking, process management, negotiation and communication. Service Management • Learn and share best practices within the service team in the country. Lead the implementation and delivery of highest level of SLA & KPI. • Parts management in the ATM networks of ...
With a population of nearly 54 million people, Myanmar has huge growth potential in the banking sector as it expands its services outside of Yangon to more rural areas where it is estimated that more than 95 percent of the population is unbanked2. Diebold Nixdorf has worked with a number of banks in other countries across the Asia Pacific region to help them reduce the number of unbanked consumers and bring more customers on board. For example, in India the company has helped a number of local banks by providing low-energy ATMs which can work beyond the limited daily power and maintain them through its extensive services and logistics network. Diebold Nixdorf, which has already a team of 30 service staff in Myanmar, can help banks address these needs. Now, by establishing an in-country presence the company can cater to the growing needs of Myanmar banks as they expand their products and services in and beyond the main cities. In addition, Diebold Nixdorf plans to help established or new retailers who wish to enter the Myanmar market with its automation, omni-channel and lifecycle management solutions.

We are a services-led organization, supported by more than 17,000 local service professionals across the globe, who work strategically with you to offer insight, innovations and solutions through every interaction. Our holistic approach to your organization’s operational excellence, paired with an end-to-end suite of service offerings, is shaped by the desire to drive cost savings and process improvements at every step of the way. We view our relationship with our customers as a true partnership that goes far beyond a vendor engagement, and we support your organization’s individual strategic objectives with services that range from analysis, consulting and installation to monitoring, maintenance and multi-vendor solutions.

Diebold Nixdorf is a world leader in enabling connected commerce for millions of consumers each day across the financial and retail industries. Its software-defined solutions bridge the physical and digital worlds of cash and consumer transactions conveniently, securely and efficiently. As an innovation partner for nearly all of the world’s top 100 financial institutions and a majority of the top 25 global retailers, Diebold Nixdorf delivers unparalleled services and technology that are essential to evolve in an ‘always on’ and changing consumer landscape. Diebold Nixdorf has a presence in more than 130 countries with approximately 25,000 employees worldwide. The organization maintains corporate offices in North Canton, Ohio, USA and Paderborn, Germany. Shares are traded on the New York and Frankfurt Stock Exchanges under the symbol ‘DBD’. Visit www.DieboldNixdorf.com for more information.

We’re a global company with a local presence. In our “always on” world, we’re shaping the future of transactions, so while our solutions are driven by universal themes, they come to life through unique regional collaborations with our customers. In the Asia Pacific region, our team includes experts located in more than 11 countries, all working to make your business run more efficiently and help you deepen relationships with your consumers. As the world leader in connected commerce, our organization has the breadth, scale and expertise to deliver the right solutions, at the right times, in the right place.

Guest Relations Officer

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Tourism / Travel

• Excellent organizational and team management skills
.

.

Aquamarine Ecotourism Development Co.,Ltd

.

CV Maker
Junior Customer Service Staff (NOC Room)

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Investment

• Greet customers warmly and support them with information they need or questions they have. • Resolve service problems by clarifying the customer's complaint. • Handle complaints and resolve customer complaints via phone, email, and face to face. • Contribute to team effort by working with line manager to ensure proper customer service is being delivered. • Reach out to customers and verify account information via telephone or email. • Follow communication procedures, guidelines and policies. • Keep records of customer i ...
Telecommunication

.

Nice working environment. Learning & development.

Founded to capture the great opportunities in the Myanmar Market. The company has won a 15-year concession to operate Fiber Backbone connecting major cities in Myanmar. It has proprietary access to real estates along the railway to construct telecom tower infrastructure. It is in a favorable position to obtain ISP and 4G wireless license. In Addition, data center will be launched to carter to the needs of Myanmar Market. With a Management Team with telecom experience from North America and Asia, and support from world class investors, we are well positioned to disrupt Myanmar Telecom market with high quality services at affordable prices.

.

Senior Customer Service Staff (NOC Room)

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Investment

• Greet customers warmly and support them with information they need or questions they have. • Resolve service problems by clarifying the customer's complaint; determining the cause of the problem; selecting and explaining the best solution to solve the problem; expediting correction or adjustment; following up to ensure resolution. • Handle complaints, provide appropriate solutions and alternatives within the time limits and follow up to ensure resolution. Resolve customer complaints via phone, email, and face to face. • Contribute ...
Telecommunication

.

Nice working environment. Learning & development.

Founded to capture the great opportunities in the Myanmar Market. The company has won a 15-year concession to operate Fiber Backbone connecting major cities in Myanmar. It has proprietary access to real estates along the railway to construct telecom tower infrastructure. It is in a favorable position to obtain ISP and 4G wireless license. In Addition, data center will be launched to carter to the needs of Myanmar Market. With a Management Team with telecom experience from North America and Asia, and support from world class investors, we are well positioned to disrupt Myanmar Telecom market with high quality services at affordable prices.

.

Customer Relations Executive

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Retail / Wholesale

• Confer with customers by telephone or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints. • Discuss goods or services information with customers. • Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers’ problems. • Respond to customer problems or complaints. • Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken. • Refer unres ...
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Customer Relations Manager

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Retail / Wholesale

• Confer with customers by telephone or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints. • Follow up the customers who bought the cars and asking weakness and strengths of the car. • Suggesting information about other products and services. • Maintain customers’ record by updating complaint information. • Determining the cause of the problem. • Following up to ensure resolution. • Recommends potential products or servic ...
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, YankinWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS