Jobs In Myanmar
Load...

We found 62 job offers Customer Service & Call Centre jobs in Yangon Region

Filter by:
  10605
  2311
  820
  222
  171
  136
  130
  109
  106
  101
  95
  70
  61
  59
  24
  10
  6
  4
  2
  19
  4
  1447
  1426
  18
  4
  40
  74
  211
  195
  89
  316
  48
  4
  1
  119
  403
  327
  199
  150
  1164
  34
  2
  204
  105
  12
  1
  666
  89
  52
  117
  542
  110
  375
  79
  721
  83
  49
  61
  607
  140
  292
  66
  14
  1
  42
  36
  17
  56
  136
  22
  179
  43
  10
  14
  308
  2533
  102
  34
  53
  165
  33
  8
  14
  1
  18
  67
  1
  160
  112
  2
  196
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Bill Collector

Customer Service & Call Centre jobs

Today , Full time , Information Technology

• ႐ိုးသားၿပီး အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

Today , Full time , Investment

• To greet visitors warmly and make sure they are comfortable. • To answer all inquiries about the company by phone or in person. • To ensure a good communication between themselves and all others in department. • To keep the front desk/counter cleans well and tidy. • To control inventory which is relevant to the reception area.
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA

.

Senior Reservation (Code-34741) M/F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

1 Day, Full time , Recruitment / Employment Agency

• Any Bachelor of Degree. • At least 1 years experience in related field.
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

Customer Service & Information Officer

Customer Service & Call Centre jobs

3 Days, Part time , Education / Training

• လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရမည္။
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Customer Relationship Officer (Code-34716) M  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

3 Days, Full time , Recruitment / Employment Agency

- Bachelor Degree level (Banking , Finance, Accounting ) -Good Competency in Microsoft Office - At least 2 years experiences at Customer Relationship division or Audit Firms - Minimum 2 years experiences in Bank
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

CV Maker
Receptionist F  (2)

Customer Service & Call Centre jobs

4 Days, Full time , 300 000 Ks, Recruitment / Employment Agency

Job Description (Staffing) - Greet and welcome guests as soon as they arrive at the office - Direct visitors to the appropriate person or meeting room - Receive package delivered - Deliver tea to meeting room Working time - 8:30AM : 6:00PM (Mon - Fri) (lunch time 1:00AM : 2:00PM) Location- Sakura Tower
.

.

We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We are providing the excellent services between Employees and Employers.

.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

4 Days, Full time , Education / Training

• Active and pleasant Personality.
Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

5 Days, Full time , Investment

• To greet visitors warmly and make sure they are comfortable. • To answer all inquiries about the company by phone or in person. • To ensure a good communication between themselves and all others in department. • To keep the front desk/counter cleans well and tidy. • To control inventory which is relevant to the reception area.
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA

.

Receptionist F  (2)

Customer Service & Call Centre jobs

6 Days, Full time , 300 000 - 500 000 Ks, Recruitment / Employment Agency

Salary 3 Lakhs - 5 Lakhs - တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။ - ဂ်ပန္စာ N3,N2 (Level အလုိက္လစာအေျပာင္းအလဲရွိသည္။) - အေတြ႕အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။ - လုပ္ငန္္းအေတြ႕အၾကံဳမရွိသူ(Freshers)မ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
.

.

We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We are providing the excellent services between Employees and Employers.

.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS