8 job offers Sales & Marketing Jobs in Mandalay City
Jobs In Myanmar
Load...

We found 8 job offers Sales & Marketing Jobs in Mandalay City

Filter by:
  4356
  1884
  504
  123
  90
  86
  72
  68
  55
  54
  53
  48
  34
  23
  18
  10
  7
  6
  2
  10
  3
  737
  646
  13
  1
  11
  57
  74
  107
  143
  1
  164
  29
  7
  1
  53
  207
  138
  83
  66
  539
  21
  90
  35
  5
  3
  1
  330
  68
  28
  62
  343
  71
  186
  2
  25
  381
  26
  21
  32
  316
  72
  98
  44
  4
  117
  20
  4
  29
  75
  3
  70
  26
  1
  3
  346
  960
  55
  16
  47
  99
  40
  11
  10
  3
  39
  2
  50
  48
  66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sales Admin

Sales & Marketing Jobs

1 Day, Full time , Manufacturing

• သြက္လက္ဖ်တ္လတ္သူျဖစ္ရမည္။
Sunjin Myanmar Company is foreign investment company doing the Livestock Business. Our company is growing and expending rapidly during the last two years since it was established in 2014.

.

Our company manufactures quality animal feeds and produces the best quality breeding stock of poultry for meat as well as egg purpose.

.

TIP
7 Days, Full time , Medical / Hospital

• Responsible for all sales and marketing functions • Follow instructions from regional supervisor for sales and marketing activities • Daily customers visits to such as hospitals, polyclinics, GPs and so on for sales and marketing activities as per instruction of the supervisors • Keeping in contact with existing customers in person and by telephone • Promoting sales through effective customer relation and communication • Assist in organising and preparation of the company’s participated events such as medical exhibitions, ...
Vision Providing access to essential vaccines in Myanmar and empowering healthcare professionals with quality diagnostic products, which provide reliable, immediate, and actionable information and thereby helping them making better informed decision. Mission To become a leading medical company, enhancing the well-being of the people and also being recognised as a life-long partner for healthcare products in Myanmar.

Shwin Chan is a fast growing medical company. We are recognized as a reputable company in its industry and well-known for our quality products and excellent services, covering all the market across the country.

Shwin Chan Trading Co., Ltd, found in 1999, is an earliest pioneer introduced Vaccines and Diagnostics to Myanmar Market. It is still a leading provider of quality vaccines and a wide range of diagnostic products to Myanmar distributing over 100 medical products across the country.

Salesman

Sales & Marketing Jobs

13 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ေစ်းကြက္အတြင္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရမည္။ • Target ျပည့္မွွီေအာင္ ေရာင္းႏိုင္ရမည္။ • မိမိအလုပ္အေပၚတြင္ စိတ္အားထက္သန္သူ ျဖစ္ရမည္။ • သက္ဆိုင္ရာ Paper work မ်ားအား အခ်ိန္မွီ ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • ...
To build and grow Myanmar’s Most Trusted Personal Care brands and products. To be the Most Preferred business partner. To be Myanmar’s Most Preferred employer To be a Center for Excellence for Personal Care within the Unilab Group Build a strong portfolio of world-class quality, home-grown Personal Care brands and products that delight the consumer and excite trade.

In order to build a new business entity in the personal care and hygiene sector in Myanmar, Asian leading pharmaceutical company, United Laboratories, Inc. and Beauty Palace Co.

Founded in 2001, Beauty Palace Co. Ltd core business is concentrated on Oral Care and Skin Care and was able to produce home-grown famous brands such as Best-T Green Gel toothpaste, Procare and A21 soaps. The company consists of about 500 employees working all over Myanmar. Its manufacturing plant and main office are located in Yangon while it has operational branches in Mandalay, Taungyi, Mawlamyaing, Sittwe and Lashio, giving the company an undisputed and well-established nationwide distribution network which has the ability to reach 52 million population in Myanmar.

Ltd signed a joint venture agreement on July 2015. The new company, United Beauty Palace Myanmar Co. Ltd., brings synergies, combining local knowledge of Myanmar’s consumer needs with technological best practices-applying stringent product quality standards towards the manufacturing of personal care and hygiene products.

Marketing Staff

Sales & Marketing Jobs

15 Days, Full time , Service

• ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔ျပီး စကားေျပာေျပျပစ္ရမည္။ ဖန္တီးတီထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။
Thiri Cosmetic Co., Ltd was established in 2002 through a joint venture between MK Group of Companies (Myanmar) and Better Way (Thailand). We are the sole distributor of Mistine products in Myanmar for over 10 years.

Thiri Cosmetic Co., Ltd.

The slogan Mistine La bar bi shin has always been heard throughout Myanmar as a representation of the local number one cosmetic company.

Sale & Drive

Sales & Marketing Jobs

35 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Personal & Inter Personal Skill ေကာင္းမြန္ရမည္။
The Company Distribute Global Branded Products Including Panasonic(Dry Cell, Car Battery ,Lighting ,Solar Lantern),IRC Tire ,Pilot Stationary ,Johnson & Johnson , SC Johnson( Mr. Muscle, Glade, Bay Gon).Our Vision is to be the Best & Effective Distribution Company in Myanmar, To Bridge Between World Class Manufacturer and Consumers.

Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd.

Rainbow Bridge Distribution Co., Ltd is one of top ten Distribution Company in Myanmar Since 1996,with 11 branches and many Key Dealers in all Division and regions of Myanmar.

CV Maker
115 Days, Full time , Consulting / Professional Services

(1) Marketing Way Plan မ်ားအား စနစ္တက် ေရးဆြဲ ၍ Tatget ျပည့္မီရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရမည္။ (2) Customer Complaint အမ်ိဳးမ်ိဳးအားေျဖရွင္းေပးႏိုင္ ရမည္ (3) ဝန္ထမ္းမ်ား၏ External , Internal complaint မ်ားအားေျဖရွင္းႏိုင္ျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေကာင္းစြာအုပ္ခ် ...
No one needs to tell you how bleak or weak the U.S. dollar can be at times. All you need to do is walk into the grocery store and look at the price of a steak that will leave you in sticker stock.

If you've wanted to learn how to make money to give you financial independence or for additional income to purchase things you've wanted, you will want to read on.

GWA provides vital services to progressive business owners to create successful strategies for growth and efficiency in their organisations.

Working a second job away from home isn't an option for many people with families. There are several options to make money from the comfort of your home.

Sales Senior Assistant

Sales & Marketing Jobs

217 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • မိမိကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္နုိင္ျပီး မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို လက္တြဲသင္ျပေပးႏိုင္ရမည္။ • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္ ...
We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

Sales Assistant

Sales & Marketing Jobs

217 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • သြက္လက္တက္ၾကြ၍ သင္ယူေလ့လာလိုစိတ္ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္။ • Personal Grooming ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသက္ (၂၀)ႏွစ္ ႏွင့္အထ ...
We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

  Find a job in Mandalay
  Employment trends in Mandalay

  Mandalay is the second-largest city and the last royal capital of Burma. Located 716 km (445 mi) north of Yangon on the east bank of the Irrawaddy River, the city had a population of 1,225,553 (2014 census).

  Mandalay is the economic hub of Upper Burma and considered the centre of Burmese culture. A continuing influx of Chinese immigrants, mostly from Yunnan, in the past twenty years, has reshaped the city's ethnic makeup and increased commerce with China. Despite Naypyidaw's recent rise, Mandalay remains Upper Burma's main commercial, educational and health center.

  Mandalay is the major trading and communications center for northern and central Burma. Much of Burmese external trade to China and India goes through Mandalay.

  Among the leading traditional industries are silk weaving, tapestry, jade cutting and polishing, stone and wood carving, making marble and bronze Buddha images, temple ornaments and paraphernalia, the working of gold leaves and of silver, the manufacture of matches, brewing and distilling. Looking further out to the Mandalay region, agriculture is the primary economy for locals. Mandalay has the best educational facilities and institutions, after Yangon, in Burma where state spending on education is among the lowest in the world. Students in poor districts routinely drop out in middle school as schools have to rely on forced "donations" and various fees from parents for nearly everything – school maintenance to teachers' salaries

  Useful information about Mandalay

  Hot, busy and not immediately beautiful, Mandalay is primarily used by travellers as a transport and day-trip hub. But even amid the central grid of lacklustre concrete block ordinariness lurk many pagodas, striking churches, Indian temples and notable mosques. West of centre towards the fascinating Ayeyarwady (Irrawaddy) riverside, shadier backstreets link countless little-visited monasteries. And there's plenty of fascination to be found delving into a range of craft workshops and arts performances.Like most former (and present) capitals of Burma, Mandalay was founded on the wishes of the ruler of the day. On 13 February 1857, King Mindon founded a new royal capital at the foot of Mandalay Hill.
  Mandalay International Airport is one of the largest and most modern airports in Burma Today, Mandalay lies at the end of the Lashio Road and it is, by Burmese standards, relatively prosperous as a centre for trade with China and as a centre for the growing trade with India. It has wide lanes filled with bicycles and motorcycles and is known for its cultural diversity. Half of Burma's monks reside in Mandalay and the surrounding areas).

  What job are in Mandalay?

  The city is a hot tourist destination so job opportunities in Mandalay will arise dramatically around hotel and tourism industries.So go and search a new vacancies being added daily to Jobless.com.mm. New development have risen the demand for people with experience working in telecommunication, construction and production. If you’re a skilled worker and are qualified, Mandalay might have something to offer you, especially if you’re specialty is in Engineering, Finance or even IT these days.  Many careers don’t require to hold University degrees.
  If you’re looking for a job in Mandalay, you should consider Jopbless.com.mm as your bridge to better life and future which can intermediate you all job opportunities in Mandalay.See what opportunities are available to you here.

  

  WHO WE ARE

  Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

  GET IN TOUCH

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
  Botahtaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS