Jobs In Myanmar
Load...

We found 967 job offers in Yangon Region

Filter by:
  4892
  967
  489
  102
  74
  71
  61
  58
  58
  57
  54
  54
  52
  35
  9
  5
  5
  2
  0
  10
  8
  687
  669
  13
  5
  11
  51
  84
  90
  106
  175
  26
  2
  1
  76
  157
  158
  80
  79
  523
  16
  1
  95
  49
  2
  1
  317
  48
  25
  50
  277
  59
  162
  21
  335
  21
  20
  13
  259
  68
  96
  29
  2
  148
  24
  4
  29
  76
  10
  67
  20
  4
  5
  144
  1072
  62
  21
  44
  81
  16
  8
  9
  2
  27
  1
  57
  46
  2
  90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Distribution / Logistic

• Transport Department အားႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း • Security Team အားစစ္ေဆးျခင္း • Company Registration ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း • ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ကားလက္မွတ္ဝယ္ယူျခင္း၊ ဗီဇာေလ ်ွာက္ထားေပးျခင္း • Office Stationary, Office use မ်ားစီစစ္ဝယ္ယူေပးျခင္း ...
.

.

Our Company is Electronic Home appliance & Mobile phone Distribution Company. It was established in 1985. Our company distributed a lot of electronic product such as electronic home appliances, Karaoke set, computer accessories, CCTV, Hoseki Clock, 24 hour Clock, Time 2 U watch and own brand (AGT,E2 ) phone & mobile accessories.

.

Senior Internal Auditor

Audit & Taxation Jobs

Today , Full time , Financial Services

• Accountable for the development and coordination of internal plan and activities • Implement internal auditing policies, procedures and ensure compliance respective SOP. • Ensure financial statement and explicitly loan in MIS information and bear accountability by checking through documents, books, acknowledgements and authorized approval. • Verify and Evaluate the internal controls within the system • Verify and assess that appropriate controls or measures are implemented and practiced by the audited body • Supervise, conduc ...
.

"WELCOME FROM KEB HANA MICROFINANCE" KEB Hana Microfinance Company is the Company which is operating microfinance sector. Our based is from Korea. In Myanmar, we started to establish with the microfinance operation in 2013. Currently, we have about to 400 staffs around Myanmar Country. We always open job opportunities for qualified staffs who are interested in microfinance operations.

Call Officer @ Yangon Head Office M/F  (1)

Customer Service & Call Centre jobs

Today , Full time , Financial Services

Title:Call Officer Department:Call Center Supervisor:Risk Management Manager Location:Head Office Reporting to:Risk Management Manager Subordinate:Nil Office Hour:Currently office hour 8:30 am to 6:00 pm (44 working hours per week), Office hour may be changed with prior notice KEY RESPONSIBILITIES • Provide proper communication through telephone calls with the customers • Manage large amount of inbound and especially outbound calls in timely manner • Complete daily call target • Keep record of customer interactions, recordi ...
.

"WELCOME FROM KEB HANA MICROFINANCE" KEB Hana Microfinance Company is the Company which is operating microfinance sector. Our based is from Korea. In Myanmar, we started to establish with the microfinance operation in 2013. Currently, we have about to 400 staffs around Myanmar Country. We always open job opportunities for qualified staffs who are interested in microfinance operations.

Today , Full time , Computer / IT

Key Job Responsibilities; - Work closely with clients in order to get the requirement and provide suitable solutions - Prepare project documents, sales, marketing. - Assist in Proof of Concept (POC). - Demonstrate, Site survey, Design Network infra, IT System. - Achieve sales and orders volumes at the target prices. - Coordinate with other people to deal with the projects. - Other tasks as assigned by Manager.
.

.

.

.

HR Assistant M/F  ( 2)

HR,Training & Recruitment jobs

Today , Full time , Education / Training

၁။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာ/မႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျပသေပးျခင္း၊ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ စီမံျခင္း၊ လစဥ္ႏွစ္စဥ္၊ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးျခင္း၊ ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

CV Maker
Junior Accountant

Accountancy Jobs

Today , Full time , Medical / Hospital

• Proficiency in computer literacy • Good communication skills in English
Sea Lion Company is seeking application from dynamic and highly motivated Myanmar nationals to promote Healthcare Life Sciences, Technical and Industrial products & services of globally renowned manufactures including GE Healthcare, Johnson & Johnson, Metronomic, Festo, Markem-imaje for the following vacancies in Head Office and Mandalay Brand.

Sea Lion Co Ltd is a leading and comprehensive provider of quality products, services and solutions in healthcare, education, industrial automation and beyond. Established in 1997, Sea Lion is recognized as a trustworthy partner of globally reputable manufacturers such as GE Healthcare, Medtronic, Johnson & Johnson, Hill-Rom, Trumpf, 3M, Teleflex, Cook Medical, Panasonic, Olympus, and Festo. We are also local representatives for Bangkok Hospital and N Health Laboratory of Thailand. In addition, our subsidiaries, Option Endoscopy Centre, Bahosi Fertility Centre of Yangon and Aryu Thukha Multi-specialty Clinic of Mandalay, are renowned healthcare providers in Myanmar.

With unmatched portfolio of products and services from globally renowned companies, we offer quality products and solutions in healthcare, biomedical, life science, education, industrial automation and industrial education for both public and private sectors.

Sea Lion Co., Ltd.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

Today , Full time , Agriculture / Forestry / Fishing

• Junior Accountant (Business Center) • Good communication skills.
We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.

Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, business center, mining and rubber plantation.

Eastern Group of Companies originally started with Hotel business in the early 1994.

Store Supervisor M/F  (.)

Logistics & Supply Chain Jobs

Today , Full time , Manufacturing

Able to Control the Stock List , Prepare Finish goods list Able to work Daily Ground Stock, Weekly Ground Stock, & Monthly Ground Stock Prepare monthly report for all stock
မွန္ႏွင့္ အလူမီနီယံလုပ္ငန္း။

.

SHWE AUNG NAING Industrial Co.,Ltd is established in 2012, covering an area of 4, acres, is a production and processing enterprises which glass, aluminium doors & windows.In origin nature products are: ordinary glass cutting,drilling, milling, beveling, sand blasting,carving, laminated, tempered, all kinds of aluminium windows and doors, curtain wall, shower and grab bars, and so on.

.

Maintenance Technician

Maintenance Jobs

1 Day, Full time , FMCG

• Perform minor building, HVAC, plumbing, electrical repairs as necessary • Implement preventative maintenance measures • Maintain inventory of repair equipment and supplies • Respond quickly in the event of an emergency, notify appropriate personnel and follow safety protocol • Perform other maintenance duties as requested
In Myanmar, we focus on Oral Care and Personal Care and have been selling brands such as Colgate and Palmolive for 15 years. In 2014, we added Laser Toothpaste to our portfolio of great brands.

Colgate-Palmolive Company is a $17.3 billion global company serving people for more than 200 years with consumer products that make lives healthier and more enjoyable. We are among the world’s most trusted and recognized brands, serving hundreds of millions of consumers across over 220 countries.

Colgate-Palmolive’s strong culture of collaboration, inclusion and excellence is rooted in our core values of: Caring: The Company cares about people, as well as being committed to protecting the global environment, enhancing the communities where Colgate people live and work, and to be compliant with government laws and regulations. Global Teamwork: All Colgate people are part of a global team, committed to working together across countries and throughout the world. Continuous Improvement: Colgate is committed to getting better every day in all it does, as individuals and as teams.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS